krzyżówka homo economicus co to znaczy

Definicje społeczne H

 • Co to jest Hinduizm Definicja subkontynentu ind., w okolicy buddyzmu i dżinizmu. 600 mln wyznawców, jest to około 13,3% wiernych wszystkich wyznań. H. uznaje autorytet
 • Co to jest Hegemonia Definicja panowanie, kierownictwo, przewaga w relacji do ekipy, państwa, sprawowanie przywódczej roli na terytorium
 • Co to jest Hurtownik Definicja się handlem masowym, odbierające od producentów wyrób w dużej ilości, a w dalszym ciągu sprzedające go detalistom. Zobacz także handel
 • Co to jest Adolf Hitler Definicja doktryny nazizmu, lider Trzeciej Rzeszy, oso- biście odpowiedzialny za wywołanie II wojny świat. i zbrodnie popełnione poprzez reżim
 • Co to jest Hiszpania Definicja Iberyjskim. Pow. 504 800 km2. Graniczy z Francją i Portugalią. Integralnymi częściami H. są Baleary i Wyspy Kanaryjskie i dwie enklawy w
 • Co to jest Thomas Hobbes Definicja państwa, dostał staranne wykształcenie, ukończył uniwersytet w Oxfordzie, zajmował się wychowaniem bogatych arystokratów. W 1651 ogłosił
 • Co to jest Holandia Definicja Graniczy z Niemcami i Belgią. Pow. 41 200 km2, przewarzająca część państwie leży poniżej poziomu morza, jest poprzecinana poprzez kanały
 • Co to jest Polski Hymn Definicja zobacz symbole państwa
 • Co to jest Saddam Husajn Definicja dyktator, sprawuje władzę niepodzielnie, usuwając opozycję i nie dopuszczając do stworzenia jakiejkolwiek alternatywy polit. Do władzy
 • Co to jest Hossa Definicja powszechny przyrost notowanych na giełdzie towarów albo papierów wartościowych. Po osiągnięciu poprzez papiery wartościowe adekwatnie wyso
 • Co to jest Holocaust Definicja okresie II wojny świat. dokonana poprzez władze hitlerowskich Niemiec. Był to rezultat zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej polityki
 • Co to jest hymn i flaga europejska Definicja Europejskiej z 1985 jest Oda do Radości, fragment IX Symfonii L. van Beethovena. Flagę: 12 złotych, pięcioramiennych gwiazdek, ułożonych
 • Co to jest Zagraniczny Handel Definicja pomiędzy dwoma krajami albo przedsiębiorstwami mającymi własne zakłady na terenie różnych krajów. H.z. może przybierać formę barteru albo
 • Co to jest Hipoteka Definicja należącej do niego nieruchomości. Wierzyciel ma prawo rozporządzać h. po upływie określonego czasu, gdzie nie została spłacona
 • Co to jest Hongkong Definicja pd.-wsch. wybrzeżu Chin, do 1 VII 1997 posiadłość bryt. na mocy układu o dzierżawie, który wygasł po upływie 99 lat. W Chinach H. stanowi
 • Co to jest Holding Definicja Jego bezpośrednim celem jest obrót środkami kapitałowymi (w pierwszej kolejności akcjami). W praktyce istnieje jedna firma zwana firmą
 • Co to jest Bronią Handel Definicja wojskowego, części zamiennych, technologii wojskowej. Od konwencji Ligi Narodów w 1925 istnieje nadzór nad międzynar. h.b., amunicją
 • Co to jest Humanizm Definicja wartości, których punktem centralnym jest człowiek, jego godność, prawo do wolności, szczęścia i samorozwoju. Prąd umysłowy i kult
 • Co to jest Hayek Friedrich August von Definicja neoliberalizmu, laureat Nagrody Nobla z 1974. Studia ukończył na uniwersytecie wiedeńskim, gdzie uzyskał także stopień doktora nauk
 • Co to jest Hegel Georg Wilhelm Friedrich Definicja obiektywnego. Studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Tybindze. W 1816 został profesorem w Heidelbergu, a 2 lata potem w
 • Co to jest Hezbollah Definicja Partią Boga z racji na ścisły związek z szyityzmem. Działa na terenie Libanu, prowadząc tam świętą wojnę z okupantem izrael. Utworzona
 • Co to jest Politicus Homo Definicja pochodzące z Polityki Arystotelesa. Współcześnie h.p. to jednostka świadomie uwikłana w życie polit. i aktywnie w nim uczestnicząca
 • Co to jest Sovieticus Homo Definicja użytkowane do opisu osobowości, której charakter, sposób myślenia (światopogląd, mechanizm wartości), jak i postawa (moralna, polit., społ
 • Co to jest Hiperinflacja Definicja 100% albo więcej), który skutkuje spadek wartości pieniądza. W Polsce tego typu inflacja wystąpiła w momencie międzywojennym, a również
 • Co to jest Economicus Homo Definicja podejmować racjonalne decyzje ekon., przystosowując je do zmieniającego się otoczenia, żeby równocześnie miały one jak najkorzystniejszy

Słownik krajowy, życie w społeczeństwie

Informacje dla obywatela, jak żyć we współczesnym społeczeństwie.

Definicja PRZYKŁADY Homo Economicus, Hiperinflacja, Homo Sovieticus, Homo Politicus, Hezbollah, Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Hayek Friedrich August Von, Humanizm, Handel Bronią dla obywatela.

Słownik Krzyżówka Homo Economicus, Hiperinflacja, Homo Sovieticus, Homo w kraju.