nutka nootka niloci nihilizm co to znaczy

Definicje z geografii N

 • Co znaczy Praca Nakładcza to jest robota nakładcza
 • Co znaczy Naród to jest wyróżniająca się świadomością narodową, jest to poczuciem przynależności jej członków do danego n. Cechami n. są: 1. terytorium
 • Co znaczy Nacjonalizacja to jest produkcji, będących dotychczas własnością prywatną bądź spółdzielczą; przeprowadzana w byłych krajach socjalistycznych tuż po ich
 • Co znaczy Nafta (North American Free Trade Agreement; Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu) to jest strefa wolnego handlu, obejmująca terytoria USA, Kanady i Meksyku. Układ stowarzyszeniowy został podpisany poprzez państwa członkowskie w
 • Co znaczy Nato to jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy krajów Europy Zachodniej i Kanady i USA, powołany do życia w 1949 r.w
 • Co znaczy Neokolonializm to jest zależnych w relacji do → mocarstw kolonialnych. Pomimo odzyskania niepodległości (niezależność polityczna), gospodarka pozostaje pod
 • Co znaczy Niemcy to jest Zachodniej (76 mln osób) wywodzący się z plemion germańskich Alemanów, Bawarów, Turyngów, Sasów i in. (→ Germanie). Literacki język
 • Co znaczy Wiek Nieprodukcyjny to jest podjęcia aktywności zawodowej (włączenia się w mechanizm produkcji); łącznie wiek przedprodukcyjny i → poprodukcyjny (→ ekonomiczne
 • Co znaczy Niger -Kongo Języki (Kongo-Kordofańskie Języki) to jest na którą złożona jest około 1000 języków należących do wielu grup językowych występujących w zach. i środk. części kontynentu. W części
 • Co znaczy Pól Układ Niwowy to jest średniowiecznym (w Polsce od XIII w.) postępem → osadnictwa wiejskiego na → prawie niemieckim. Fundamentalnym elementem n.u.p. była → niwa
 • Co znaczy Demograficzny Niż to jest działaniem czynnika losowego, na przykład wojna, klęska głodu. Małżeństwa są wówczas rzadziej zawierane (w okresie wojen następuje rozłąka
 • Co znaczy Nomadyzm to jest koczownictwo
 • Co znaczy Rasa Nordycka to jest odmiany człowieka. Zamieszkuje obszary Europy płn. i zach. (nad Morzem Północnym i Bałtyckim, Skandynawię a także dorzecze Dniestru
 • Co znaczy Języki Saharyjskie Nilo to jest 100– 150 języków występujących na obszarze od Nigru po Nil (m.in. kanuri -tibu, dinka, masajski, nubijski), koncentrujących się głównie w
 • Co znaczy Negryci to jest odmiany człowieka. Zaliczane są do niej niskorosłe ludy w Azji (na Wyspach Andamańskich, na Półwyspie Malajskim, np. → Semangowie), jednak
 • Co znaczy Nawajo Nawaho to jest do → Atapasków. Na teren dzisiejszych stanów Arizona i Nowy Meksyk N. przybyli w X w. aż z dorzecza rzeki Mackenzie. Prowadzili koczowniczy
 • Co znaczy Normanowie to jest wikingowie, m.in. z podejmowanych w okresie od VIII do XI w.wypraw handlowych i rabunkowych. W Europie wsch. nazywani Waregami. N.to ludy
 • Co znaczy Języki Nowoindoaryjskie to jest indoirańskie języki, → indoaryjskie języki) używane na Półwyspie Indyjskim: (asamski, bengalski, gudżarati, → hindi, hindustani, orija
 • Co znaczy Nacjonalizm to jest stawiająca interesy swoje powyżej interesy innych narodów. N. głosi, Iż interesy narodowe są ważniejsze od innych problemów politycznych
 • Co znaczy Praca Najemna to jest robota najemna
 • Co znaczy Nanajcy Nanajowie to jest tunguskie ludy, → ałtajskie ludy
 • Co znaczy Religia Narodowa to jest religia narodowa
 • Co znaczy Miasta Plan Nieregularny to jest wskutek jego żywiołowego, spontanicznego rozwoju, zwłaszcza w początkowym etapie formowania się → struktury przestrzennej miasta, bądź też
 • Co znaczy Polityka Natalistyczna to jest ludnościowa polityka
 • Co znaczy Niewolnictwo to jest społeczno -gospodarcza w rozwoju ludzkości. Jej fundamentalną właściwością było to, że jednostka stanowiła własność innego człowieka albo
 • Co znaczy Utrzymania Źródło Niezarobkowe to jest emerytury, renty, alimenty, stypendia, a również z powodu przebywania w domu dziecka, domu opieki socjalnej, zakonie, zakładzie dla
 • Co znaczy Religia Naturalna to jest religia naturalna
 • Co znaczy Nestorianizm to jest staroorientalne Kościoły wschodnie
 • Co znaczy New Age (Czytnju Eidż; Nowa Era, Era Wodnika) to jest 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, wiążący z nadchodzącą – wg astrologii – epoką Wodnika, nowe możliwości rozwoju ludzkości. Zdaniem
 • Co znaczy Neobehawioryzm to jest wyjaśniający systemy zachowania się człowieka, który powstał jako opozycja do → behawioryzmu. N. wyraża pogląd, że człowiek reaguje na
 • Co znaczy Nieńcy to jest ludy) zamieszkały od Archangielska po Tajmyr, posługujący się językiem nienieckim z gatunku samodyjskiej (→ uralo -ałtajskie języki). W
 • Co znaczy Nieużytek to jest teren nie nadający się do rolniczego, leśnego bądź innego gospodarczego użytkowania
 • Co znaczy Nikobarowie to jest mon -khmerskie ludy, → Adiwasi
 • Co znaczy Nawajo to jest Nawaho
 • Co znaczy Norwegowie to jest Germanie, → Normanowie
 • Co znaczy Nuerowie to jest Niloci
 • Co znaczy Kafirowie Nuristańczycy to jest Nuristanie – krainie położonej w płn.-wsch. Afganistanie. Od końca XIX w., kiedy zmuszono N. do przyjęcia → islamu sunnickiego, nazwano ich
 • Co znaczy Niwa to jest kierunku i szerokości układzie długich i wąskich → parcel (→ niwowy układ pól). Pole to, zasiane określoną kategorią uprawy, obejmuje kilka
 • Co znaczy Migracyjny Napływ to jest imigracja
 • Co znaczy Mniejszość Narodowa to jest mniejszość narodowa
 • Co znaczy Grupa Narodowościowa to jest etnicznym i kulturowym, ale nie posiadająca tradycji odrębności politycznej (jest to nie posiadająca własnego → państwa narodowego). Do n.g
 • Co znaczy Narodowość to jest Definicja to pojawiło się po raz pierwszy w pracy P.S. Manciniego (1851r.) „O narodowości jako podstawie prawa międzynarodowego”
 • Co znaczy Rasa Nilotycka to jest odmiany człowieka. Jej przedstawiciele (→ Niloci) charakteryzują się bardzo wysokim wzrostem, smukłą budową ciała, wydłużoną głową i bardzo
 • Co znaczy Człowieka Odmiana Negroidalna to jest czarna odmiana człowieka
 • Co znaczy Ngoni Nguni to jest Bantu, → Zulusi
 • Co znaczy Niamwezi to jest zamieszkujący Tanzanię (około 5 mln osób). W XIX w. utworzyli swoje kraj. Prowadzili handel karawanowy z ludami → Suahili zamieszkałymi na
 • Co znaczy Geograficzny Nihilizm to jest środowiska przyrodniczego na społeczno-gospodarczą działalność człowieka (→ determinizm geograficzny, → possybilizm geograficzny
 • Co znaczy Niloci to jest nilotycką, zamieszkująca lasostepy i sawanny na obszarze Rowu Wschodnioafrykańskiego (płd. Sudan, płn. Uganda i zach. Kenia, płn. Tanzania
 • Co znaczy Nootka Nutka to jest Indianie Ameryki Północnej

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Nutka (Nootka), Niloci, Nihilizm Geograficzny, Niamwezi, Nguni (Ngoni), Negroidalna Odmiana Człowieka, Nilotycka Rasa, Narodowość, Narodowościowa Grupa geografia.

Pojęcia Nutka (Nootka), Niloci, Nihilizm Geograficzny, Niamwezi położenie.