sovieticus homo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sovieticus Homo

Definicja Homo Sovieticus: "człowiek radziecki", definicja użytkowane do opisu osobowości, której charakter, sposób myślenia (światopogląd, mechanizm wartości), jak i postawa (moralna, polit., społ.) zostały ukształtowane poprzez mechanizm totalitarny, zwł. komunist. Próbę analizy oddziaływania totalitarnego na jednostkę podjęła między innymi H. Arendt w pracy Korzenie totalitaryzmu pisząc, Iż zadaniem władzy w takim kraju jest "powstanie czegoś, co nie istnieje, a więc takiej odmiany gatunku ludzkiego, przypominającej inne gatunki zwierzęce, której jedyny rodzaj wolności bazuje na zachowaniu gatunku". Definicja h.s. wprowadził ros. poeta A. Zinowiew, w książce Homo sovieticus (1970). Opisał "człowieka radzieckiego", kompletnie podporządkowanego władzy partii, zniewolonego intelektualnie,
pozbawionego osobowości i godności.
W Polsce tą problematyką zajął się
ks. J. Tischner między innymi w książce Etyka solidarności i Homo sovieticus (1992). Dla Tischnera h.s. to człowiek jednowymiarowy, uzależniony kompletnie od komunist. reżimu, traktujący instrumentalnie kwestie moralności i wiary i fundamentalne wartości, będące wskaźnikami istoty człowieczeństwa: dobro
i zło, prawda i fałsz, wolność i zniewolenie

Czym jest homo sovieticus znaczenie w Słownik H .