hinduizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Hinduizm

Definicja Hinduizm: jedna z trzech fundamentalnych religii subkontynentu ind., w okolicy buddyzmu i dżinizmu. 600 mln wyznawców, jest to około 13,3% wiernych wszystkich wyznań. H. uznaje autorytet Wed, w odróżnieniu do buddyzmu czy dżinizmu nie ma postaci, która odegrała znaczną rolę w objawieniu, nie jest także wyznaniem spójnym, składają się nań różne ugrupowania rel. i kierunki filoz. o charakterze ateistycznym. Dysponuje rozbudowaną doktryną prawa moralnego, wyrażonego w Wedach i teorią reinkarnacji, realizującą fundamentalny cel, jakim jest uzyskanie stanu wyzwolenia (mokszy). Opiekunem tradycji wedyjskiej w Indiach był braminizm. Dzięki niemu zachowano jej ciągłość do teraz. Brak sztywnej dogmatyki w braminizmie umożliwiał również kultywowanie przekonania, Iż nie ma lepszych czy gorszych wyznań. Wyjątkową rolę pełni mędrzec - nauczyciel (guru), głoszący prawdy płynące z doświadczenia, oświecony dzięki poznaniu Boga Iśwary. H. stał się syntezą kultów plemion aryjskich i drawidyjskich, potem ulegał wpływom zoroastryzmu, islamu, chrześcijaństwa. Fundamentem h. pozostały Wedy (weda - wiedza, wiedza sakralna) - najstarsza Rygweda pochodzi z około 1500 przed naszą erą - zbiory hymnów, poematy leśne, formuły ofiarne, uważane za wieczne prawdy i pierwotne objawienie dane człowiekowi. W swej najstarszej postaci religia wedyjska jest politeistyczna, bogowie personifikują zjawiska i siły przyrody. Najważniejsi to Mitra i Waruna, będący dwoma stronami moralnego i kosmicznego porządku, dobra, opieki, nagradzania i ścigania i karania tych, co łamią prawo. Około 1000 przed naszą erą pojawiły się upaniszady ("przysiadać się" w sensie - do mistrza) - zbiory technik i form medytacyjnych (upasana, joga) wspólnie z dyskusjami filoz.
-rel. i objaśnieniami. Głoszą one naukę
o wyzwoleniu, stanie wolnym od przymusu ponownych wcieleń, tożsamym
z wyzbyciem się indywidualności. Od około 500 n.e. h. nabiera charakteru bardziej
popularnych kultów, umożliwiających przyjmowanie go poprzez ludzi prostych. Wtedy pojawiają się młodsze upaniszady, Mahabharata, Ramajana i Purany. Pojawiają się dwa ogromne wyznania skupione wokół bogów Wisznu i Siwy i definicja Iśwary, Boga najwyższego, który jest absolutnym prawem, nie podlega sam żadnym prawom i udziela łaski (Wisznu i Siwa dla ich wyznawców są Iśwarą).
W ostatecznej wersji h. jest religią monoteistyczną, a świat jest teatrem, złudzeniem, miejscem zabawy absolutu bez celu i zamiaru, gdzie człowiek jest skazany na decyzje demiurga. Wyzwolenie nie jest jednak sprawą beznadziejną, bo człowiek może Bogu zaoferować czystą miłość, na co Bóg zawsze odpowie aktem łaski

Czym jest hinduizm znaczenie w Słownik H .