hayek friedrich august co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Hayek Friedrich August von

Definicja Hayek Friedrich August Von: austr. ekonomista, klasyk neoliberalizmu, laureat Nagrody Nobla
z 1974. Studia ukończył na uniwersytecie wiedeńskim, gdzie uzyskał także stopień doktora nauk prawnych (1921) i polit. (1923). W latach 1931-50 wykładał w London School of Economics, potem na uniwersytecie w Chicago. Główne jego prace to Konstytucja wolności
i Droga do poddaństwa, gdzie zawarł własną teorię neoliberalizmu. Naczelną wartością dla H. była wolność, którą traktował jako niezależność i wiązał ją bezpośrednio z funkcjonowaniem wolnokonkurencyjnej gospodarki opartej na prawie popytu i podaży. Przeciwstawiał się klasycznie pojmowanej sprawiedliwości, znajdującej słowo w regułach podziału dóbr. Uważał, Iż narzucenie społ. jakiegokolwiek modelu dystrybucji jest zaprzeczeniem wolności. Sprawiedliwość może być wyłącznie oparta na zasadzie swobodnie zawieranych umów. Składnikiem liberalizmu H. były także rządy prawa. Wg niego, by prawo było sprawiedliwe, musi na równi użytkować się do wszystkich, umożliwiać swobodny postęp jednostki i realizację rozmaitych dążeń każdemu człowiekowi

Czym jest Hayek Friedrich August von znaczenie w Słownik H .