holocaust co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Holocaust

Definicja Holocaust: całopalenie, zagłada narodu żyd. w okresie II wojny świat. dokonana poprzez władze hitlerowskich Niemiec. Był to rezultat zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej polityki eksterminacyjnej. Początkiem stały się ustawy norymberskie z 1935 pozbawiające Żydów obywatelstwa niem. i praw polit. Sygnałem do fizycznej eksterminacji stała się "noc kryształowa" z 1938 w Berlinie, kiedy dokonano masowego pogromu ludności żyd. Decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu" kwestii żyd., w imię "czystości rasy" podjęto w 1942, a kierownictwo akcji powierzono dowódcy SS, H. Himmlerowi, który oświadczył, że Żydzi zamieszkujący terytoria okupowane i zależne muszą być zlikwidowani. W masowych mordach zginęło powyżej 5 mln osób. Odpowiedzialni za h. byli ścigani po wojnie z tytułu ludobójstwa, które to przestępstwo nie ulega przedawnieniu. RFN, uznając się za sukcesora prawnego III Rzeszy, wypłaciła ofiarom i Izraelowi 37 mld dol. odszkodowań. Za współudział w h. odpowiadali także faszyści z innych krajów, na przykład w republikach nadbałtyckich, zwł. z Łotwy, Ukrainy i władze krajów wasalnych hitlerowskich Niemiec - Chorwacji, Francji (Vichy)

Czym jest holocaust znaczenie w Słownik H .