prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Sejmu Prezydium Co to jest wicemarszałków. Pracami PS kieruje marszałek, którego może zastępować jeden z wicemarszałków. Zakres kompetencji PS i tryb pracy,
  • Co oznacza Protekcjonizm Co to jest na wykorzystaniu ustalonych działań w celu ochrony własnego rynku przed zagraniczną konkurencją. Typowym narzędziem p. są na,
  • Co oznacza Idealizm Co to jest duchowego (myśli, idei, świadomości) wobec materialnej rzeczywistości. Odznacza się dwa fundamentalne kierunki i.: obiektywny i,
  • Co oznacza Dekomunizacja Co to jest komunizmu. Kwestię d. poruszyły w państwach Europy Środk.-Wsch. partie polit. wywodzące się z dawnej opozycji antykomunist.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Katolicyzm Co to znaczy ponadczasową więź z pierwszą gminą chrześcijańską założoną poprzez apostołów – uczniów Jezusa Chrystusa, którym przekazał on swą,
  • Definicja Ngoni Nguni Co to znaczy Bantu, → Zulusi,
  • Definicja Sasi Co to znaczy Germanie,
  • Definicja Stocznia Co to znaczy → zakład przemysłowy produkujący bądź naprawiający statki i okręty (tj. wojskowe jednostki pływające.