prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

  • Co to jest Gleby Próchniczna Warstwa Definicja warstwa próchniczna gleby wierzchnia warstwa gleby o zawartości ponad 1,5 % próchnicy glebowej,
  • Co to jest uproszczony plan urządzenia lasu Definicja o obszarze przynajmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przydzielonych do,
  • Co to jest Roślin Ochrony Środki Definicja zawierające jedną albo więcej substancji aktywnych, w formie dostarczonej użytkownikowi, przydzielone do: a) ochrony roślin,
  • Co to jest Rowy Definicja rowy sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły albo okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Polityczny Program Co to jest polityczny zespół postulatów dot. kwestii społ., gosp., ustrojowych i międzynar. P.p. zawiera lista proponowanych działań,
  • Co oznacza Nadzwyczajne Stany Co to jest zagrożenia bezpieczeństwa i istnienia bytu państwa. Konstytucja RP przewiduje, Iż odpowiedni s.n.: stan wojenny, stan wyjątkowy,
  • Co oznacza Konflikt Czeczeński Co to jest pozostawania w granicach republiki ros. po rozpadzie ZSRR. Podbita w XVIII w. i włączona do Rosji w 1859, nigdy nie zaakceptowała,
  • Co oznacza Mikroekonomia Co to jest podejmowanych poprzez poszczególne podmioty rynku ( gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd) i na sytuacji panującej na.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.