hegel georg wilhelm friedrich co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Hegel Georg Wilhelm Friedrich

Definicja Hegel Georg Wilhelm Friedrich: filozof niem., przedstawiciel idealizmu obiektywnego. Studiował teologię i filozofię na uniwersytecie w Tybindze. W 1816 został profesorem w Heidelbergu, a 2 lata potem w Berlinie. Już za życia zyskał sławę i szacunek władz pruskich. Fundamentem jego koncepcji było uznanie, Iż świat materialny jest wynikiem dialektycznie rozwijającej się idei, która występuje pod postacią absolutnego ducha (rozumu), zmierzającego do uświadomienia sobie swojej własnej wolności. Wg H. dzieje ludzkości następowały fazami, przechodząc następne stadia, determinowały postęp społ. i rozwój historyczny, który polegał na pogłębianiu wolności uświadomionej. I tak we wschodnich despotiach tę świadomość miał tylko król. W krajach gr. świadomość wolności była udziałem większej ekipy. Dopiero jednak chrześcijaństwo przyniosło wolność wszystkim jednostkom. Historia wolności kształtuje więc formy ustroju państwowego: despotyzm, demokrację, monarchię. Teza o kraju, synonimie wolności, doprowadziła H. do stwierdzenia, że to właśnie dzięki organizacjom krajów. jednostka rozpoczyna rzeczywiście istnieć. Stąd także służba dla państwa jest głównym obowiązkiem każdego obywatela. Zadania państwa ujmował z punktu widzenia liberalizmu. Prywatna własność i wolność były fundamentem mechanizmu gosp. W sferze polityki opowiadał się za tradycyjną metodą rządów, wyróżniał trzy władze: ustawodawczą, rządową i królewską, jednak najwyższą władzę stanowił dziedziczny monarcha. Poglądy H. wywarły głęboki wpływ na filozofię XIX w., stając się jedynym
z głównych źródeł marksizmu ( K. Marks)

Czym jest Hegel Georg Wilhelm Friedrich znaczenie w Słownik H .