kreole kult kpelle kościoły co to znaczy

Definicje z geografii K

 • Co znaczy Konfucjanizm to jest polityczny przygotowany w Chinach poprzez Konfucjusza w VI–V w. przed naszą erą Od III w. przed naszą erą k. uznano za doktrynę państwową
 • Co znaczy Karibi to jest Karaibowie
 • Co znaczy Ras Klasyfikacja to jest ras klasyfikacja
 • Co znaczy Kota to jest Bantu
 • Co znaczy Ketowie to jest paleoazjatyckie ludy) zamieszkały nad środk. Jenisejem. → Prawosławie łączy z → szamanizmem, kultem przodków i kultem niedźwiedzia. Zajmują
 • Co znaczy Kamba to jest Bantu
 • Co znaczy Żeglugowy Kanał to jest komunikacyjny, umożliwiający przemieszczanie się statków. K. łączy dorzecza dwóch albo więcej rzek, towarzysząc rzece o trudnych
 • Co znaczy Kanuri to jest zamieszkujący w płn.wsch. Nigerii, po Jezioro Czad i pograniczne obszary Nigru (łącznie około 6 mln osób). Posługują się językiem kanuri z
 • Co znaczy Kartogram to jest dotyczące danego zjawiska (na przykład gęstości zaludnienia, stopnia uprzemysłowienia), odnoszące się do danego obszaru podzielonego na
 • Co znaczy Kasta to jest znacznym stopniem domknięcia (odrębnością, separacją), oparta na dziedzicznej przynależności do tej ekipy. Przywileje i wymagania danej k
 • Co znaczy Katolicki Kościół (Rzymskokatolicki Kościół) to jest wyznaniowa, głosząca prawdy wiary i życia religijnego zwane → katolicyzmem. Z greki „katholikos” znaczy powszechny, co podkreślało
 • Co znaczy Karenowie to jest chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Ludy Kaukaskie to jest zróżnicowana pod względem etnicznym, językowym i religijnym przez wzgląd na nasilonymi w przeszłości wpływami asyryjskimi, perskimi
 • Co znaczy Kimbangizm to jest → afrochrześcijańskie religie), założona poprzez Sz. Kimbangu z plemienia Bakongo (→ Kongo) w latach 20. XX w. Orędzie Boga skierowane
 • Co znaczy Kipczacy to jest Irtyszu, który do VIII w. opanował stepy Kazachstanu, a do poł. XI w. również stepy nad Morzem Czarnym w płd. Rosji (Step Kipczacki). Ich
 • Co znaczy Kirgizi to jest zamieszkujący również w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kazachstanie, Chinach i Afganistanie (łącznie około 3,5 mln osób), należący do →
 • Co znaczy Kitanowie to jest w Mandżurii (dorzecze Liao -he). W X w. istniało kraj K. – Liao, które obejmowało swym zasięgiem wsch. Mongolię, część Man-dżurii i płn
 • Co znaczy Społeczna Klasa to jest socjalnej obejmujący spore → zbiorowości socjalne, charakteryzujące się względnie trwałą przynależnością jej członków. Członkowie
 • Co znaczy Średnia Klasa to jest stratyfikacji socjalnej, → klasa socjalna na średnim szczeblu hierarchii socjalnej, usytuowana pomiędzy klasami wyższą a niższą. W węższym
 • Co znaczy Gospodarki Klasyfikacja to jest cztery szczeble (sfery, działy, gałęzie i branże). W najwyższym stopniu ogólny jest podział na dwie sfery: → sfera produkcji materialnej
 • Co znaczy Nomadyzm Koczownictwo to jest posiadającej stałych siedzib, a związany przeważnie z → pasterstwem (→ Mongołowie, → Kirgizi, ludy afrykańskie zamieszkałe w strefie Sahelu
 • Co znaczy Kolonia to jest mocarstwa kolonialnego. K. pojawiły się już w starożytności (na przykład Egipt, Kartagina jako k. Cesarstwa Rzymskiego), jednak dopiero
 • Co znaczy Kolonializm to jest ekonomicznego podporządkowywania krajów słabo rozwiniętych, krajom dominującym w gospodarce światowej. Najczęstszymi powodami kierującymi
 • Co znaczy Kolonizacja to jest bezludnych albo bardzo słabo zaludnionych, bądź także służących ekstensywnie (→ zbieractwo, myślistwo, → rolnictwo żarowe). może dotyczyć
 • Co znaczy Miasta Przestrzeni Komercjonalizacja to jest stopniu atrakcyjnych lokalizacyjnie części miasta (raczej w jego centrum) działalności niekomercyjnych poprzez działalności, instytucje
 • Co znaczy Urodzeń Kompensata to jest okresie z racji na wystąpienie niekorzystnego czynnika losowego (wojna, rozłąka rodzin, klęska głodu, kataklizm dziejowy). Po ustaniu
 • Co znaczy Przestrzenna Koncentracja to jest ustalonych zjawisk w przestrzeni. Skupienie się na przykład liczby ludności na niewielkim obszarze bądź w niewielkiej liczbie jednostek
 • Co znaczy Koncern to jest połączenia się kilku → przedsiębiorstw o odrębnej osobowości prawnej, ale należących do jednego właściciela. Przedsiębiorstwa te bądź
 • Co znaczy Cykle Kondratiewa to jest cykle Kondratiewa
 • Co znaczy Bakongo Kongo to jest Bantu, zamieszkały w dolnym biegu rzeki Kongo i w nadbrzeżnych prowincjach Angoli i Gabonu (około 3 mln osób). Posługuje się językiem kongo
 • Co znaczy Kontrurbanizacja to jest w ostatniej fazie → dezurbanizacji, opierający na spadku zaludnienia sporych → metropolii i przenoszeniu się ludności do strefy
 • Co znaczy Konurbacja to jest → miast o różnej wielkości, bez wyraźnej dominacji któregokolwiek z nich. K. jest układem policentrycznym, bo może tu występować sporo
 • Co znaczy Konurbacja Bipolarna (Konurbacja Bicentryczna) to jest pomiędzy → aglomeracją a → konurbacją; specyficzny typ konurbacji, gdzie występują dwa kluczowe miasta o odmiennych funkcjach, tak by ze
 • Co znaczy Koptowie to jest 7 mln osób), są wyznawcami → chrześcijaństwa (→ staroorientalne Kościoły wschodnie). Zamieszkują raczej miasta egipskie. Język koptyjski
 • Co znaczy Korporacja to jest prowadzące działalność gospodarczą przynajmniej w kilku państwach, przeważnie w skali globalnej. Ich cechami charakterystycznymi są: 1
 • Co znaczy Kościół to jest grupująca wyznawców danej → religii i umożliwiająca jej praktykowanie. Ta instytucjonalna forma religii powstaje wówczas, gdy wypracowane
 • Co znaczy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (Adwentyści Dnia Siódmego) to jest Stanach największa wspólnota kościelna →Zjednoczonych. Do jej założycieli należeli H. Edson, J. Bates, J. White i E.G. White. Już od 1864 r
 • Co znaczy Świata Trzeciego Kraje to jest gospodarki w latach 50. XX w. dla ustalenia państw Afryki, Azji i Oceanii i Ameryki Łacińskiej, regularnie o przeszłości → kolonialnej
 • Co znaczy Kulturowy Krajobraz to jest człowieka, przez na przykład wylesienie, zastąpienie naturalnej formacji roślinnej polami uprawnymi, uregulowanie biegu rzek i budowę
 • Co znaczy Kultura to jest zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Materialne dziedzictwo kulturowe obejmuje dobra materialne i środki i zdolności produkcyjno
 • Co znaczy Kurpie to jest zamieszkująca obszary puszcz (Kurpiowska, Biała), w dorzeczu Narwi (płn. Mazowsze). Przenikanie na tereny puszczańskie rozpoczęło się od
 • Co znaczy Kuszyci to jest mln) posługująca się językami kuszyckimi (→ afroazjatyckie języki), poprzez niektórych zaliczana do → Chamitów. K. zamieszkują Etiopię
 • Co znaczy Kwakrzy (Towarzystwo Przyjaciół, Dzieci Światła) to jest Światła założona poprzez G. Foxa w poł. XVII w. w Anglii, której nadano nazwę Towarzystwo Przyjaciół. Nazwano ich również kwakrami, tzn
 • Co znaczy Kwasziorkor Kwashiorkor to jest w pożywieniu. Niedobór białka w diecie występuje raczej w państwach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie spożywa się wiele węglowodanów
 • Co znaczy Konwent to jest formy ustrojowe państwa
 • Co znaczy Kooperatywa to jest spółdzielnia
 • Co znaczy Kukurydziany Pas (Corn Belt) to jest Zjednoczonych występujący na Nizinie Centralnej, w szczególności w rozwidleniu rzek Missouri i Missisipi na terenie stanów Dakota Płd
 • Co znaczy Kujawiacy to jest między górną Notecią a Wisłą) pochodząca od słowiańskich plemion → Polan (K. właściwi) oraz Goplan. Wyróżniają się gwarą, folklorem
 • Co znaczy Kościół Anglikański (Kościół Anglii) to jest anglikanizm
 • Co znaczy Komancze to jest zamieszkali na Wielkich Równinach (obecne stany Kolorado i Nowy Meksyk), przeniesieni do rezerwatów w Oklahomie. Ich język należy do
 • Co znaczy Karaczajowie to jest się autochtonicznych plemion kaukaskich z irańskimi Alanami (→ irańskie ludy) oraz tureckimi → Kipczakami i → Protobułgarami (→ tureckie
 • Co znaczy Kazachowie to jest autochtonicznej ludności pochodzenia tureckiego (→ Kipczacy, → tureckie ludy) i mongolskiego, tradycyjnie zajmującej się koczowniczym
 • Co znaczy Kwakiutlowie to jest zamieszkujący wybrzeże Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie oraz wyspę Vancouver. Posługują się językiem kwakiutl z rodziny językowej wakasz (→
 • Co znaczy Kąpielisko to jest głównym walorem jest naturalny bądź sztuczny akwen służący do rekreacji lub uprawiania sportów wodnych (np. wioślarstwo, żeglarstwo). Pod
 • Co znaczy Kaodaizm to jest 1926 r. przez urzędnika administracji kolonialnej Ngo Van Chieu, który doznał objawień boga Cao Dai. Jest religią narodowopaństwową, lecz
 • Co znaczy Karibi Karaibowie to jest zamieszkali w Wenezueli, Kolumbii, Gujanie i płn. Brazylii (łącznie ok. 160 tys. osób), a przed kolonizacją europejską także na Antylach
 • Co znaczy Kicze to jest posługujący się językiem z rodziny maja -kicze oraz hiszpańskim. W okresie prekolumbijskim posiadali wysoko rozwiniętą kulturę. W XVI w
 • Co znaczy Czytchmerzy Khmerzy Khmerowie to jest Wietnam, Laos i Tajlandię (łącznie ok. 10 mln osób). Są niewysocy, mają proste włosy, zaliczani są do → austroazjatyckich ludów. Posługują
 • Co znaczy Ośrodek Kulturalny to jest funkcja kulturalna
 • Co znaczy Katolicyzm to jest chrześcijaństwo), podkreślająca ponadczasową więź z pierwszą gminą chrześcijańską założoną poprzez apostołów – uczniów Jezusa Chrystusa
 • Co znaczy Kiczua to jest Keczua
 • Co znaczy Mapa Kropkowa to jest rozmieszczenie bezwzględnych wielkości danego zjawiska (np. liczby ludności) za pomocą kropek, przy czym każda kropka odpowiada określonej
 • Co znaczy Się Rozwijające Kraje to jest Środkowej i Południowej, Azji i Oceanii, cechujących się raczej niskim → poziomem życia obywateli, niewielkim → dochodem narodowym
 • Co znaczy Kabylowie to jest Berberowie
 • Co znaczy Kalwinizm to jest którego artystą był Jan Kalwin. Kontynuował on rozważania Ulricha Zwingli, sprzeciwiającego się postom, dziesięcinom, celibatowi
 • Co znaczy Kapitał to jest będących w dyspozycji osoby prywatnej, ekipy, instytucji, przedsiębiorstwa i tym podobne (→ eksport k., k. finansowy, → k. rzeczowy
 • Co znaczy Koriacy to jest paleoazjatyckie ludy
 • Co znaczy Miast Identyfikacji Kryteria to jest miasto
 • Co znaczy Kajapó Kayapó to jest Indianie Ameryki Południowej
 • Co znaczy Khmerzy to jest Khmerowie
 • Co znaczy Khoisanidzi to jest → czarnej odmiany człowieka. Należą do niej Buszmeni i → Hotentoci stanowiący najprawdopodobniej najstarszą, pierwotną ludność Afryki
 • Co znaczy Komi to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Kuter to jest mały statek rybacki wykorzystywany do połowów na morzu
 • Co znaczy Imigracyjne Kwoty to jest poszczególnych państw, ustalone poprzez państwa imigracyjne prowadzące rygorystyczną politykę imigracyjną. K.i. wprowadzono na przykład w
 • Co znaczy Rasa Kaukaska to jest armenoidalna rasa
 • Co znaczy Kulturowy Krąg to jest swoistą → kulturą, odmienną od kultur innych części świata. Fundamentem wyróżnienia k.k. jest występowanie pewnego zespół cech kulturowych
 • Co znaczy Ośrodki Religijnego Kultu to jest ośrodki kultu religijnego
 • Co znaczy Kurowie to jest Bałtowie
 • Co znaczy Kopieniactwo to jest na wytwarzaniu żywności przy zastosowaniu prostych narzędzi (motyka, sierp, topór) występująca w momencie neolitu. Współcześnie k. stosują
 • Co znaczy Etiopski Kościół to jest etiopski Kościół
 • Co znaczy Kataster to jest terenu posiadająca urzędowy opis gruntów i budynków wykorzystywany do oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu ksiąg wieczystych albo
 • Co znaczy Uprzemysłowione Nowo Kraje to jest wkroczyły na drogę szybkiego → rozwoju gospodarczego, raczej dzięki napływowi obcego → kapitału i → inwestycjom zagranicznym bazującym na
 • Co znaczy Kapitalizm to jest trzecia w kolejności historycznej, kluczowa → formacja społeczno -gospodarcza w rozwoju ludzkości. Pojawienie się k. powiązane było z →
 • Co znaczy Kikuju to jest Bantu, zamieszkujący środk. część Kenii, stanowiący elitarną część społeczeństwa kenijskiego. Odegrali znaczną rolę w walce o wyzwolenie
 • Co znaczy Kanadyjczycy to jest Kanady powstały z → asymilacji napływowej ludności europejskiej i autochtonicznej ludności indiańskiej i eskimoskiej (→ Indianie Ameryki
 • Co znaczy Kartodiagram to jest przestrzenne rozmieszczenie zjawisk wyrażonych ilościowo za pomocą wykresów (diagramów), których rozmiary są proporcjonalne do wielkości
 • Co znaczy Katalończycy to jest płn. Walencji i wsch. Aragonii (około 7 mln osób). Posługuje się językiem katalońskim, nieco zbliżonym do francuskiego. Wyznaje →
 • Co znaczy Kiczua Keczua to jest zamieszkujący Peru, Ekwador i Boliwię (łącznie ok. 15 mln osób). Wykształcili się przez → asymilację wielu → grup etnicznych zjednoczonych
 • Co znaczy Aglomeracji Korzyści to jest sporych miastach wynikające z: 1. dużej → podaży pracy ułatwiającej dobór wykwalifikowanych pracowników; 2. istnienia chłonnego rynku zbytu
 • Co znaczy Kałmucy to jest mongolskie ludy; → ałtajskie ludy
 • Co znaczy Finansowy Kapitał to jest kapitał papiery wartościowe, pozwalające na prowadzenie operacji finansowych (zakup, sprzedaż
 • Co znaczy Kopalnictwo to jest wydobywanie z ziemi surowców na potrzeby gospodarcze (→ górnictwo
 • Co znaczy Cayapá Kajapó to jest Indianie Ameryki Południowej, → Iż
 • Co znaczy Wiek Kalendarzowy to jest wiek kalendarzowy
 • Co znaczy Keralczycy to jest Drawidowie
 • Co znaczy Kosmopolityzm to jest że ojczyzną człowieka jest cały świat. Tym samym znaczenie własnego państwa w kształtowaniu osobowości obywatela jest minimalizowane, zaś
 • Co znaczy Krajoznawstwo to jest popularyzowania wszelkich informacje o państwie, regionie, miejscowości, pomiędzy innymi przez organizację wycieczek. W najwyższym stopniu
 • Co znaczy Języki Kaukaskie to jest dzieląca się na grupę płd. (kartwelską), obejmującą języki: gruziński, megrelo -czański, swański; i grupę płn. (z 30 językami) – na zach
 • Co znaczy Kahał to jest w. na ustalenie gminy żydowskiej (→ Aszkenazyjczycy). Wywodzi się ona z języków → jidysz i hebrajskiego, gdzie znaczy gminę, wspólnotę. K
 • Co znaczy Karaimizm to jest pośród → Żydów zamieszkałych w Mezopotamii. K. uznaje jedynie Stary Testament, odrzucając późniejsze teksty i komentarze religijne (na
 • Co znaczy Karelowie to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Kurdowie to jest krainę na pograniczu Turcji, Iranu, Iraku, Syrii, oraz w niewielkiej liczbie Armenię i Azerbejdżan. Pochodzenie K. nie jest ustalone. Język
 • Co znaczy Karaimi to jest tożsamości jest religia (→ karaimizm). Pod względem etnicznym K. stanowią dwie grupy. Jedna, pochodzenia tureckiego, wywodzi się od →
 • Co znaczy Ludzki Kapitał to jest zdolności tkwiący zarówno w każdym człowieku, jak i w społeczeństwie jako całości. Ustala on umiejętność do pracy, do → adaptacji w nowym
 • Co znaczy Rzeczowy Kapitał to jest produkcyjnym bądź konsumpcyjnym. To są maszyny, urządzenia, budynki i tym podobne pozwalające z jednej strony na wytwarzanie ustalonych
 • Co znaczy Karaja to jest Indianie Ameryki Południowej. →
 • Co znaczy Karakałpacy to jest tureckie ludy, → Kipczacy
 • Co znaczy Ateńska Karta to jest odbywającego się w 1933 r. w Atenach, opublikowane poprzez Le Corbusiera. K.A. zawiera definicję → miasta, ocenę ówczesnego stanu miast i
 • Co znaczy Kumanowie to jest Kipczacy
 • Co znaczy Kaszubi to jest słowiańskich plemion Pomorzan, zamieszkała obecnie na Pomorzu Gdańskim (głównie rejon Pucka i Wejherowa), a także we wsch. części Pomorza
 • Co znaczy Języki Khoisań to jest Afryki, do której należy 50 języków będących w zastosowaniu na obszarze Afryki płd., raczej na obrzeżach pustyni Kalahari. To są na
 • Co znaczy Klan to jest wywodząca się od wspólnego przodka, cechująca się mocną władzą naczelnika (→ ród). Taką organizację socjalną posiadały społeczeństwa
 • Co znaczy Koniunktura to jest w → rozwoju gospodarczym, stanowi jedną z faz cyklu ekonomicznego; 2. całokształt wyznaczników życia gospodarczego charakteryzujących stan
 • Co znaczy Kulis to jest niewykwalifikowany i nisko opłacany robotnik, pracujący na przykład w dokach portowych albo jako tragarz czy rikszarz
 • Co znaczy Klasyfikacja to jest obiektów albo jednostek przestrzennych, gdzie znane i uwzględniane w procedurze postępowania badawczego są wszystkie możliwe klasy
 • Co znaczy Komunikacja to jest przenoszeniu i przewożeniu osób albo towarów i przesyłaniu informacje z miejsca na miejsce. Obejmuje ona → transport i → łączność wspólnie
 • Co znaczy Koncentracja to jest miejscu, na przykład k. produkcji w coraz większych → przedsiębiorstwach, k. kapitału poprzez spore → banki i ekipy kapitałowe, k. ziemi
 • Co znaczy Konstytucja to jest jego → ustrój, określająca główne → organy władzy państwowej, prawa i wymagania obywateli, relacja do społeczności międzynarodowej i tym
 • Co znaczy Spożycie Konsumpcja to jest zaspokajanie → potrzeb ludzkich przez dobra i usługi. K. mierzona jest opłatami gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług
 • Co znaczy Kozacy to jest zbiegłych chłopów, plebsu miejskiego i drobnej szlachty, tworząca wolny stan w Rzeczypospolitej. Osiedlili się oni nad dolnym Dnieprem
 • Co znaczy Kru to jest pograniczu Liberii i Wybrzeża Kości Słoniowej (około 2,5 mln osób). Posługują się językami kru z rodz. → niger-kongo. Przyjęli →
 • Co znaczy Kwa to jest nad Zatoką Gwinejską od Wybrzeża Kości Słoniowej poprzez Ghanę, Benin, Togo do Nigerii, posługująca się językami z gatunku kwa z rodz. →
 • Co znaczy Komasacja to jest działek uprawowych w większe pola uprawne w celu poprawy efektywności pracy → gospodarstw rolnych; mechanizm odwrotny do → parcelacji
 • Co znaczy Konferencja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu I Rozwoju to jest UNCTAD
 • Co znaczy Kabardyjczycy to jest kaukaskie ludy
 • Co znaczy Kafirowie to jest Nuristańczycy
 • Co znaczy Kaszkajowie to jest wywodzący się z → irańskich ludów, które uległy turkizacji. Wyznają → islam szyicki. Zajmują się pasterstwem, rzadziej uprawą ziemi
 • Co znaczy Wschodnie Kościoły to jest wschodnie Kościoły
 • Co znaczy Kpelle to jest Mande
 • Co znaczy Kult to jest będący wyrazem czci wobec sił nadprzyrodzonych albo istoty boskiej (sacrum). Istnieje sporo odmian k., na przykład przodków, k. płodności
 • Co znaczy Kreole to jest portugalskiego bądź francuskiego urodzona w Ameryce Łacińskiej; potomkowie → imigrantów, którzy kolonizowali ten region. W czasach

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Kreole, Kult, Kpelle, Kościoły Wschodnie, Kaszkajowie, Kafirowie, Kabardyjczycy, Konferencja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu I Rozwoju, Komasacja, Kwa geografia.

Pojęcia Kreole, Kult, Kpelle, Kościoły Wschodnie, Kaszkajowie położenie.