kalwinizm komasacja krzyżówka co to znaczy

Definicje z geografii K

 • Gdzie jest Kalwinizm Ranking protestantyzm), którego artystą był Jan Kalwin. Kontynuował on rozważania Ulricha Zwingli, sprzeciwiającego się postom, dziesięcinom co znaczy
 • Lokalizacja Komasacja Co lepsze drobnych działek uprawowych w większe pola uprawne w celu poprawy efektywności pracy → gospodarstw rolnych; mechanizm odwrotny do → krzyżówka
 • Położenie Kolonializm Czy warto polityczno -ekonomicznego podporządkowywania krajów słabo rozwiniętych, krajom dominującym w gospodarce światowej. Najczęstszymi powodami co to jest
 • Geografia Kataster Opinie forum powierzchni terenu posiadająca urzędowy opis gruntów i budynków wykorzystywany do oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu ksiąg słownik
 • Na mapie Konurbacja Najlepszy kilkudziesięciu → miast o różnej wielkości, bez wyraźnej dominacji któregokolwiek z nich. K. jest układem policentrycznym, bo może tu czym jest
 • Gdzie leży Katolicki Kościół (Rzymskokatolicki Kościół) Porównaj wspólnota wyznaniowa, głosząca prawdy wiary i życia religijnego zwane → katolicyzmem. Z greki „katholikos” znaczy powszechny, co co oznacza
 • Współrzędne Kałmucy Wyniki mongolskie ludy; → ałtajskie ludy tłumaczenie
 • Jak daleko Kazachowie Zastosowanie z autochtonicznej ludności pochodzenia tureckiego (→ Kipczacy, → tureckie ludy) i mongolskiego, tradycyjnie zajmującej się koczowniczym przykłady
 • Geo Karibi Karaibowie Ranking Południowej zamieszkali w Wenezueli, Kolumbii, Gujanie i płn. Brazylii (łącznie ok. 160 tys. osób), a przed kolonizacją europejską także na definicja
 • Mapa Kolonia Co lepsze → mocarstwa kolonialnego. K. pojawiły się już w starożytności (na przykład Egipt, Kartagina jako k. Cesarstwa Rzymskiego), jednak dopiero encyklopedia
 • Gdzie jest Języki Khoisań Czy warto językowych Afryki, do której należy 50 języków będących w zastosowaniu na obszarze Afryki płd., raczej na obrzeżach pustyni Kalahari. To są jak działa
 • Lokalizacja Karaimi Opinie forum wyznacznikiem tożsamości jest religia (→ karaimizm). Pod względem etnicznym K. stanowią dwie grupy. Jedna, pochodzenia tureckiego, wywodzi czy jest
 • Położenie Kuszyci Najlepszy około 30 mln) posługująca się językami kuszyckimi (→ afroazjatyckie języki), poprzez niektórych zaliczana do → Chamitów. K. zamieszkują pojęcie
 • Geografia Kopieniactwo Porównaj polegająca na wytwarzaniu żywności przy zastosowaniu prostych narzędzi (motyka, sierp, topór) występująca w momencie neolitu. Współcześnie wyjaśnienie
 • Na mapie Kabardyjczycy Wyniki kaukaskie ludy opis
 • Gdzie leży Konwent Zastosowanie formy ustrojowe państwa informacje
 • Współrzędne Kanuri Ranking Sudanidów, zamieszkujący w płn.wsch. Nigerii, po Jezioro Czad i pograniczne obszary Nigru (łącznie około 6 mln osób). Posługują się znaczenie
 • Jak daleko Kosmopolityzm Co lepsze głosząca, że ojczyzną człowieka jest cały świat. Tym samym znaczenie własnego państwa w kształtowaniu osobowości obywatela jest co znaczy
 • Geo Kolonizacja Czy warto obecnej bezludnych albo bardzo słabo zaludnionych, bądź także służących ekstensywnie (→ zbieractwo, myślistwo, → rolnictwo żarowe). może krzyżówka
 • Mapa Ateńska Karta Opinie forum CIAM odbywającego się w 1933 r. w Atenach, opublikowane poprzez Le Corbusiera. K.A. zawiera definicję → miasta, ocenę ówczesnego stanu co to jest
 • Gdzie jest Kościół Anglikański (Kościół Anglii) Najlepszy anglikanizm słownik
 • Lokalizacja Kiczua Keczua Porównaj Południowej zamieszkujący Peru, Ekwador i Boliwię (łącznie ok. 15 mln osób). Wykształcili się przez → asymilację wielu → grup etnicznych czym jest
 • Położenie Ketowie Wyniki Ostiacy, → paleoazjatyckie ludy) zamieszkały nad środk. Jenisejem. → Prawosławie łączy z → szamanizmem, kultem przodków i kultem co oznacza
 • Geografia Kwasziorkor Kwashiorkor Zastosowanie niedoborem białka w pożywieniu. Niedobór białka w diecie występuje raczej w państwach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie spożywa się tłumaczenie
 • Na mapie Kult Ranking rytuałów będący wyrazem czci wobec sił nadprzyrodzonych albo istoty boskiej (sacrum). Istnieje sporo odmian k., na przykład przodków, k przykłady
 • Gdzie leży Kurpie Co lepsze mazurskiego, zamieszkująca obszary puszcz (Kurpiowska, Biała), w dorzeczu Narwi (płn. Mazowsze). Przenikanie na tereny puszczańskie definicja
 • Współrzędne Kafirowie Czy warto Nuristańczycy encyklopedia
 • Jak daleko Kaodaizm Opinie forum Wietnamie w 1926 r. przez urzędnika administracji kolonialnej Ngo Van Chieu, który doznał objawień boga Cao Dai. Jest religią jak działa
 • Geo Spożycie Konsumpcja Najlepszy zaspokajanie → potrzeb ludzkich przez dobra i usługi. K. mierzona jest opłatami gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług czy jest
 • Mapa Wiek Kalendarzowy Porównaj wiek kalendarzowy pojęcie
 • Gdzie jest Klan Wyniki plemienna wywodząca się od wspólnego przodka, cechująca się mocną władzą naczelnika (→ ród). Taką organizację socjalną posiadały wyjaśnienie
 • Lokalizacja Klasyfikacja Zastosowanie grupowania obiektów albo jednostek przestrzennych, gdzie znane i uwzględniane w procedurze postępowania badawczego są wszystkie możliwe opis
 • Położenie Komancze Ranking zamieszkali na Wielkich Równinach (obecne stany Kolorado i Nowy Meksyk), przeniesieni do rezerwatów w Oklahomie. Ich język należy do informacje
 • Geografia Kwakrzy (Towarzystwo Przyjaciół, Dzieci Światła) Co lepsze Dzieci Światła założona poprzez G. Foxa w poł. XVII w. w Anglii, której nadano nazwę Towarzystwo Przyjaciół. Nazwano ich również kwakrami znaczenie
 • Na mapie Koncentracja Czy warto jednym miejscu, na przykład k. produkcji w coraz większych → przedsiębiorstwach, k. kapitału poprzez spore → banki i ekipy kapitałowe, k co znaczy
 • Gdzie leży Kreole Opinie forum hiszpańskiego, portugalskiego bądź francuskiego urodzona w Ameryce Łacińskiej; potomkowie → imigrantów, którzy kolonizowali ten region. W krzyżówka
 • Współrzędne Aglomeracji Korzyści Najlepszy przemysłu w sporych miastach wynikające z: 1. dużej → podaży pracy ułatwiającej dobór wykwalifikowanych pracowników; 2. istnienia chłonnego co to jest
 • Jak daleko Gospodarki Klasyfikacja Porównaj gospodarczej na cztery szczeble (sfery, działy, gałęzie i branże). W najwyższym stopniu ogólny jest podział na dwie sfery: → sfera słownik
 • Geo Kimbangizm Wyniki afrochrześcijańska (→ afrochrześcijańskie religie), założona poprzez Sz. Kimbangu z plemienia Bakongo (→ Kongo) w latach 20. XX w. Orędzie czym jest
 • Mapa Kujawiacy Zastosowanie zamieszkująca Kujawy (między górną Notecią a Wisłą) pochodząca od słowiańskich plemion → Polan (K. właściwi) oraz Goplan. Wyróżniają się co oznacza
 • Gdzie jest Kahał Ranking końca XVI w. na ustalenie gminy żydowskiej (→ Aszkenazyjczycy). Wywodzi się ona z języków → jidysz i hebrajskiego, gdzie znaczy gminę tłumaczenie
 • Lokalizacja Koptowie Co lepsze Egipcjan (około 7 mln osób), są wyznawcami → chrześcijaństwa (→ staroorientalne Kościoły wschodnie). Zamieszkują raczej miasta egipskie przykłady
 • Położenie Kulis Czy warto wsch. niewykwalifikowany i nisko opłacany robotnik, pracujący na przykład w dokach portowych albo jako tragarz czy rikszarz definicja
 • Geografia Karibi Opinie forum Karaibowie encyklopedia
 • Na mapie Żeglugowy Kanał Najlepszy komunikacyjny, umożliwiający przemieszczanie się statków. K. łączy dorzecza dwóch albo więcej rzek, towarzysząc rzece o trudnych jak działa
 • Gdzie leży Kaszkajowie Porównaj Iranie wywodzący się z → irańskich ludów, które uległy turkizacji. Wyznają → islam szyicki. Zajmują się pasterstwem, rzadziej uprawą ziemi czy jest
 • Współrzędne Khoisanidzi Wyniki należąca do → czarnej odmiany człowieka. Należą do niej Buszmeni i → Hotentoci stanowiący najprawdopodobniej najstarszą, pierwotną ludność pojęcie
 • Jak daleko Ludzki Kapitał Zastosowanie wiedzy i zdolności tkwiący zarówno w każdym człowieku, jak i w społeczeństwie jako całości. Ustala on umiejętność do pracy, do → adaptacji wyjaśnienie
 • Geo Koniunktura Ranking dynamiki w → rozwoju gospodarczym, stanowi jedną z faz cyklu ekonomicznego; 2. całokształt wyznaczników życia gospodarczego opis
 • Mapa Koriacy Co lepsze paleoazjatyckie ludy informacje
 • Gdzie jest Kuter Czy warto mały statek rybacki wykorzystywany do połowów na morzu znaczenie
 • Lokalizacja Kurowie Opinie forum Bałtowie co znaczy
 • Położenie Kulturowy Krajobraz Najlepszy poprzez człowieka, przez na przykład wylesienie, zastąpienie naturalnej formacji roślinnej polami uprawnymi, uregulowanie biegu rzek i krzyżówka
 • Geografia Społeczna Klasa Porównaj struktury socjalnej obejmujący spore → zbiorowości socjalne, charakteryzujące się względnie trwałą przynależnością jej członków. Członkowie co to jest
 • Na mapie Języki Kaukaskie Wyniki Kaukazie dzieląca się na grupę płd. (kartwelską), obejmującą języki: gruziński, megrelo -czański, swański; i grupę płn. (z 30 językami) – słownik
 • Gdzie leży Kooperatywa Zastosowanie spółdzielnia czym jest
 • Współrzędne Kartogram Ranking statystyczne dotyczące danego zjawiska (na przykład gęstości zaludnienia, stopnia uprzemysłowienia), odnoszące się do danego obszaru co oznacza
 • Jak daleko Kozacy Co lepsze XV–XVII w. ze zbiegłych chłopów, plebsu miejskiego i drobnej szlachty, tworząca wolny stan w Rzeczypospolitej. Osiedlili się oni nad dolnym tłumaczenie
 • Geo Kapitalizm Czy warto feudalizmu, trzecia w kolejności historycznej, kluczowa → formacja społeczno -gospodarcza w rozwoju ludzkości. Pojawienie się k. powiązane przykłady
 • Mapa Miast Identyfikacji Kryteria Opinie forum miasto definicja
 • Gdzie jest Mapa Kropkowa Najlepszy przedstawia rozmieszczenie bezwzględnych wielkości danego zjawiska (np. liczby ludności) za pomocą kropek, przy czym każda kropka odpowiada encyklopedia
 • Lokalizacja Karaczajowie Porównaj wymieszania się autochtonicznych plemion kaukaskich z irańskimi Alanami (→ irańskie ludy) oraz tureckimi → Kipczakami i → Protobułgarami (→ jak działa
 • Położenie Karenowie Wyniki chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy czy jest
 • Geografia Nomadyzm Koczownictwo Zastosowanie nie posiadającej stałych siedzib, a związany przeważnie z → pasterstwem (→ Mongołowie, → Kirgizi, ludy afrykańskie zamieszkałe w strefie pojęcie
 • Na mapie Komi Ranking uralskie ludy wyjaśnienie
 • Gdzie leży Kartodiagram Co lepsze przedstawiająca przestrzenne rozmieszczenie zjawisk wyrażonych ilościowo za pomocą wykresów (diagramów), których rozmiary są proporcjonalne opis
 • Współrzędne Czytchmerzy Khmerzy Khmerowie Czy warto zamieszkujący także Wietnam, Laos i Tajlandię (łącznie ok. 10 mln osób). Są niewysocy, mają proste włosy, zaliczani są do → informacje
 • Jak daleko Kąpielisko Opinie forum której głównym walorem jest naturalny bądź sztuczny akwen służący do rekreacji lub uprawiania sportów wodnych (np. wioślarstwo, żeglarstwo znaczenie
 • Geo Ras Klasyfikacja Najlepszy ras klasyfikacja co znaczy
 • Mapa Cykle Kondratiewa Porównaj cykle Kondratiewa krzyżówka
 • Gdzie jest Kopalnictwo Wyniki wydobywanie z ziemi surowców na potrzeby gospodarcze (→ górnictwo co to jest
 • Lokalizacja Konferencja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu I Rozwoju Zastosowanie UNCTAD słownik
 • Położenie Kru Ranking na pograniczu Liberii i Wybrzeża Kości Słoniowej (około 2,5 mln osób). Posługują się językami kru z rodz. → niger-kongo. Przyjęli → czym jest
 • Geografia Khmerzy Co lepsze Khmerowie co oznacza
 • Na mapie Kapitał Czy warto rzeczowych będących w dyspozycji osoby prywatnej, ekipy, instytucji, przedsiębiorstwa i tym podobne (→ eksport k., k. finansowy, → k tłumaczenie
 • Gdzie leży Urodzeń Kompensata Opinie forum odłożonej w okresie z racji na wystąpienie niekorzystnego czynnika losowego (wojna, rozłąka rodzin, klęska głodu, kataklizm dziejowy). Po przykłady
 • Współrzędne Się Rozwijające Kraje Najlepszy Ameryki Środkowej i Południowej, Azji i Oceanii, cechujących się raczej niskim → poziomem życia obywateli, niewielkim → dochodem narodowym definicja
 • Jak daleko Kwa Porównaj zamieszkała nad Zatoką Gwinejską od Wybrzeża Kości Słoniowej poprzez Ghanę, Benin, Togo do Nigerii, posługująca się językami z gatunku kwa encyklopedia
 • Geo Kulturowy Krąg Wyniki charakteryzujący się swoistą → kulturą, odmienną od kultur innych części świata. Fundamentem wyróżnienia k.k. jest występowanie pewnego jak działa
 • Mapa Ośrodki Religijnego Kultu Zastosowanie ośrodki kultu religijnego czy jest
 • Gdzie jest Karakałpacy Ranking tureckie ludy, → Kipczacy pojęcie
 • Lokalizacja Konurbacja Bipolarna (Konurbacja Bicentryczna) Co lepsze pośrednia pomiędzy → aglomeracją a → konurbacją; specyficzny typ konurbacji, gdzie występują dwa kluczowe miasta o odmiennych funkcjach, tak wyjaśnienie
 • Położenie Cayapá Kajapó Czy warto Indianie Ameryki Południowej, → Iż opis
 • Geografia Świata Trzeciego Kraje Opinie forum polityki i → gospodarki w latach 50. XX w. dla ustalenia państw Afryki, Azji i Oceanii i Ameryki Łacińskiej, regularnie o przeszłości → informacje
 • Na mapie Ośrodek Kulturalny Najlepszy funkcja kulturalna znaczenie
 • Gdzie leży Konfucjanizm Porównaj i polityczny przygotowany w Chinach poprzez Konfucjusza w VI–V w. przed naszą erą Od III w. przed naszą erą k. uznano za doktrynę państwową co znaczy
 • Współrzędne Kukurydziany Pas (Corn Belt) Wyniki Stanach Zjednoczonych występujący na Nizinie Centralnej, w szczególności w rozwidleniu rzek Missouri i Missisipi na terenie stanów Dakota krzyżówka
 • Jak daleko Kasta Zastosowanie charakteryzująca się znacznym stopniem domknięcia (odrębnością, separacją), oparta na dziedzicznej przynależności do tej ekipy. Przywileje co to jest
 • Geo Miasta Przestrzeni Komercjonalizacja Ranking najwyższym stopniu atrakcyjnych lokalizacyjnie części miasta (raczej w jego centrum) działalności niekomercyjnych poprzez działalności słownik
 • Mapa Kicze Co lepsze Gwatemali, posługujący się językiem z rodziny maja -kicze oraz hiszpańskim. W okresie prekolumbijskim posiadali wysoko rozwiniętą kulturę czym jest
 • Gdzie jest Wschodnie Kościoły Czy warto wschodnie Kościoły co oznacza
 • Lokalizacja Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (Adwentyści Dnia Siódmego) Opinie forum w Stanach największa wspólnota kościelna →Zjednoczonych. Do jej założycieli należeli H. Edson, J. Bates, J. White i E.G. White. Już od tłumaczenie
 • Położenie Kitanowie Najlepszy VI–XIII w. w Mandżurii (dorzecze Liao -he). W X w. istniało kraj K. – Liao, które obejmowało swym zasięgiem wsch. Mongolię, część Man przykłady
 • Geografia Krajoznawstwo Porównaj zbierania i popularyzowania wszelkich informacje o państwie, regionie, miejscowości, pomiędzy innymi przez organizację wycieczek. W definicja
 • Na mapie Koncern Wyniki wskutek połączenia się kilku → przedsiębiorstw o odrębnej osobowości prawnej, ale należących do jednego właściciela. Przedsiębiorstwa te encyklopedia
 • Gdzie leży Rasa Kaukaska Zastosowanie armenoidalna rasa jak działa
 • Współrzędne Konstytucja Ranking określająca jego → ustrój, określająca główne → organy władzy państwowej, prawa i wymagania obywateli, relacja do społeczności czy jest
 • Jak daleko Kurdowie Co lepsze Kurdystan, tj. krainę na pograniczu Turcji, Iranu, Iraku, Syrii, oraz w niewielkiej liczbie Armenię i Azerbejdżan. Pochodzenie K. nie jest pojęcie
 • Geo Kumanowie Czy warto Kipczacy wyjaśnienie
 • Mapa Kabylowie Opinie forum Berberowie opis
 • Gdzie jest Korporacja Najlepszy ponadnarodowe, prowadzące działalność gospodarczą przynajmniej w kilku państwach, przeważnie w skali globalnej. Ich cechami informacje
 • Lokalizacja Etiopski Kościół Porównaj etiopski Kościół znaczenie
 • Położenie Kultura Wyniki ludzkiej, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Materialne dziedzictwo kulturowe obejmuje dobra materialne i środki i zdolności co znaczy
 • Geografia Bakongo Kongo Zastosowanie ludów → Bantu, zamieszkały w dolnym biegu rzeki Kongo i w nadbrzeżnych prowincjach Angoli i Gabonu (około 3 mln osób). Posługuje się krzyżówka
 • Na mapie Kaszubi Ranking się od słowiańskich plemion Pomorzan, zamieszkała obecnie na Pomorzu Gdańskim (głównie rejon Pucka i Wejherowa), a także we wsch. części co to jest
 • Gdzie leży Uprzemysłowione Nowo Kraje Co lepsze się, które wkroczyły na drogę szybkiego → rozwoju gospodarczego, raczej dzięki napływowi obcego → kapitału i → inwestycjom zagranicznym słownik
 • Współrzędne Kamba Czy warto Bantu czym jest
 • Jak daleko Kota Opinie forum Bantu co oznacza
 • Geo Finansowy Kapitał Najlepszy kapitał papiery wartościowe, pozwalające na prowadzenie operacji finansowych (zakup, sprzedaż tłumaczenie
 • Mapa Kpelle Porównaj Mande przykłady
 • Gdzie jest Kirgizi Wyniki osób), zamieszkujący również w Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kazachstanie, Chinach i Afganistanie (łącznie około 3,5 mln osób), należący do definicja
 • Lokalizacja Przestrzenna Koncentracja Zastosowanie rozmieszczenia ustalonych zjawisk w przestrzeni. Skupienie się na przykład liczby ludności na niewielkim obszarze bądź w niewielkiej encyklopedia
 • Położenie Kiczua Ranking Keczua jak działa
 • Geografia Kościół Co lepsze wyznaniowa, grupująca wyznawców danej → religii i umożliwiająca jej praktykowanie. Ta instytucjonalna forma religii powstaje wówczas, gdy czy jest
 • Na mapie Kwakiutlowie Czy warto zamieszkujący wybrzeże Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie oraz wyspę Vancouver. Posługują się językiem kwakiutl z rodziny językowej wakasz (→ pojęcie
 • Gdzie leży Kikuju Opinie forum gatunku → Bantu, zamieszkujący środk. część Kenii, stanowiący elitarną część społeczeństwa kenijskiego. Odegrali znaczną rolę w walce o wyjaśnienie
 • Współrzędne Ludy Kaukaskie Najlepszy silnie zróżnicowana pod względem etnicznym, językowym i religijnym przez wzgląd na nasilonymi w przeszłości wpływami asyryjskimi, perskimi opis
 • Jak daleko Keralczycy Porównaj Drawidowie informacje
 • Geo Kanadyjczycy Wyniki wielokulturowy → naród Kanady powstały z → asymilacji napływowej ludności europejskiej i autochtonicznej ludności indiańskiej i eskimoskiej znaczenie
 • Mapa Katalończycy Zastosowanie zamieszkała także w płn. Walencji i wsch. Aragonii (około 7 mln osób). Posługuje się językiem katalońskim, nieco zbliżonym do francuskiego co znaczy
 • Gdzie jest Imigracyjne Kwoty Ranking poszczególnych państw, ustalone poprzez państwa imigracyjne prowadzące rygorystyczną politykę imigracyjną. K.i. wprowadzono na przykład w krzyżówka
 • Lokalizacja Rzeczowy Kapitał Co lepsze wykorzystywane celom produkcyjnym bądź konsumpcyjnym. To są maszyny, urządzenia, budynki i tym podobne pozwalające z jednej strony na co to jest
 • Położenie Karelowie Czy warto uralskie ludy słownik
 • Geografia Kipczacy Opinie forum górnego Irtyszu, który do VIII w. opanował stepy Kazachstanu, a do poł. XI w. również stepy nad Morzem Czarnym w płd. Rosji (Step Kipczacki czym jest
 • Na mapie Karaja Najlepszy Indianie Ameryki Południowej. → co oznacza
 • Gdzie leży Komunikacja Porównaj polegająca na przenoszeniu i przewożeniu osób albo towarów i przesyłaniu informacje z miejsca na miejsce. Obejmuje ona → transport i → tłumaczenie
 • Współrzędne Kontrurbanizacja Wyniki występujący w ostatniej fazie → dezurbanizacji, opierający na spadku zaludnienia sporych → metropolii i przenoszeniu się ludności do strefy przykłady
 • Jak daleko Kajapó Kayapó Zastosowanie Indianie Ameryki Południowej definicja
 • Geo Katolicyzm Ranking chrześcijaństwo), podkreślająca ponadczasową więź z pierwszą gminą chrześcijańską założoną poprzez apostołów – uczniów Jezusa Chrystusa encyklopedia
 • Mapa Karaimizm Co lepsze VIII w. pośród → Żydów zamieszkałych w Mezopotamii. K. uznaje jedynie Stary Testament, odrzucając późniejsze teksty i komentarze religijne jak działa
 • Gdzie jest Średnia Klasa Czy warto kategorii → stratyfikacji socjalnej, → klasa socjalna na średnim szczeblu hierarchii socjalnej, usytuowana pomiędzy klasami wyższą a niższą czy jest

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Klasa Średnia co znaczy Karaimizm krzyżówka Katolicyzm co to jest Kayapó (Kajapó) słownik Kontrurbanizacja czym jest Komunikacja co oznacza Karaja tłumaczenie. geografia.

Pojęcia Kalwinizm co znaczy Komasacja krzyżówka Kolonializm co to jest położenie.