czukcze cefta central co to znaczy

Definicje z geografii C

 • Co znaczy Chrześcijaństwo to jest Osobach), światowa religia, której początek dał Jezus z Nazaretu, nazwany Chrystusem. Jego narodziny wyznaczają początek naszej ery, tj
 • Co znaczy Współpanowanie Condominium to jest → terytorium zależne, nad którym wspólną kontrolę sprawuje kilka państw (np. c. brytyjsko -egipskie w Sudanie w latach 1899–1956
 • Co znaczy Kulty Cargo to jest powstających w Melanezji od poł. XIX w. Wyznawcy c.k. wierzą w nadejście nowej ery, gdzie panować będzie porządek oparty na równości
 • Co znaczy Cech to jest zrzeszająca rzemieślników określonej specjalności, zapewniająca im ochronę praw, organizująca dostawy surowca i dystrybucję wyrobów, lecz
 • Co znaczy Celtowie to jest zamieszkująca płn.zach. Europę, wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego (językowego). Plemiona celtyckie zamieszkiwały w
 • Co znaczy Chamici to jest syna Noego, użytkowana do lat 60. XX w. na ustalenie ludów zamieszkujących rdzennie tereny płn. i płn.-wsch. Afryki zajęte potem poprzez
 • Co znaczy Chasydyzm to jest w. na ziemiach polskich (Podole) jako protest przeciw nadmiernemu wpływowi rabinów na życie gminy żydowskiej (sądy rabinackie praktycznie
 • Co znaczy Chazarowie Chazarzy to jest → tureckie ludy), który w IV w. przybył z Azji na stepy położone pomiędzy Wołgą a Kaukazem. Ch. zajmowali się pasterstwem. Napadali i
 • Co znaczy Ludy Tybetańskie Chińsko to jest kryterium językowego (→ chińsko-tybetańskie języki). Ch.-t.l. należą do → żółtej odmiany człowieka. Przypuszcza się, Iż ich ojczyzną był
 • Co znaczy City to jest miastach amerykańskich nazywana CBD (Central Business District), śródmiejska dzielnica dużego → miasta, gdzie koncentrują się różnorodne →
 • Co znaczy Cło to jest pobieranych za → import, eksport bądź → tranzyt towarów poprzez terytorium państwa. Spotykamy różne typy c. Z punktu widzenia celu
 • Co znaczy Consensus to jest regularnie odmienne programowo ugrupowania i → partie polityczne, organizacje gospodarcze i tym podobne na realizację ustalonych działań w
 • Co znaczy Kondratiewa Cykle to jest ekonomicznych, sformułowana poprzez N.D. Kondratiewa w 1925 r., a w dalszym ciągu rozwijana poprzez jego następców. Wg autora, postęp
 • Co znaczy Czarna Odmiana Człowieka (Negroidalna Odmiana Człowieka) to jest ludzkich, charakteryzująca się szczupłą sylwetką ciała, długimi kończynami, ciemną skórą (od barwy brunatnej aż do prawie czarnej), silnie
 • Co znaczy Czesi to jest ludów (→ Słowianie), które około V w. napłynęły na region dzisiejszych Czech, wówczas zwany łac. → Bohemią. Po upadku państwa
 • Co znaczy Sektor Czwarty to jest na wiedzy, związanych z zarządzaniem i kreowaniem nowej jakości. Do cz.s. należą: 1. usługi powiązane z postępem gospodarki opartej na
 • Co znaczy Migracji Czynniki to jest o → migracji. Hipotezę czynników „wypychających” i „przyciągających” (push -pull factors) opracował E. Lee. Wg niego migracja zależy od
 • Co znaczy Czarnogórcy to jest ukształtowany w średniowieczu, blisko spokrewniony z → Serbami. Zamieszkuje Czarnogórę, a w mniejszym stopniu także Serbię. Tradycyjnym
 • Co znaczy Ekstensywny Chów to jest → chów zwierząt związany z wykorzystywaniem naturalnych → pastwisk dla potrzeb wypasanego bydła, owiec, koni itp. (→ rolnictwo ekstensywne
 • Co znaczy Czeczeni to jest część Kaukazu (→ kaukaskie ludy), głównie Cze czenię i Inguszetię. W XVII w. przyjęli → islam sunnicki (wcześniej byli chrześcijanami
 • Co znaczy Księga Czerwona to jest zagrożonych wyginięciem gatunków roślin oraz zwierząt. Idea C.K. została zaproponowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej
 • Co znaczy Czejenowie to jest Algonkinów, zamieszkujący pierwotnie obszary na płn. od Wielkich Jezior, skąd w VII w. przywędrowali na teren obecnego stanu Minnesota. Tam
 • Co znaczy Języki Semickie Chamito to jest afroazjatyckie języki
 • Co znaczy Chorwaci to jest którego identyfikacja opiera się na religii → katolickiej. Posługują się językiem serbsko-chorwackim (nazywając go chorwackim), który
 • Co znaczy Gospodarczy Cykl to jest cykl ekonomiczny
 • Co znaczy Teoria Demograficznego Cyklu to jest transformacja demograficzna
 • Co znaczy Ludy Celtyckie to jest Celtowie
 • Co znaczy Czeremisi to jest uralskie ludy
 • Co znaczy Języki Tybetańskie Chińsko to jest chińskie (sinickie), tybetańsko -birmańskie i kareńskie. Występuje w płd. i wsch. Azji (Chiny, Tybet, Laos, Myanmar). W obrębie języka
 • Co znaczy Zawodowo Czynni to jest utrzymuje się z pracy osobiście wykonywanej, przynoszącej → zarobek albo → dochód. Do cz.z. należą: 1. → zatrudnieni, jest to pozostający w
 • Co znaczy Chałupnictwo to jest skalę działalności gospodarczej, polegającej na takich czynnościach jak: wytwarzanie, wykańczanie, naprawianie i tym podobne różnych
 • Co znaczy Islam Czarny to jest islamu wyznawanego poprzez czarno skórą ludność Afryki. Religię tę wyznaje 1/3 ludności tego kontynentu. Islam najwcześniej
 • Co znaczy Zwierząt Chów to jest zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu pozyskiwanie mięsa, mleka, jaj, skór, futer albo pierza zwierząt, bądź także stosowanie ich jako
 • Co znaczy Czerkiesi to jest Czerkiesję w Rosji (autonomiczna republika położona na przedgórzu Kaukazu – na płd. od Stawropola) oraz Turcję, Irak, Iran, Syrię i
 • Co znaczy Intensywny Chów to jest obszarach o wysokiej kulturze rolnej, cechuje się przemysłowym charakterem upraw pasz na potrzeby zwierząt (→ rolnictwo intensywne
 • Co znaczy Usługowa Dzielnica Centralna to jest city
 • Co znaczy Czipewejowie to jest Algonkini
 • Co znaczy Czokwe to jest Bantu
 • Co znaczy Czuwasze to jest tureckie ludy
 • Co znaczy Społeczna Cecha to jest właściwość, którą możemy sami kształtować, na przykład wykształcenie, zawód, zatrudnienie
 • Co znaczy Kościół Chaldejski to jest staroorientalne Kościoły wschodnie; → chrześcijaństwo
 • Co znaczy Cyganie to jest Romowie
 • Co znaczy Czinowie to jest tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Centralizacja to jest zarządzających → przedsiębiorstwem bądź → organizacją w rękach wąskiej ekipy najwyższego kierownictwa firmy (→ decentralizacja
 • Co znaczy Turystyczna Chłonność to jest turystycznego w ustalonym obszarze, która nie skutkuje dewastacji środowiska przyrodniczego i pogorszenia warunków → wypoczynku (odmiennie
 • Co znaczy Cadyk to jest pośredniczy pomiędzy Bogiem a ludźmi. C. to człowiek sprawiedliwy, przestrzegający zasad moralnych obowiązujących w → judaizmie i
 • Co znaczy Kajapó Cayapá to jest Indianie Ameryki Środkowej i Południowej → Iż
 • Co znaczy Ce to jest Porada Europy
 • Co znaczy Han Chińczycy to jest tylko → naród Han (1,2 mld osób) należący do → chińsko -tybetańskich ludów, posługujący się językiem chińskim (Han) i jego regionalnymi
 • Co znaczy Campus to jest zagospodarowana do spełniania → funkcji uniwersyteckich, gdzie zlokalizowane są placówki szkolnictwa wyższego (uniwersytety, szkoły wyższe
 • Co znaczy Rasa Chińska to jest odmiany człowieka. Zajmuje ona tereny lessowe dorzecza Huang -Ho i Jangcy, sięgając na płn. po Mandżurię i Koreę. Charakteryzuje się
 • Co znaczy Chałchasi to jest Mongołowie; → mongolskie ludy
 • Co znaczy Ciam (Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej) to jest architektów, urbanistów i twórców sztuk plastycznych, której celem jest propagowanie integracji sztuk pięknych dla nadania architekturze
 • Co znaczy Cieplice to jest temp. rocznej danego obszaru; również kolokwialna nazwa miejscowości, gdzie tego typu źródła występują, na przykład Cieplice Zdrój
 • Co znaczy Cykl Ekonomiczny (Cykl Gospodarczy) to jest gospodarczych, opierające na przechodzeniu od etapy wzrostu → produkcji, przez stabilizację, regres do ożywienia. Etapy te są konsekwencją
 • Co znaczy Cyrylica to jest w. przygotowane poprzez św. Cyryla i jego uczniów opierając się na przedmiotów pisowni greckiej. Podobnie jak → głagolica, c. była
 • Co znaczy Cywilizacja to jest opierający na odchodzeniu ludzkości od stanu dzikości do coraz większego panowania nad przyrodą. Przejawia się on w → rozwoju społecznym, w
 • Co znaczy Stopy Czarne to jest → Algonkinów. Zamieszkiwali nad rzeką Saskatchewan Płn. Zajmowali się myślistwem i zbieractwem, prowadząc koczowniczy tryb życia latem, zaś
 • Co znaczy Zhuang Czuangowie to jest mln osób), zamieszkała w płd. części państwie (prowincja Guangxi). Posługuje się językiem zhuang. Cz. zostali podbici poprzez Hanów (→
 • Co znaczy Demograficzna Cecha to jest właściwość, która jest dana człowiekowi z chwilą urodzenia, na przykład płeć, wiek
 • Co znaczy Chipewyan to jest Atapaskowie
 • Co znaczy Prekolumbijskie Cywilizacje to jest prekolumbijskie kultury
 • Co znaczy Cefta (Central European Free Trade Agreement; Środkowoeuropejskie Porozumienie O Wolnym Handlu) to jest zrzeszająca Czechy, Słowację, Polskę i Węgry. W 1996 r. do CEFTA przystąpiła Słowenia, w 1997 r. Rumunia, zaś w 1999 r. Bułgaria. Celem
 • Co znaczy Czukcze to jest Półwysep Czukocki, a również częściowo Jakucję i Koriacki Okręg Autonomiczny, posługujący się językiem czukockim (paleoazjatyckie języki

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Czukcze, Cefta (Central European Free Trade Agreement; Środkowoeuropejskie Porozumienie O Wolnym Handlu), Cywilizacje Prekolumbijskie, Chipewyan, Cecha geografia.

Pojęcia Czukcze, Cefta (Central European Free Trade Agreement położenie.