bojkowie budownictwo co to znaczy

Definicje z geografii B

 • Co znaczy Burgundowie to jest Germanie
 • Co znaczy Indonesia Bahasa to jest indonezyjski język
 • Co znaczy Biharczycy to jest Hindusi
 • Co znaczy Mbuti Bambuti to jest Pigmeje
 • Co znaczy Bojowie to jest z terenu aktualnych Czech, skąd w V w. przed naszą erą wyruszył do Italii, gdzie pokonawszy → Etrusków opanował Nizinę Padańską. W III–II
 • Co znaczy Bororo to jest rdzennie zamieszkujący płd.-zach. Brazylię i wsch. Boliwię. Prowadzili gospodarkę zbieracko-myśliwską. Od innych ludów indiańskich
 • Co znaczy Bael (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) to jest systematycznie, co kwartał, badania reprezentacyjne blisko 20 -tysięcznej populacji mieszkańców Polski. Celem badań jest wskazanie
 • Co znaczy Płatniczy Bilans to jest wpływami) a zobowiązaniami (płatnościami) w obrotach finansowych pomiędzy państwem a zagranicą. To jest kolekcja płatności dokonywanych
 • Co znaczy Wieku Grupowanie Biologiczne to jest demograficzne grupowanie wieku
 • Co znaczy Baptyzm to jest gruncie → kalwinizmu i → purytanizmu. Pierwsi wyznawcy pochodzili z Holandii ale pierwszy zbór powstał w Londynie w 1611 r. Założycielami b
 • Co znaczy Berberowie to jest obszaru Sahary (około 14 mln osób), która nie poddała się → asymilacji z → Arabami, zachowując własny język i zwyczaje. Zamieszkują raczej
 • Co znaczy Bezrobocie to jest → wieku produkcyjnym i mogą i chcą pracować. Zdarzenie b. stanowi jedną z cech gospodarki wolnorynkowej (kapitalistycznej). Z racji na
 • Co znaczy Biała Odmiana Człowieka (Europeidalna Odmiana Człowieka) to jest ludzkich, charakteryzująca się: 1. jasną skórą o barwie od jasnoróżowej (ludy Europy płn. i środk.), przez śniadą (Europa płd., Azja płd
 • Co znaczy Zawodowo Bierni to jest → niezarobkowe źródło utrzymania bądź pozostająca na czyimś utrzymaniu. Do b.z. należy zatem: ludność, która nie pracuje, a mimo to
 • Co znaczy Beludżowie to jest irańskie ludy
 • Co znaczy Czescy Bracia to jest w 1457 r. na gruncie radykalnego nurtu → husytyzmu. Wg b.cz. chrześcijanin nie powinien wierzyć w nic, co nie zostało zapisane w Biblii
 • Co znaczy Buszmeni to jest stanowiący wspólnie z → Hotentotami odrębną rasę → Khoisanidów. Pochodzą najprawdopodobniej ze wsch. Afryki, skąd zostali wyparci poprzez
 • Co znaczy Koniunkturalne Bezrobocie to jest zmianami produktywności w gospodarce (recesja, → koniunktura). Następujący w okresie recesji spadek popytu na towary i usługi oferowane
 • Co znaczy Baskowie to jest w płn. Hiszpanii, nad Zatoką Biskajską i w zach. Pirenejach. Pochodzenie B. nie jest jeszcze wyjaśnione, lecz z pewnością nie należą do →
 • Co znaczy Beduini to jest pustyń i półpustyń Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej, zajmujący się głównie chowem zwierząt i handlem. Zamieszkują w namiotach z luźno
 • Co znaczy Buriaci to jest ludów (→ ałtajskie ludy), zamieszkujący płd. Syberię, głównie wokół Bajkału, oraz pogranicze Rosji i Mongolii. Posługują się językiem
 • Co znaczy Bank to jest operacje finansowe. Operacje te dzielą się na bierne, czynne i usługowe. Do tych pierwszych zaliczamy gromadzenie wkładów pieniężnych od
 • Co znaczy Bantu Rasa Bantuidalna to jest odmiany człowieka charakteryzująca się bardzo ciemną skórą, wełnistymi włosami, wysokim wzrostem, smukłą budową ciała, szeroką twarzą
 • Co znaczy Węgiel Biały to jest kolokwialna nazwa energii wód płynących jako źródła uzyskiwania energii elektrycznej (→ elektrownia wodna
 • Co znaczy Okresowe Bezrobocie to jest bezrobocie frykcyjne
 • Co znaczy Ekonomiczna Baza to jest obszaru, na przykład miasta, gminy, regionu, województwa, obejmująca całokształt działalności gospodarczej występującej na tym obszarze. W
 • Co znaczy Branża to jest będąca najmniejszą jednostką → klasyfikacji gospodarki. Zespoły b. składają się na → gałęzie gospodarki, a te natomiast na → działy
 • Co znaczy Bambara to jest Mande
 • Co znaczy Kongo Bakongo to jest Bałkarzy ałtajskie ludy → tureckie ludy. →
 • Co znaczy Wiek Biologiczny to jest wiek biologiczny
 • Co znaczy Birmańczycy to jest chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Środowiskowy Bodziec to jest behawioryzm, → percepcja
 • Co znaczy Bohemia to jest łacińska nazwa Czech („Boiohaemum” – państwo celtyckiego plemienia → Bojów
 • Co znaczy Arianie Polscy Bracia to jest reformacji w Polsce, który wyodrębnił się z → Kościoła ewangelicko -reformowanego w 2 poł. XVI w. Inspiracja do stworzenia tej wspólnoty
 • Co znaczy Bahaizm to jest zawierający przedmioty innych religii. B. dąży do unifikacji judaizmu, → chrześcijaństwa i islamu. Nie uznaje się za religię wyłącznie
 • Co znaczy Bośniacy to jest naród pochodzenia słowiańskiego, który od XV w. do XIX w. podlegał mocnym wpływom tureckim. Wskutek tureckiego panowania na Bałkanach B
 • Co znaczy Właściwi Bułgarzy to jest Protobułgarzy
 • Co znaczy Bałtowie to jest początkach II tysiąclecia przed naszą erą tworzyły z ludami prasłowiańskimi zespół ludów prabałtosłowiańskich, posługujących się językiem
 • Co znaczy Okresowe Frykcyjne Bezrobocie to jest okresach czasu (miesiącach), związane z cyklicznością → popytu na pracę i → podaży pracy, np. w momentach szczególnego natężenia prac
 • Co znaczy Bezrobotni to jest która nie pracuje i aktywnie poszukuje pracy przy oferowanym na → rynku pracy → wynagrodzeniu. Do b. należą osoby nie zatrudnione i nie
 • Co znaczy Brytowie to jest w starożytności Ogromną Brytanię (od VIII–VII w. przed naszą erą). W I w. n.e. podbici poprzez → Rzymian, którzy utworzyli tu Brytanię
 • Co znaczy Energetyczny Bilans to jest energii elektrycznej z jej wykorzystywaniem w → gospodarce narodowej i w → gospodarstwach domowych. Przeważnie bilans taki sporządza się w
 • Co znaczy Braminizm to jest od 800 r. do 500 przed naszą erą, gdzie forma (ceremonie, obrzędy) dominowała nad treścią religijną, dzięki czemu kapłani (bramini
 • Co znaczy Bantu to jest afrykańskich (łącznie około 150 mln osób) należących do → bantuidalnej rasy i posługujących się językami z gatunku bantu, należącej do
 • Co znaczy Burowie to jest Afrykanerzy
 • Co znaczy Strukturalne Bezrobocie to jest dokonywania zmian strukturalnych w → gospodarce, która jest przestarzała (→ rozwój gospodarczy, → restrukturyzacja), przeobrażeń →
 • Co znaczy Ludy Bałtyjskie to jest Bałtowie
 • Co znaczy Bemba to jest Bantu
 • Co znaczy Bengalczycy to jest Hindusi
 • Co znaczy Bisajowie to jest Wisajowie
 • Co znaczy Bonitacja to jest umiejętności do produkcji roślinnej. Zależy ona zarówno od → urodzajności, jak i → żyzności gleby. W zależności od tych dwóch cech odznacza
 • Co znaczy Księga Biała to jest określenia dokumentu zredagowanego przez władze państwowe, a będącego oficjalnym, dyplomatycznym stanowiskiem prezydenta, premiera bądź
 • Co znaczy Handlowy Bilans to jest granicy do danego państwie (→ import) z wartością towarów wywożonych za granicę (→ eksport) w ustalonym czasie (przeważnie w skali roku
 • Co znaczy Rybacka Baza to jest rybacki), jak i towarzyszącej im infrastruktury służącej pomiędzy innymi do zaopatrzenia w paliwo, odbiór połowów (przechowalnie, chłodnie
 • Co znaczy Bretończycy to jest we Francji, będący potomkami celtyckiego ludu Brytów. W okolicy języka francuskiego (→ romańskie języki) używają również języka
 • Co znaczy Języki Bantu to jest rodziny językowej → niger-kongo, a poprzez niektórych badaczy wydzielana jako odrębna → językowa rodzina bantu, obejmująca 400–500 języków
 • Co znaczy Batik to jest pokryciu tkaniny roztopionym woskiem w miejscach, gdzie ma ona pozostać nie zabarwiona, a w dalszym ciągu nakładaniu barwnika. Drobne
 • Co znaczy Behawioryzm to jest bada zachowanie się (behaviour) człowieka. Uznając bodźce środowiskowe za determinanty ludzkiego zachowania, b. twierdził, Iż obserwacja
 • Co znaczy Belgowie to jest się trzy → narody: na płn. → Flamandowie (58%), na płd. → Walonowie (31%) i na płd.-wsch. Niemcy (około 7%). Kraj belgijskie powstało w
 • Co znaczy Bezpaństwowiec to jest posiada → obywatelstwa żadnego z państw świata, utraciła go na przykład wskutek zmian granic politycznych, w czasie trwania konfliktów
 • Co znaczy Brazylijczycy to jest którego trzon tworzą potomkowie kolonistów portugalskich (→ Kreole stanowią około 54% ogółu ludności), sprowadzanych siłą niewolników z
 • Co znaczy Pól Układ Blokowy to jest własnościowe przyjmują kształt bloków regularnych, tzn. Blokowy regularny układ pól kształt kwadratu, prostokąta, trapezu (układ blokowy
 • Co znaczy Brytyjczycy to jest skład wchodzą zasadniczo 4 krainy historyczne i ukształtowane w ich obrębie narody: → Anglicy, → Szkoci, → Walijczycy i → Irlandczycy
 • Co znaczy Tybetański Buddyzm to jest lamaizm
 • Co znaczy Bułgarzy to jest posługujący się językiem bułgarskim zapisywanym → cyrylicą. B. tradycyjnie zajmowali się pasterstwem i uprawą winorośli, rozwijali też
 • Co znaczy Buddyzm to jest e. w Indiach (na terenie dzisiejszego Nepalu). B. powstał na gruncie → hinduizmu, jako próba jego reformy, lecz wkrótce wyodrębnił się
 • Co znaczy Baszkirzy to jest tureckich ludów (→ ałtajskie ludy), posługująca się językiem baszkirskim należącym do ekipy tureckiej → ałtajskich języków (jednakże część
 • Co znaczy Budownictwo to jest się wznoszeniem różnego typu budowli. Z uwagi na specyfikę procesu technologicznego (faza robót fundamentowych, stanu surowego i stanu
 • Co znaczy Bojkowie to jest Karpat Wschodnich (od źródeł Sanu do Łomnicy na Ukrainie) posługująca się gwarą należącą do zach. dialektów języka ukraińskiego. Zajmują

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Bojkowie, Budownictwo, Baszkirzy, Buddyzm, Bułgarzy, Buddyzm Tybetański ., Brytyjczycy, Blokowy Układ Pól, Brazylijczycy, Bezpaństwowiec, Belgowie, Behawioryzm geografia.

Pojęcia Bojkowie, Budownictwo, Baszkirzy, Buddyzm, Bułgarzy położenie.