zulu żydzi zambosi życia co to znaczy

Definicje z geografii Z

 • Co znaczy Przestrzenne Zachowania to jest ludnością, rozwijający się w latach 60. XX w., koncentrujący swe zainteresowania początkowo na kierunkach migracji, związkach migracji z
 • Co znaczy Zagroda to jest zabudowań gospodarczych (stajnie, obory, stodoły) związanych z działalnością rolniczą, stanowiący najmniejszy obiekt osiedla wiejskiego (→
 • Co znaczy Zarobek to jest realizowaną przeważnie w skali miesiąca (w państwach zachodnich w skali tygodnia). Normalnie w statystyce międzynarodowej porównuje się z
 • Co znaczy Zbiorowość to jest których stopień pokrewieństwa jest mały, zaś kontakty międzyludzkie dotyczą raczej sfery oficjalnej, zawodowej. Spotykana jest w pierwszej
 • Co znaczy Zbiór to jest w → rolnictwie znaczy ogół ziemiopłodów zgromadzonych z pola (→ plon
 • Co znaczy Zboże to jest uprawy zbożowe
 • Co znaczy Społeczna Zbiorowość to jest cechy, na przykład poziom wykształcenia, zawód, przynależność etniczną, które z punktu widzenia tych cech mogą być rozpatrywane razem
 • Co znaczy Zhuang to jest Pentecostal Movement) – chrześcijański ruch religijny (→ protestantyzm) postulujący konieczność otwarcia się chrześcijan na działanie Ducha
 • Co znaczy Żółta Odmiana Człowieka (Mongoloidalna Odmiana Człowieka) to jest gatunku ludzkiego charakteryzująca się skórą w odcieniu żółtawym od jasnej do ciemnośniadej, posiadająca włosy ciemne, grube, proste
 • Co znaczy Zbieractwo to jest zbieranie płodów (nasion, owoców, pędów) dziko rosnących roślin, zwykle współwystępująca z → myślistwem. Do czasów współczesnych użytkowana
 • Co znaczy Zbiornikowiec to jest statek przystosowany do przewożenia cieczy (→ tankowiec) albo materiałów sypkich, na przykład ziarna
 • Co znaczy Zatrudnieni to jest osoby wykonujące pracę podporządkowaną, jest to pozostające w relacji pracy (zatrudnieni opierając się na umowy o pracę, poprzez
 • Co znaczy Struktura Zawodowa to jest struktura zawodowa
 • Co znaczy Żyzność to jest produkcji roślinnej po wykorzystaniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych (nawadnianie, odwadnianie, nawożenie, prace pielęgnacyjne) →
 • Co znaczy Pracy Zasoby to jest do pracy (ludność w → wieku produkcyjnym) i wykazujących chęć jej podjęcia. Potencjalne z.p.stanowi → siła robocza, zaś realne z.p.– →
 • Co znaczy Energii Źródła to jest produkcję energii elektrycznej. Do najczęściej wykorzystywanych ź.e. należą tzw. źródła nieodnawialne, czyli kopalne surowce energetyczne
 • Co znaczy Zen to jest która powstała w Chinach i rozpowszechniła się w Japonii. Podnosi ona kwestię jaźni jednostkowej i jaźni oświeconej (buddy), traktując je
 • Co znaczy Żegluga to jest transportem morskim i rzecznym. Na postęp ż. wpływa długość linii brzegowej i odpowiednie zagospodarowanie w dziedzinie → infrastruktury
 • Co znaczy Osadniczy Zespół to jest danym obszarze wykazujący pewne prawidłowości przestrzenne rozmieszczenia, a również wzajemne powiązania pomiędzy sobą, które pozwalają
 • Co znaczy Przestrzenne Zagospodarowanie to jest i ustalanie zasad ich zagospodarowania, przyjmując → ekorozwój jako podstawę tych przedsięwzięć; jak także zasady i tryb rozwiązywania
 • Co znaczy Zadruga to jest składająca się z 20–30 osób (rodziców i synów ze własnymi rodzinami), które mieszkają i pracują w jednym gospodarstwie. Ukształtowała się
 • Co znaczy Zapotekowie to jest zamieszkali w Meksyku (stan Oaxaca), posługujący się językiem hiszpańskim oraz kilkoma dialektami języka z grupy językowej mistek -zapotek
 • Co znaczy Zoroastryzm Zaratusztrianizm to jest szablonowych wierzeń Irańczyków (→ Persów) oddających cześć żywiołom (ogniowi i wodzie). Najwyższym bogiem był Ahura Mazda, bóg dobra i
 • Co znaczy Zoroastryzm to jest zaratusztrianizm
 • Co znaczy Onz Ogólne Zgromadzenie to jest → ONZ
 • Co znaczy Gê Że to jest ludów indiańskich (Aymoré zwani też jako Botokudzi, → Bororo, Kayapó, Shavante i in.) zamieszkujących obecnie Wyżynę Brazylijską (środk
 • Co znaczy Przemysłowy Zakład to jest → infrastruktury technicznej i tym podobne, wykorzystywanych działalności produkcyjnej (→ produkcja). Z.p. może być samodzielnym →
 • Co znaczy Turystyczne Zagospodarowanie to jest umożliwiające spełnianie → funkcji turystycznej obejmujące: bazę noclegową, żywieniową, komunikacyjną i bazę towarzyszącą (na przykład
 • Co znaczy Turystyczne Zasoby to jest turystycznych. Z.t. to tak zwany walory potencjalne, a więc obiektywnie występujące cechy środowiska przyrodniczego, jak i społeczno
 • Co znaczy Terytorialna Zbiorowość to jest terytorium. Jeśli w ramach tego terytorium pomiędzy jego mieszkańcami wytworzyła się sieć odrębnych instytucji i więzi socjalnych i
 • Co znaczy Zdrojowisko to jest gdzie z racji na walory balneologiczne występują zakłady lecznicze bazujące na zasobach mineralnych wód leczniczych i → peloidów (raczej
 • Co znaczy Ekonomiczne Zasoby to jest częściowo przetworzonych i → zasobów pracy, warunkujących rozmiar, jak i rodzaj działalności gospodarczej
 • Co znaczy Struktura Zatrudnienia to jest struktura zatrudnienia
 • Co znaczy Życia Czas Trwania Przeciętny to jest przeciętny czas trwania życia
 • Co znaczy Trwanie Dalsze Życia to jest przeciętne dalsze trwanie życia
 • Co znaczy Zambosi to jest pomiędzy przedstawicielami → czarnej i → żółtej odmiany człowieka (przeważnie potomkowie dawnych czarnych niewolników i Indian). Występują
 • Co znaczy Żydzi to jest → religią narodową, wyznawaną poprzez → Żydów, a w czasach diaspory żydowskiej był fundamentem identyfikacji z narodem żydowskim, trudno
 • Co znaczy Zulu to jest około 9,5 mln osób) z gatunku ludów Nguni należących do ludów → Bantu. Zamieszkują RPA, a również Lesotho, Suazi i Mozambik. Posługują się

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Zulu, Żydzi, Zambosi, Życia Dalsze Trwanie, Życia Czas Trwania Przeciętny, Zatrudnienia Struktura, Zasoby Ekonomiczne, Zdrojowisko, Zbiorowość Terytorialna geografia.

Pojęcia Zulu, Żydzi, Zambosi, Życia Dalsze Trwanie, Życia Czas położenie.