tunguskie ludy tuaregowie co to znaczy

Definicje z geografii T

 • Co znaczy Termy to jest cieplice
 • Co znaczy Towarzystwo Przyjaciół to jest kwakrzy
 • Co znaczy Trakowie to jest II tysiąclecia przed naszą erą tereny Tracji (pogranicze dzisiejszej Bułgarii, Grecji i Turcji), a w dalszym ciągu również wybrane obszary
 • Co znaczy Tlingit to jest Indianie Ameryki Północnej, → indiańskie języki
 • Co znaczy Trawler to jest statek rybacki przystosowany do łowienia ryb przy zastosowaniu sieci ciągnionych
 • Co znaczy Trend Umieralności to jest umieralności trend
 • Co znaczy Typ to jest biologia); ustala pewną własność albo zespół własności jakimi powinny charakteryzować się obiekty albo jednostki przestrzenne, aby można
 • Co znaczy Technopolia to jest przedsiębiorstw stosujących najnowocześniejsze technologie i technikę, łączących badania naukowe, wdrożenia i produkcję przemysłową, a
 • Co znaczy Telugowie to jest zamieszkujący stan Andhra Pradesz w Indiach (około 70 mln osób). T. posługują się językiem telugu (→ drawidyjskie języki), wyznają →
 • Co znaczy Tempo Wzrostu to jest zjawiska w roku końcowym i w roku startowym odniesiona do wielkości zjawiska w roku startowym pomnożona poprzez 100. To jest wzrost
 • Co znaczy Hthünena\. Teoria J to jest ekonomicznej za pierwszą w historii próbę wyjaśnienia rozmieszczenia różnych działalności produkcji rolnej wokół jednego rynku zbytu jakim
 • Co znaczy Teoria Ośrodków Centralnych to jest schemat struktury → sieci osadniczej charakteryzujący się prawidłowościami w dziedzinie zależności pomiędzy wielkością miasta a pełnionymi
 • Co znaczy Teoria Rozwoju Spolaryzowanego to jest w → poziomie życia ludności z punktu widzenia państw bogatych. Autorem t.r.s. jest J. Friedmann, który wyszedł z założenia, Iż przyrost
 • Co znaczy Teoria Rozwoju Zależnego to jest międzynarodowych nierówności w → poziomie życia ludności z punktu widzenia państw biednych. Zakłada się istnienie dwóch ugrupowań krajów
 • Co znaczy Terytorialny Podział Pracy (Geograficzny Podział Pracy) to jest obszarów (miast, regionów, państw) w dziedzinie pełnionych → funkcji, dokonujący się w uwarunkowaniach dobrze rozwiniętej zamiany towarowej
 • Co znaczy Toltekowie to jest Nahua), które w II –VIII w. były artystami wysoko rozwiniętej kultury Teotihuacán na terenie Meksyku. Po jej upadku ludy te rozproszyły
 • Co znaczy Totalitaryzm to jest opierający na podporządkowaniu sobie obywateli przez ograniczenie albo zniesienie ich praw, kontrolę policyjną, wprowadzenie cenzury
 • Co znaczy Transformacja Demograficzna (Cyklu Demograficznego Teoria, Przejścia Demograficznego Teoria) to jest opierający na trwałej zmianie modelu → reprodukcji ludności z → reprodukcji tradycyjnej na → reprodukcję nowoczesną. Bazuje on na
 • Co znaczy Trójpolówka to jest podziale całego areału ziemi uprawnej na trzy pola służące przemiennie: jedno pod zasiew zbóż ozimych, drugie pod zasiew zbóż jarych, a
 • Co znaczy Turcy (Turcy Osmańscy) to jest Oguzowie, → ałtajskie ludy, → tureckie ludy), które przybyło na teren zach. Anatolii nareszcie XIII w., gdzie założyło księstwo pozostające
 • Co znaczy Turystyka Biznesowa to jest powiązane są z wykonywanym zawodem. Bazuje ona na wyjazdach grupowych na różnego rodzaju narady, kongresy, seminaria, szkolenia. Obejmuje
 • Co znaczy Turystyka Nadmorska to jest opierające na korzystaniu z kąpielisk morskich, plaż, uprawianiu sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, nurkowanie), uczestnictwo w
 • Co znaczy Tybetańczycy to jest również płn. Indie, Nepal, Bhutan. Posługują się językiem tybetańskim (tybetańsko -birmańskie języki z → chińsko -tybetańskiej rodziny
 • Co znaczy Typ Antropologiczny to jest ludzkiej, wykazujący podobny zespół cech morfologicznych (przyrost, kształt głowy i twarzy, wymiary puszki mózgowej, kształt i profil twarzy
 • Co znaczy Typologia to jest obiektów bądź jednostek przestrzennych z uwagi na występowanie określonej cechy albo zespołu cech, na przykład identyfikacja małych
 • Co znaczy Typologia Regionów to jest od przyjętego kryterium. Miernikami t.r. mogą być: stopień wykształcenia struktury regionu, a zarazem skala różnic w relacji do obszarów
 • Co znaczy Typy Turystyki to jest możemy wyodrębnić t.t.: 1. wg liczby uczestników – turystykę indywidualną i masową; 2. z uwagi na stopień zorganizowania – turystykę
 • Co znaczy Turystyka Krajoznawcza to jest krajoznawstwo
 • Co znaczy Turystyka Kwalifikowana to jest umiejętności, np. korzystania ze sprzętu wodnego (kajakarstwo, żeglarstwo), wspinaczki wysokogórskiej, poruszania się w jaskiniach
 • Co znaczy Turańska Rasa to jest odmiany człowieka. Składa się z grup zamieszkujących stepy i pustynie Turkmenii, na wsch. od Morza Czarnego i na zach. od Ałtaju i Pamiru
 • Co znaczy Taniec Duchów to jest Ameryki Północnej. Powstał w latach 70. XIX w. w Kalifornii, skąd rozprzestrzenił się na Wielkie Równiny Prerii. Łączy elementy wierzeń
 • Co znaczy Turkmeni to jest → tureckie ludy), zamieszkały także w płn. Afganistanie, Iranie, wsch. Turcji. Początek dały mu plemiona → Oguzów, które na stepy nad
 • Co znaczy Turystyka to jest poznania nieznanych dotąd miejsc, odpoczynku od zajęć zawodowych itp.; forma czynnego wypoczynku poza miejscem zamieszkania. T. pojawiła
 • Co znaczy Turystyka Kongresowa to jest → turystyka polegająca na uczestnictwie w różnego typu konferencjach, kongresach międzynarodowych
 • Co znaczy Tranzyt to jest przewóz osób, towarów przez terytorium danego województwa bądź państwie (na przykład z Francji do Polski t. poprzez Niemcy, z Niemiec do
 • Co znaczy Tożsamość Regionalna to jest → tożsamość odnosząca się do większego terytorialnie obszaru, tj. → regionu
 • Co znaczy Tadżycy to jest zamieszkały także w sąsiednich krajach Azji środk. zwłaszcza w Afganistanie, posługujący się językiem tadżyckim (→ irańskie języki). T
 • Co znaczy Totonakowie to jest zamieszkujący w stanach Veracruz i Puebla w Meksyku. Posługują się językiem z rodziny penuti (→ indiańskie języki). W VII –XII w. tworzyli
 • Co znaczy Tunguzi to jest Ewenkowie, → tunguskie ludy
 • Co znaczy Turcy Seldżuccy to jest Seldżucy
 • Co znaczy Tożsamość Lokalna to jest → tożsamość w stosunku do niewielkiego obszaru, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie (→ gmina miejska, wiejska
 • Co znaczy Turystyka Kulturalna to jest miejsc, miejscowości o specjalnych walorach kulturowych. Równocześnie wiąże się ona z uczestnictwem w imprezach kulturalnych w owych
 • Co znaczy Tankowiec to jest statek przystosowany do przewozu paliw płynnych, przeważnie ropy naftowej
 • Co znaczy Tutsi to jest powyżej 700 tys.) i Burundi (około 850 tys.), posługujący się językiem z gatunku → bantu, niektórzy przypisują mu pochodzenie od ludów
 • Co znaczy Teoria Lokalizacji Gospodarki to jest przestrzennym rozmieszczeniu różnych form gospodarowania. Postęp → przemysłu w 2 poł. XIX w. i w XX w. spowodował, że obiektem szczególnego
 • Co znaczy Teoria to jest tłumaczyć genezę zjawisk, charakter ich zmian i ich przyszły stan. T. może się odnosić do konkretnego zjawiska albo także ekipy zjawisk
 • Co znaczy Turyzm to jest możliwościami i skutkami → ruchu turystycznego. Dotyczą one geograficznych, socjalnych, kulturalnych, gospodarczych i prawnych aspektów
 • Co znaczy Therawada to jest hinajana
 • Co znaczy Hteoria\. Thünena J to jest teoria J.H. Thünena
 • Co znaczy Tonga to jest Bantu
 • Co znaczy Turkana to jest Niloci
 • Co znaczy Tybetańsko -Birmańskie Języki to jest chińsko -tybetańskie języki
 • Co znaczy Turysta to jest odwiedzająca różne miejsca w państwie i za granicą z chęci ich poznania, poszerzenia swojej wiedzy, przeżywania przygód i tym podobne
 • Co znaczy Turystyka Krajowa to jest turystyka uprawiana na obszarze państwie zamieszkania
 • Co znaczy Totemizm to jest socjalnej (→ plemienia, → rodu) od wspólnego przodka roślinnego albo zwierzęcego. Zwierzę totemiczne (rzadziej roślina albo element
 • Co znaczy Turystyka Wiejska to jest wiejskich, w szczególności tych, które cechują się szczególnymi walorami środowiska przyrodniczego, ciekawymi formami budownictwa
 • Co znaczy Turystyka Zorganizowana to jest gdzie uczestnik jest jedną z wielu osób biorących udział w konkretnej imprezie (na przykład wycieczka objazdowa, wczasy, zorganizowany
 • Co znaczy Termalne Kąpielisko to jest albo zespół basenów korzystających z naturalnego wypływu ciepłych wód podziemnych (tak zwany wody geotermalne). T.k. spotykamy licznie w
 • Co znaczy Taoizm to jest Chinach, którego początki dał Laozi w VI w. przed naszą erą Istotą t. jest duchowo -materialna jedność świata, przejawiająca się w harmonii
 • Co znaczy Traktat Z Maastricht to jest zawarty w Maastricht w Holandii, przekształcający w 1991 r. dotychczasową strukturę stowarzyszeniową w → Unię Europejską. Do głownych
 • Co znaczy Transformacja to jest przejścia od jednego stanu w drugi. W latach 90. XX w. definicja t. społeczno -ustrojowa było regularnie stosowane odnosząc się do
 • Co znaczy Turystyka Zagraniczna to jest jest z wyjazdami za granicę w celu rekreacji bądź aktywnego poznawania państwie (→ turystyka kwalifikowana
 • Co znaczy Tupi -Guarani to jest ludów indiańskich (m.in. Guarani, Guarayú, Kamayura, Karipuna, Chiriguano, Potiguara, Sirionó, Tupinamba) zamieszkujących lasy równikowe
 • Co znaczy Transport to jest organizacją przewozów ludzi i ładunków wieloma środkami przemieszczania w przestrzeni. → Gałęziami t. są: 1. t. kolejowy – z → branżami
 • Co znaczy Telepraca to jest Iż pracownicy zamiast w biurach pracują w terenie w bezpośrednim kontakcie z klientami (agenci ubezpieczeniowi, operatorzy sieci telefonii
 • Co znaczy Talibowie to jest w Pakistanie i Afganistanie; 2. → fundamentaliści islamscy w Afganistanie dążący do utworzenia państwa wyznaniowego
 • Co znaczy Tureckie Języki to jest ałtajskie języki
 • Co znaczy Turystyka Zdrowotna to jest zamieszkania, w miejscowościach pozwalających na regenerację sił fizycznych i kondycji psychicznej (na przykład brak intensywnego ruchu
 • Co znaczy Terytorialna Zbiorowość Społeczna to jest zbiorowość terytorialna, → zbiorowość socjalna
 • Co znaczy Tabor Transportowy to jest środki transportu
 • Co znaczy Taboryci to jest husytyzm
 • Co znaczy Tagalowie to jest austronezyjskie ludy), zamieszkujący wyspy Luzon, Mindoro, Marinduque. T. posługują się językiem tagalskim, zapisywanym pismem łacińskim
 • Co znaczy Tajowie (Thajowie) to jest Tajlandii (około 48 mln osób), posługujący się językiem tajskim. T. zajmują się uprawą ryżu i innych roślin, handlem i rzemiosłem. Domy
 • Co znaczy Tajskie Ludy to jest mówiące językami z gatunku taj (→ austronezyjskie języki). Należą do nich → Tajowie, → Laotańczycy, Szanowie i inne ludy (łącznie około
 • Co znaczy Teorie Rozwoju Społecznego to jest w → poziomie życia ludności w skali międzynarodowej (→ teoria rozwoju zależnego, → teoria rozwoju spolaryzowanego
 • Co znaczy Teutonowie to jest zamieszkujące pierwotnie Półwysep Jutlandzki, skąd wyruszyło na płd. Europy. Zaatakowali → Rzymian i zostali poprzez nich pobici nareszcie
 • Co znaczy Turystyka Weekendowa to jest przeważnie: piątek, sobota, niedziela), parodniowy pobyt rekreacyjno -turystyczny poza miejscem stałego zamieszkania
 • Co znaczy Tamilowie to jest zamieszkały na wyspie Cejlon (Sri Lanka – ok. 3,5 mln osób) oraz w płd. Indiach (stan Tamilnadu – ok. 60 mln osób), a także w Malezji
 • Co znaczy Tatarzy to jest ludów, wywodząca swą nazwę od jednego z plemion mongolskich, jeszcze z czasów imperium Czyngis Chana (→ Mongołowie). Już wówczas
 • Co znaczy Teizm to jest będącego stwórcą świata i ludzi i sprawującego opiekę nad nimi (→ religia monoteistyczna). T. stanowi synonim zarówno → ateizmu, jak i
 • Co znaczy Telekomunikacja to jest przekazywaniem informacji dzięki fal elektronicznych sposobem przewodową (telefon, telegraf, fax, telewizja przewodowa) albo sposobem
 • Co znaczy Teoria Lokalizacji Przemysłu to jest lokalizacja przemysłu
 • Co znaczy Turystyka Polonijna to jest rodzaj → turystyki etnicznej, utożsamianej z przyjazdami do państwie osób pochodzenia polskiego
 • Co znaczy Turystyka Przyjazdowa to jest przyjazdy → turystów do danej miejscowości, regionu, państwie itp
 • Co znaczy Turystyka Wyjazdowa to jest wyjazdy turystyczne mieszkańców jakiegoś obszaru, do innych miejscowości
 • Co znaczy Turystyka Wyspecjalizowana to jest Miernikami wyboru mogą być posiadane zdolności (nurkowanie, penetracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska), jak i preferencje kulturalne
 • Co znaczy Terroryzm to jest Spektakularne środki represji (zamachy bombowe, porwania, zabijanie zarówno ludności cywilnej, jak i przedstawicieli władz, agresywna →
 • Co znaczy Terytorium Państwa to jest suwerenna → władza określonego → państwa. T.p. obejmuje: ląd wspólnie z wszystkimi wodami śródlądowymi (rzeki, zbiorniki wodne – naturalne
 • Co znaczy Toponimia to jest dział językoznawstwa zajmujący się wyjaśnianiem pochodzenia nazw geograficznych
 • Co znaczy Tożsamość to jest określające związek emocjonalny człowieka z danym miejscem, → ekipą socjalną, ideą bądź systemem wartości. T. jest pochodną rozwoju
 • Co znaczy Tradycjonalizm to jest którą należy się kierować w codziennym postępowaniu jest tradycja. Znaczy to, Iż przeszłe, historyczne doświadczenia mają wyższą wartość
 • Co znaczy Turystyczne Walory Przyrodnicze to jest które z punktu widzenia możliwości uprawiania → turystyki, charakteryzują się największym zainteresowaniem. Można je podzielić na: 1
 • Co znaczy Turystyka Socjalna to jest zawodowych, działów społecznych zakładów pracy, klubów seniora i tym podobne na rzecz wspierania turystyki osób najuboższych. Formami t.s
 • Co znaczy Tunguska Rasa to jest odmiany człowieka. Wywodzi się z Syberii, zajmując obszar na płn. od Himalajów po wybrzeże Morza Arktycznego. Charakteryzuje ją średnia
 • Co znaczy Tsongo (Tsonga) to jest Bantu
 • Co znaczy Tureckie Ludy to jest wydzielona opierając się na kryterium lingwistycznego, zamieszkująca rozległe obszary Syberii (Jakuci – coraz częściej stosowana nazwa
 • Co znaczy Turystyczne Walory Antropogeniczne to jest pełniących → funkcje kulturalne i sakralne, będące interesującymi i cennymi przedmiotami historyczno-kulturowymi, na przykład zabytki
 • Co znaczy Turystyka Lokalna to jest najbliższej – w relacji do miejsca zamieszkania – okolicy, sąsiednich miejscowości, cechujących się → walorami turystycznymi
 • Co znaczy Turystyka Masowa to jest uprawiane poprzez szerokie grono osób (na przykład wędrówki piesze po górach, wędrówki rowerowe, zwiedzanie obiektów i miejscowości
 • Co znaczy Turystyka Miejska to jest turystycznej w przestrzeni miasta (poznawanie jego przyrodniczych walorów turystycznych, zabytków architektury, uczestnictwo w życiu
 • Co znaczy Turystyka Religijna to jest ruch pielgrzymkowy
 • Co znaczy Taternik to jest osoba uprawiająca wspinaczkę wysokogórską na obszarze Tatr
 • Co znaczy Tehuelcze to jest Indianie Ameryki Południowej
 • Co znaczy Terytorium Zależne to jest terytorium cechujące się brakiem → suwerenności, uzależnione od wpływów innych, silniejszych krajów
 • Co znaczy Tigre to jest Kuszyci
 • Co znaczy Trend Rodności to jest rodności trend
 • Co znaczy Turystyka Indywidualna to jest granicą poprzez pojedyncze osoby. Znaczy indywidualną (swoją) sposobność kształtowania programu turystycznego
 • Co znaczy Tybetańsko -Birmańskie Ludy to jest region Himalajów, Tybetu, płn.-wsch. Indii, Bangladeszu, Myanmaru (d. Birmy) i płd.-zach. Chin. Najliczniejszymi ludami są: → Tybetańczycy
 • Co znaczy Tuaregowie to jest Berberowie
 • Co znaczy Tunguskie Ludy to jest tunguskiej rasy, występujące w rozproszeniu na obszarze od Jeniseju po Morze Beringa i od Dolnej Tunguzki po Morze Arktyczne. Największą

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Tunguskie Ludy, Tuaregowie, Tybetańsko -Birmańskie Ludy, Turystyka Indywidualna, Trend Rodności, Tigre, Terytorium Zależne, Tehuelcze, Taternik, Turystyka geografia.

Pojęcia Tunguskie Ludy, Tuaregowie, Tybetańsko -Birmańskie Ludy położenie.