katolicyzm co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Katolicyzm

Co to znaczy: religia chrześcijańska (→ chrześcijaństwo), podkreślająca ponadczasową więź z pierwszą gminą chrześcijańską założoną poprzez apostołów – uczniów Jezusa Chrystusa, którym przekazał on swą naukę i władzę duchową. K. opiera się na wierze w Trójcę Świętą – jednego Boga w trzech Osobach, jest to Bóg Tata, Syn Boży i Duch Święty, którzy są współistotni Bogu. Bóg stworzył człowieka, ale człowiek wypowiedział Mu posłuszeństwo (grzech pierworodny), za co został wypędzony z raju. Grzech pierworodny został odkupiony poprzez męczeńską Zgon Jezusa Chrystusa, a chrzest zmywa ten grzech z wiernych wstępujących do wspólnoty. Wiara w zbawczą Zgon Chrystusa, która była złożona w ofierze za całą ludzkość, i w Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie stanowi credo k. Do zbawienia każdego człowieka potrzebna jest łaska uświęcająca, którą wysłużył Jezus, a którą człowiek pomnaża przez sakramenty święte i spełnianie woli Bożej wyrażonej w formie Dekalogu i przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Te zasady moralne są niezmienne, bo są prawem Bożym. Chrystus ustanowił siedem sakramentów świętych: chrzest, bierzmowanie, eucharystię, pokutę, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Główne święta katolickie to: Wielkanoc, Boże Narodzenie i Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki). Kościół katolicki zrzesza 1025 mln wiernych, z czego najwięcej – 300 mln – przypada na Europę (między innymi Polska, Hiszpania, Włochy, Irlandia) i na Amerykę Łacińską – 415 mln (Paragwaj, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Argentyna, Meksyk, Honduras, Dominikana, Salwador). Powyżej 100 mln katolików jest w Afryce (w szczególności w Afryce środk., obejmującej dawne kolonie belgijskie, a również w Angoli, Gabonie, Lesotho, Tanzanii, Ugandzie), i w Azji (między innymi Filipiny). Ponadto około 70 mln katolików przypada na Amerykę Północną i 10 mln na Australię

Czym jest Katolicyzm znaczenie w Słownik geografia K .