human development index co to znaczy

Definicje z geografii H

 • Co znaczy Kryszna Hare to jest zapoczątkowany w 1966 r. w stanach zjednoczonych ameryki, a wywodzący się z → wisznuizmu (kultu boga Wisznu). Kryszna jest gdyż jednym z
 • Co znaczy Hausa to jest Benin, Ghanę, Burkina Faso, Togo, Kamerun, Czad, Sudan (łącznie powyżej 22 mln osób), należący do → Sudanidów. W przeszłości tworzyli w
 • Co znaczy Hebrajczycy to jest nazwa nadawana ludom izraelskim (→ Izraelici, Judejczycy) w czasach starożytnych poprzez inne ludy
 • Co znaczy Helweci to jest V w. przed naszą erą w dorzeczu Menu i Neckaru, skąd w II w. przed naszą erą został wyparty poprzez → Germanów do doliny rzeki Aare. Mieli
 • Co znaczy Henoteizm to jest w panteonie bóstw odgrywa jeden bóg, ku któremu kieruje się największe uwielbienie. W zmieniających się uwarunkowaniach historyczno
 • Co znaczy Hani to jest chińsko -tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmańskie ludy
 • Co znaczy Hererowie to jest → Bantu posługujący się językiem herero z rodz. językowej → bantu. H. zamieszkują na terenie Namibii, Botswany, Angoli i RPA (łącznie około
 • Co znaczy Hetyci to jest bądź najstarszy lud → indoeuropejski. Przybył do Anatolii 3 tys. lat przed naszą erą Potęga państwa H. rozkwitała od XVII w. przed naszą
 • Co znaczy Himalaista to jest osoba uprawiająca wspinaczkę wysokogórską w najwyższych górach świata, jest to w Himalajach
 • Co znaczy Therawada Hinajana to jest który wyraża wiarę, że tylko mała liczba ludzi może wkroczyć na drogę do wyzwolenia się od cierpienia i osiągnięcia nirwany. Droga ta
 • Co znaczy Hotentoci to jest stanowiący wspólnie z → Buszmenami odrębną rasę → Khoisanidów. Zamieszkują aktualnie płd.-zach. Afrykę. Są wyżsi od Buszmenów (około 160 cm
 • Co znaczy Huculi to jest zamieszkali na terenie płd.-zach. Ukrainy (wsch. Gorgany, Czarnohora). Gwara huculska należy do dialektu języka ukraińskiego. W ich
 • Co znaczy Hugenoci to jest XVI–XVII w. Znienawidzeni poprzez katolików, byli poprzez nich prześladowani (rzeź h. w 1562 r. i w 1572 r. w „noc św. Bartłomieja”
 • Co znaczy Husytyzm to jest powstały w XV w. z inicjatywy Jana Husa. Ruch ten dążył do odnowy moralnej życia religijnego, postulując także walkę z nadużyciami w
 • Co znaczy Metalurgia Hutnictwo to jest przetwarzaniu rud metali przez ich wzbogacanie, → aglomerowanie, a w dalszym ciągu wytapianie w procesie wielkopiecowym i oczyszczanie
 • Co znaczy Hutu to jest autochtonicznie zamieszkały w Rwandzie i Burundi (łącznie około 12 mln osób). H. stanowią ubogą kastę rolników zajmując się uprawą ziemi i
 • Co znaczy Holendrzy to jest w wyniku napływu plemion germańskich Batawów, → Fryzów, Sasów, Franków (→ Germanie) na obszar Niderlandów i wyparciu stąd bądź
 • Co znaczy Rasa Hinduska to jest odmiany człowieka. Występuje w Indiach (→ Hindusi). Cechuje ją duża wysokość ciała, wydłużona głowa, wąska twarz, ciemne, faliste włosy
 • Co znaczy Hdi (Human Development Index) to jest indeks rozwoju społecznego
 • Co znaczy Han to jest Chińczycy
 • Co znaczy Hinduizm to jest politeistyczna religia, a właściwie złożony system religijny, który powstał ze stopienia się wierzeń religijnych ludów rdzennie
 • Co znaczy Hindustańczycy to jest Hindusi
 • Co znaczy Hazarzy Hazarowie to jest irańskie ludy, → Afgańczycy
 • Co znaczy Hpi (Human Poverty Index) to jest indeks ubóstwa
 • Co znaczy Human Poverty Index (Hpi) to jest indeks ubóstwa
 • Co znaczy Hiszpanie to jest Iberyjskim z wielu → grup etnicznych, m.in. z Iberów (lud nieindoeuropejski nieznanego pochodzenia) rdzennie zamieszkujących ten półwysep w
 • Co znaczy Huastekowie to jest zamieszkujący w płn.wsch. Meksyku, posługujący się językiem huasteckim należącym do rodziny językowej maja -kicze (→ indiańskie języki
 • Co znaczy Handel to jest się obrotem towarami pomiędzy producentami a konsumentami. Przedsięwzięcia te obejmują przede wszystkim: 1. zbyt produktów wytworzonych
 • Co znaczy Hinduiści to jest wyznawcy → hiduizmu
 • Co znaczy Hydroelektrownia to jest elektrownia wodna
 • Co znaczy Haida to jest językowej na -dene (język haida, → indiańskie języki). Zamieszkują Kolumbię Brytyjską w Kanadzie. Ich tradycyjna gospodarka opierała się na
 • Co znaczy Hanza to jest średniowiecznej Europie w celu uzyskania przywilejów w prowadzeniu → handlu. W najwyższym stopniu znana jest h. niemiecka, której początki
 • Co znaczy Hindi to jest powstały w pocz. XIX w. na bazie języka hindustani. Należy do → nowoindoaryjskich języków z rodz. → indoeuropejskich języków. Zapisywany
 • Co znaczy Rasa Czarna Hinduska to jest odmiany człowieka. Występuje w płd.-wsch. części Półwyspu Indyjskiego. Charakteryzuje ją średnia wysokość ciała, wąska głowa, skóra
 • Co znaczy Miast Hierarchia to jest struktura hierarchiczna miast
 • Co znaczy Indusi Hindusi to jest i religijnie ludność Indii (łącznie około 1095 mln osób), → populacja powstała poprzez zmieszanie się przybyłej na subkontynent indyjski
 • Co znaczy Hiperurbanizacja to jest procesu → urbanizacji, niewspółmiernie szybszego od rozwoju gospodarczego, zachodzącego w szczególności w → państwach Trzeciego Świata
 • Co znaczy Hodowla to jest doskonaleniu ras zwierząt i otrzymywaniu bardziej wydajnych odmian roślin uprawnych przez wykorzystywanie odpowiednich zasad doboru w
 • Co znaczy Hunowie to jest ludy) pochodzący z Azji Środkowej, który pod naporem plemion chińskich przemieszczał się na zach. Część H. dotarła na teren dzisiejszych
 • Co znaczy Huroni to jest Indianie Ameryki Północnej
 • Co znaczy Human Development Index (Hdi) to jest indeks rozwoju społecznego

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja Human Development Index (Hdi), Huroni, Hunowie, Hodowla, Hiperurbanizacja, Hindusi (Indusi), Hierarchia Miast, Hinduska Czarna Rasa, Hindi, Hanza, Haida geografia.

Pojęcia Human Development Index (Hdi), Huroni, Hunowie, Hodowla położenie.