aktywność zawodowa aztekowie co to znaczy

Definicje z geografii A

 • Co znaczy Austriacy to jest zamieszkujący także w Niemczech i płn.-wsch. Włoszech oraz w USA. Posługuje się językiem niemieckim. W VIII–IV w. p.n.e. obszar dzisiejszej
 • Co znaczy Ludy Austronezyjskie to jest wyspy Oceanu Spokojnego (prócz Papuasów) i Indyjskiego. Zachodnia ekipa a.l. obejmuje 140 ludów zamieszkujących Indonezję (Jawajczycy
 • Co znaczy Języki Austroazjatyckie to jest około 170 języków występujących w dwóch ekipach: mon -khmerskie (khmerski, mon, munda), stosowane w Myanmarze (d. Birma), Kambodży, Laosie
 • Co znaczy Armeńczycy to jest Ormianie
 • Co znaczy Funkcja Administracyjna to jest funkcja administracyjna
 • Co znaczy Ludy Ałtajskie to jest spokrewnionych etnicznie i językowo (→ ałtajskie języki), należący do → żółtej odmiany człowieka. Obejmuje on 3 ekipy ludów: tureckie ludy
 • Co znaczy Afroamerykanie to jest ludności zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych, będącej potomkami niewolników sprowadzanych z Afryki, wprowadzona zamiast mającego
 • Co znaczy Faza Agrarna to jest trwająca od początku gospodarczych dziejów ludzkości do rewolucji naukowo -technicznej i przemysłowej w Europie w XIX w. Jednak sporo →
 • Co znaczy Aglomeracja Bipolarna (Aglomeracja Bicentryczna) to jest konurbacja bipolarna
 • Co znaczy Języki Austryjskie to jest spora → językowa rodzina, która dzieli się na dwie gałęzie: → austroazjatycką i → austronezyjską
 • Co znaczy Rasa Ajnoska to jest pochodzenie nie jest w pełni poznane. Poprzez jednych zaliczana do → białej odmiany człowieka, zaś poprzez innych do → żółtej odmiany
 • Co znaczy Autochton to jest rdzenny od pokoleń mieszkaniec danego obszaru (w przeciwieństwie od definicje ludności napływowej → allochton
 • Co znaczy Antropogeografia to jest który z badań geograficznych wyodrębnił niemiecki geograf Friedrich Ratzel w latach 80. XIX w. Ratzel przyczynił się tym samym do podziału
 • Co znaczy Zbawienia Armia to jest misyjnym założona w 1865 r. poprzez metodystę W. Bootha. Posiada strukturę kierowania jak w wojsku, na czele A.Z. stoi generał, któremu
 • Co znaczy Arapaho to jest Algonkini
 • Co znaczy Antowie to jest Słowianie Wschodni) zamieszkujące w IV–VI w. tereny między Dnieprem a Dniestrem. Dawali odpór plemionom Ostrogotów (→ Goci). W V–VI w
 • Co znaczy Polityka Antynatalistyczna to jest hamowania nadmiernego wzrostu zaludnienia przez obniżenie → rodności. A.p. prowadzona jest w wypadku, gdy wzrost liczby ludności jest
 • Co znaczy Abchazowie to jest kaukaskie ludy
 • Co znaczy Aglomeracja to jest wokół jednego dużego ośrodka, z którym są one gospodarczo i funkcjonalnie związane. A. jest zintegrowanym, monocentrycznym → zespołem
 • Co znaczy Afrikaans to jest należący do → indoeuropejskich języków. Powstał w XVII w. w płd. Afryce w wyniku mieszania się języków białych kolonistów, raczej →
 • Co znaczy Aneksja to jest siłą bądź groźbą jej użycia; a. jest sprzeczna z zasadami prawa międzynarodowego i prawem → narodów do samodzielnego bytu polityczno
 • Co znaczy Akropol to jest na którym znajdowała się siedziba władcy, świątynia, skarbiec i archiwa miejskie otoczone obronną cytadelą. U stóp a. rozpościerało się
 • Co znaczy Aymara to jest Ajmarowie
 • Co znaczy Miasto Antyczne to jest zaplanowanym układzie przestrzennym. Zasady planowania miast greckich wykształciły się w VI –V w. przed naszą erą Ich charakterystycznymi
 • Co znaczy Animizm to jest polegająca na wierze w istoty duchowe, dusze i duchy działające w przyrodzie. Wynika ona z przekonania, Iż zarówno ludzie, zwierzęta
 • Co znaczy Gospodarcza Samowystarczalność Autarkia to jest przejawiające się brakiem powiązań gospodarczych z innymi państwami. A. może być pochodną prowadzonej polityki społeczno-ekonomicznej albo
 • Co znaczy Afgańczycy to jest około 23 mln osób), z której tworzy się dopiero → naród afgański. Liczba ludności trudna do precyzyjnego ustalenia z racji na około 2,5 mln
 • Co znaczy Rasa Australoidalna to jest australijska rasa
 • Co znaczy Aborygeni to jest australijska rasa), która zasiedliła ten kontynent około 30–40 tys. lat temu. A. prowadzili → koczowniczy tryb życia zajmując się
 • Co znaczy Anglowie to jest Germanie
 • Co znaczy Asyryjczycy to jest płn. Iraku, Iranie i Turcji (łącznie około 400 tys. osób), posługujący się językiem nowoaramejskim, wywodzący się od starożytnych A. i →
 • Co znaczy Aglomerowanie to jest drobnoziarnistych przez spiekanie, granulowanie, prasowanie, w celu uzyskania ziaren o odpowiednich kształtach i wielkości, mechanizm
 • Co znaczy Struktura Agrarna to jest struktura agrarna
 • Co znaczy Australijska Rasa (Australoidalna Rasa) to jest czarnej odmiany człowieka. Wydziela się ją odrębnie, gdyż zasiedliła ona Australię ok. 30–40 tys. lat temu, pozostając w izolacji od innych
 • Co znaczy Ateizm to jest pogląd negujący istnienie Boga
 • Co znaczy Akulturacja to jest kontaktem (ciągłą i bezpośrednią konfrontacją) z obcą → kulturą. A. bazuje na przystosowaniu obcych treści do rodzimej kultury, modyfikacji
 • Co znaczy Anglicy to jest Brytanii (44 mln) zamieszkały w Anglii, a również częściowo we wsch. Walii, powstały jako Anglosasi wskutek zjednoczenia się germańskich
 • Co znaczy Adżarowie to jest kaukaskie ludy
 • Co znaczy Amharowie to jest Kuszyci) z mocnymi wpływami semickimi (→ Semici), zamieszkująca płn.-środk. część Etiopii (około 20 mln osób), posługująca się językiem
 • Co znaczy Adwentyzm to jest znaczenie ma wiara w powtórne przyjście Chrystusa. Nurt mesjanistyczny zapoczątkowany został w 1 poł. XIX w. we Włoszech (E. Lacunza) i w
 • Co znaczy Anarchizm to jest wszelakie formy organizacji życia polityczno -społecznego reprezentowane poprzez władze państwowe, jest to administracja centralna
 • Co znaczy Rozdzielenie Apartheid to jest rasowej) i → dyskryminacji ludności opierając się na koloru skóry, która występowała do lat 90. XX w. w pierwszej kolejności na płd. Afryki
 • Co znaczy Ajnowie to jest i Sachalinu oraz Wysp Kurylskich zaliczana do → paleoazjatyckich ludów (→ ajnoska rasa). Obecnie żyją tylko na Hokkaido (wywiezieni z
 • Co znaczy Autonomia to jest norm prawnych dla samego siebie. Odnosi się ona do terytoriów stanowiących części → krajów bądź będących obszarami spornymi. A. ustala
 • Co znaczy Aleuci to jest ludów, zamieszkująca Aleuty, Wyspy Komandorskie i zach. część Alaski, dokąd przybyła z Azji około 9 tys. lat temu. Posługuje się ona
 • Co znaczy Analfabetyzm to jest poprzez ludność dorosłą; największy odsetek osób dotkniętych a. występuje w → państwach rozwijających się. To jest raczej pochodna →
 • Co znaczy Anglikanizm to jest państwowego (Kościół anglikański, Kościół Anglii), uznająca duchowe zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury. Uchwalony w 1534 r.za Henryka
 • Co znaczy Religie Afrochrześcijańskie to jest chrześcijaństwa z tradycyjnymi wierzeniami afrykańskimi. Początki powstawania a.r. sięgają XVII w., nie mniej jednak pierwsza organizacja
 • Co znaczy Ludy Austroazjatyckie to jest i płd.wsch. i mówiących → austroazjatyckimi językami. To są: 1. ludy Munda (Mundowie), niegdyś rozprzestrzenione w Azji płd.-wsch., zostały
 • Co znaczy Australiczycy to jest asymilację przedstawicieli wielu różnych narodów, którzy przybyli na kontynent australijski jako → imigranci. Trzon społeczeństwa
 • Co znaczy Arjowie Ariowie to jest Irańczyków (aryjskie ludy), które w okresie 2000– 1500 r. p.n.e. opanowały dolinę Indusu i Wyżynę Irańską, dając początek → indoirańskim
 • Co znaczy Awarowie to jest napłynął na teren Europy środk. i osiedlił się w Panonii (dzisiejsze Węgry), wypierając Gepidów i Longobardów (→ Germanie). Pośrodku VI–VII
 • Co znaczy Azerbejdżanie Azerowie to jest plemion tureckich (→ Oguzów) ze stepów Azji Środkowej (→ tureckie ludy). Posługują się językiem azerbejdżańskim należącym do → ałtajskich
 • Co znaczy Języki Austronezyjskie to jest około 1200 języków, łączonych w trzy ekipy: 1. języki tajskie występujące w Tajlandii, Myanmarze (d. Birma), Laosie, Wietnamie; 2. miao
 • Co znaczy Religia Ateistyczna to jest religia ateistyczna
 • Co znaczy Aymara Ajmarowie to jest zamieszkujący wyżyny zach. Boliwii, płd. część Peru (Altiplano) i płn. Chile. Ich przodkowie stworzyli w momencie II–V w. n.e. wspaniałą
 • Co znaczy Azerbejdżanie to jest Azerowie
 • Co znaczy Antropologia to jest biologicznej (a. biologiczna) i socjalnej (a. kulturowa). A. biologiczna bada tempo i kierunki ewolucji i zróżnicowanie → ras ludzkich
 • Co znaczy Siódmego Dnia Adwentyści to jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, → adwentyzm
 • Co znaczy Agroturystyka to jest turystycznych, polegająca na świadczeniu szerokiego zakresu → usług, zajęć związanych z codziennym życiem → gospodarstwa rolnego, jak i
 • Co znaczy Społeczna Adaptacja to jest socjalnych do warunków panujących w nowym środowisku, odmiennym społecznie, kulturowo albo zawodowo. Odmienność socjalna może przejawiać
 • Co znaczy Urbanizacji Aspekty to jest demograficzna, → urbanizacja ekonomiczna, → urbanizacja osadnicza, → urbanizacja przestrzenna, → urbanizacja społeczna
 • Co znaczy Alpinista to jest osoba uprawiająca wspinaczkę wysokogórską (→ turystyka kwalifikowana
 • Co znaczy Zawodowo Aktywni to jest ludność → czynna zawodowo i → niepracujący aktywnie poszukujący pracy. A.z. stanowią realne (rzeczywiste) →
 • Co znaczy Anekumena to jest człowieka. A. występuje na Ziemi strefowo obejmując strefy: lasów równikowych, pustyń zwrotnikowych, tajgi i tundry i polarną. Astrefowo a
 • Co znaczy Albańczycy to jest ludów, zamieszkujący raczej Albanię (powyżej 3 mln) i Kosowo, a w mniejszej liczbie również Grecję, Macedonię, Włochy. Są oni potomkami →
 • Co znaczy Allochton to jest osoba przybyła do danej miejscowości w celu zamieszkania w niej na stałe, odmiennie → imigrant (→ autochton, → migracje
 • Co znaczy Asean (Association Of South East Asian Nations; Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo -Wschodniej) to jest r. w Bangkoku poprzez państwa: Brunei -Darussalam (od 1984 r.), Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię i Wietnam (od 1995 r
 • Co znaczy Achajowie to jest kolonizowało terytorium dzisiejszej Grecji w II tysiącleciu przed naszą erą (Peloponez), gdzie stworzyło kulturę mykeńską ze stolicą w
 • Co znaczy Społeczna Asymilacja to jest kulturowych pomiędzy poszczególnymi → ekipami społecznymi, opierający na wyzbywaniu się cech etnicznych i kulturowych grup, które napłynęły
 • Co znaczy Aetowie to jest zepchnięta poprzez późniejsze fale kolonizacji do górzystego i lesistego wnętrza wysp płn. i środk. części archipelagu (→ Filipińczycy
 • Co znaczy Armator to jest się → transportem morskim przy zastosowaniu statków własnych albo wypożyczonych, zatrudniające kapitana i załogę i odpowiadające za
 • Co znaczy Kulturowy Krąg Angloamerykański to jest Zjednoczone (bez Hawajów) oraz Kanadę. Tworzą go wieloetniczne → narody (→ Amerykanie, → Kanadyjczycy) powstałe z → asymilacji grup →
 • Co znaczy Adiwasi to jest rdzenna ludność Półwyspu Indyjskiego, odróżniająca się od → Hindusów językiem, obyczajami, a regularnie również religią, stąd to jest tak
 • Co znaczy Arawakowie to jest zamieszkujący w Peru, Kolumbii, Brazylii, Wenezueli, Boliwii, Gujanie. Pochodzą ze środk. Andów (wsch. stoki) lub z rejonu ujścia rzeki
 • Co znaczy Agnostycyzm to jest sposobność poznania Boga (Absolutu), bo możliwości poznawcze człowieka ograniczają się do zjawisk zmysłowych (doświadczanych przez zmysły
 • Co znaczy Języki Ałtajskie to jest języków: turecką, mongolską i mandżursko -tunguską. Grupa turecka dzieli się na wiele obszarów językowych: wschodnioeuropejski (język
 • Co znaczy Aramejczycy to jest który w 2 poł. II tysiąclecia przed naszą erą napłynął z Półwyspu Arabskiego na region Mezopotamii i Syrii. Konsolidacja → plemion
 • Co znaczy Anglosasi to jest Anglicy, → Germanie
 • Co znaczy Arabowie to jest ludność państw podbitych poprzez A. i wymieszana z nimi, posługująca się językiem arabskim (→ semickie języki). Podstawę przynależności do
 • Co znaczy Amerykanie to jest powstały w wyniku → asymilacji przedstawicieli różnych narodów i → grup etnicznych przybyłych na kontynent amerykański. Podstawowe segmenty
 • Co znaczy Aszkenazyjczycy to jest która po opuszczeniu Palestyny zamieszkała raczej w Europie środk. i wsch., a pozostając w izolacji od innych grup żydowskich (→
 • Co znaczy Anabaptyzm to jest XVI w. w Szwajcarii. A. uznawał, Iż chrzest powinien być świadomym aktem religijnym, stąd przyjmować go powinni dorośli. Niechętnie odnosił
 • Co znaczy Akwakultura to jest wodorostów; znana od starożytności, a aktualnie występująca w pierwszej kolejności w Azji płd. -wsch. (Chiny, Indie, Japonia, Indonezja
 • Co znaczy Turystyczna Atrakcyjność to jest określone obszary (miejscowości) są postrzegane jako interesujące, warte zobaczenia, dlatego także są chętnie odwiedzane poprzez turystów
 • Co znaczy Aromuni to jest Wołosi
 • Co znaczy Rasa Armenoidalna to jest należąca do → białej odmiany człowieka. Przyjmuje się, że jej kolebką są górzyste obszary Azji Mniejszej i płd. Kaukaz. A.r. występuje
 • Co znaczy Apacze to jest do grupy → Atapasków, spokrewnieni z Indianami → Nawaho. Wywodzą się z dorzecza Mackenzie w Kanadzie, skąd w XIV w. przywędrowali do płd
 • Co znaczy Arianie to jest bracia polscy
 • Co znaczy Algonkini to jest należących do odrębnej, algonkińskiej → rodziny językowej obejmującej około 30 języków (→ indiańskie języki). Zamieszkiwali oni wsch
 • Co znaczy Amisze to jest mennonitów (→ mennonityzm), która za podstawę wiary przyjmuje Biblię w jej dosłownym rozumieniu. A. postępują wg własnych, niepisanych
 • Co znaczy Agora to jest rynek w → antycznym mieście greckim
 • Co znaczy Agrotechnika to jest zwiększać → plony. Obejmuje on całokształt zabiegów użytkowanych w technologii uprawy danego gatunku roślin (okopowych, zbóż, pastewnych
 • Co znaczy Amortyzacja to jest umorzenie wartości zużytych pośrodku roku → środków trwałych w czasie wykonywania działalności produkcyjnej bądź usługowej
 • Co znaczy Akcje to jest finansowej (→ papiery war-tościowe), zapewniające ich właścicielowi prawo do części → firmy akcyjnej, → majątku przedsiębiorstwa, →
 • Co znaczy Atapaskowie to jest posługujący się językami należącymi do grupy językowej atapaskan (rodzina językowa na -dene, indiańskie języki). W przeszłości byli →
 • Co znaczy Arianizm to jest wyjaśnienia istoty Trójcy Świętej, a w szczególności boskiej i człowieczej natury Chrystusa i jego związku z Bogiem Ojcem, zapoczątkowana w
 • Co znaczy Afganowie to jest Pasztunowie
 • Co znaczy Religijny Synkretyzm Afroamerykański to jest stworzonych w Ameryce Południowej i na Antylach z połączenia szablonowych wierzeń afrykańskich z → katolicyzmem i innymi religiami i
 • Co znaczy Mapucze Araukanie to jest Indianie Ameryki Południowej
 • Co znaczy Aztekowie to jest Ameryki Środkowej), który XIII w. przybył z krainy Aztlán do Doliny Meksyku, gdzie w XIV w. stworzył potężne imperium, które obejmowało
 • Co znaczy Zawodowa Aktywność to jest uczestnictwo w procesie produkcji, wykonywanie pracy przynoszącej → dochód albo tylko chęć wykonywania pracy poprzez osoby jej poszukujące

Geografia definicje - słownik

Terminy i pojęcia z geografii terenu. Do szkoły zadania z geografii. Wszystkie definicje z geografii.

Definicja NAJLEPSZY Aktywność Zawodowa, Aztekowie, Araukanie (Mapucze), Afroamerykański Synkretyzm Religijny, Afganowie, Arianizm, Atapaskowie, Akcje, Amortyzacja, Agrotechnika geografia.

Pojęcia Definicja Aktywność Zawodowa, Aztekowie, Araukanie (Mapucze położenie.