prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza międzynarodowe organizacje kulturalne Co to jest łączy w międzynar. skali artystów, hobbystów, popularyzatorów różnych dziedzin. Pośród tego typu organizacji są między innymi,
  • Co oznacza inwigilacja Co to jest sekretna obserwacja jakiejś osoby w celu zgromadzenia o niej informacji dotyczących jej życia prywatnego, zawod., upodobań,
  • Co oznacza Marshalla Plan Co to jest wojnie świat.; przygotowany za pośrednictwem amer. sekretarza stanu G.C. Marshalla w 1946. W latach 1948-52 wykonywany w 16,
  • Co oznacza sprzedaż ratalna Co to jest dokonuje wpłaty początkowej (zazwyczaj ok. 3-10% wartości), odbiera wyrób i zobowiązuje się do spłacenia reszty stawki zakupu w.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

  • Definicja Dzielnica Miasta Co to znaczy → funkcji, na przykład → dz. przemysłowa, → dz. usługowa, → dz. mieszkaniowa (→ dz. funkcjonalna); 2. zabudowy i układu,
  • Definicja Bretończycy Co to znaczy potomkami celtyckiego ludu Brytów. W okolicy języka francuskiego (→ romańskie języki) używają również języka bretońskiego,
  • Definicja Plemię Co to znaczy związanych wspólnym pochodzeniem, wspólnotą języka i jednorodnością kulturową. P. ma wspólną organizację socjalną i stanowi,
  • Definicja Madziarzy Co to znaczy zamieszkujący obszary pomiędzy Jeziorem Aralskim a Uralem, skąd wywędrował na zachód, wypierany poprzez inne plemiona.