prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

 • Co to jest Radiacyjne Zdarzenie Definicja zjawisko radiacyjne przypadek związana z zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników albo ludności,
 • Co to jest Paliwa Definicja sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy i olej do silników statków żeglugi śródlądowej,
 • Co to jest Konwencja Helsińska 1992 r. Definicja morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r,
 • Co to jest Producent Charakterystyczny Definicja działalność związaną z ochroną środowiska. Może to być producent wyspecjalizowany albo nie wyspecjalizowany. Charakterystyczny.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

 • Co oznacza wojny w Zatoce Perskiej Co to jest długookresowe i angażujące państwa trzecie od lat 80. Są one rezultatem strategicznego znaczenia tego regionu, tu gdyż znajduje,
 • Co oznacza Deputowany Co to jest niższej izby parlamentu albo osoba wybrana do samorządu terytorialnego, definicja stosowane zamiennie z nazwą poseł bądź senator,
 • Co oznacza Konstytucyjne Prawo Co to jest ustroju polit. (na przykład podział władzy), społ. (samorządność) i gosp. państwa (na przykład ochrona własności prywatnej). P.k,
 • Co oznacza Ekonomiczne Więzi Co to jest najprostszą metodą jest zamiana towarowa między dwoma państwami, a więc import i eksport. Aktualnie znaczenie w.e. bardzo się.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

 • Definicja Skansen Co to znaczy tradycyjnego budownictwa mieszkalnego, gospodarczego, sakralnego, łącznie z prezentacją wnętrz. Regularnie organizowane są w,
 • Definicja Ladakhowie Co to znaczy stanu Dżammu i Kaszmir (→ chińsko-tybetańskie ludy, → tybetańsko -birmań skie ludy). Stanowią ludność pochodzenia,
 • Definicja Anekumena Co to znaczy Ziemi strefowo obejmując strefy: lasów równikowych, pustyń zwrotnikowych, tajgi i tundry i polarną. Astrefowo a. występuje w,
 • Definicja Bambuti Mbuti Co to znaczy Pigmeje.