prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Trend Co to jest czasie, na przykład na giełdzie papierów wartościowych możemy mówić o trendzie wzrostowym kursów akcji pośrodku ostatnich dwóch,
  • Co oznacza Politologia Co to jest zjawisk i mechanizmów polit. Początków p. można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, na przykład w rozważaniach Arystotelesa,
  • Co oznacza Australia Co to jest austral. i wyspy na platformie kontynentalnej, między innymi Tasmanię, Nową Gwineę; kraj (popr. Związek Australijski,
  • Co oznacza Autorytet Co to jest cenionych w środowisku albo społeczeństwie wartościach: religii, prawie, nauce i tym podobne A. ma osoba, która dysponuje sporą.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.