prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

 • Co to jest korytarz ekologiczny Definicja kształcie (ścieżka), umożliwiająca migracje zwierząt na tereny podobnych środowisk, na przykład doliny rzeczne, rzeki łącząca,
 • Co to jest metodyka referencyjna Definicja sposób pomiarów albo badań, która może obejmować zwłaszcza sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a,
 • Co to jest leśny materiał podstawowy Definicja leśnego materiału rozmnożeniowego: a) źródło nasion - drzewa narastające na ustalonym obszarze, z których pobierane są nasiona, b,
 • Co to jest siedlisko przyrodnicze Definicja półnaturalny albo antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

 • Co oznacza internet Co to jest połączeń. Powstała pierwotnie jako mechanizm wspomagający bezpieczeństwo nar. w stanach zjednoczonych ameryki. Aktualnie jako,
 • Co oznacza utylitaryzm Co to jest przełomie XVIII i XIX w. głosząca, Iż głównym celem moralnym postępowania ludzi powinna być jego użyteczność dla jednostki albo,
 • Co oznacza demokracja parlamentarna Co to jest wybranych poprzez siebie reprezentantów działających w parlamencie. Najwyższym organem państwa w d.p. jest parlament, któremu,
 • Co oznacza środowisko człowieka Co to jest naturalne, jak także będące rezultatem jego działalności. Złożona jest na nie: biosfera (litosfera, hydrosfera i atmosfera.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

 • Definicja Braminizm Co to znaczy przed naszą erą, gdzie forma (ceremonie, obrzędy) dominowała nad treścią religijną, dzięki czemu kapłani (bramini) zajmowali,
 • Definicja Jednostka Podziału Administracyjnego Co to znaczy określonej władzy administracyjnej. Najniższy poziom podziału administracyjnego w Polsce tworzą → gminy miejskie i wiejskie,
 • Definicja Antyczne Miasto Co to znaczy układzie przestrzennym. Zasady planowania miast greckich wykształciły się w VI –V w. przed naszą erą Ich charakterystycznymi,
 • Definicja Imigracja (Napływ Migracyjny) Co to znaczy przybycia na stałe do danej miejscowości, państwie; → migracja rozpatrywana z punktu widzenia miejsca przeznaczenia. Do.