prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

 • Co to jest zagrożenie (narażenie potencjalne) promieniowaniem porównanie narażenie potencjalne) promieniowaniem narażenie, które może nastąpić, nie mniej jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia i.
 • SIEĆ GAZOCIĄGÓW KOPALNIANYCH (ZŁOŻOWYCH, KOLEKTOROWYCH I EKSPEDYCYJNYCH) dlaczego kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) gazociąg albo sieć gazociągów używane do transportu gazu ziemnego z.
 • Co to jest Uniknięta Emisja jak lepiej liczba substancji, jaka byłaby wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji użytkowanych powszechnie do wytwarzania.
 • NAKŁADY KAPITAŁOWE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA kiedy na ochronę środowiska zastosowanie kapitału (inwestycje i zakupy środków niefinansowych netto) poprzez charakterystycznych.
 • Co to jest ocena zgodności (prawo przewozowe) od czego zależy prawo przewozowe) sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu albo procesu jego.
 • OBSZAR NATURA 2000 na czym polega jedna z form ochrony przyrody użytkowana w Polsce i równocześnie obiekt programu Europejskiej Sieci Ekologicznej - programu.
 • Co to jest Czynna Ochrona różnice wykorzystywanie, w przypadku potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników.
 • SIECI PALIWOWE wady i zalety instalacje połączone i współpracujące ze sobą, wykorzystywane do przesyłania albo dystrybucji paliw albo energii, należące do.
 • Co to jest Odbiorcze Urządzenia Portowe podobieństwa odbiorcze wszelakie urządzenia stałe, ruchome i pływające, przydzielone do odbioru i gospodarowania odpadami ze statków i.
 • TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO czemu terytorium państwa członkowskiego terytorium państwa wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

 • Co oznacza Agent ranking się działalnością szpiegowską na zlecenie organizacji bądź instytucji; 2. osoba działająca z upoważnienia na rzecz jakiejś.
 • ABORCJA co lepsze poprzez zabieg chirurgiczny, opierający na opróżnieniu jamy macicy z rozwijającego się tam jaja płodowego. W Polsce a.
 • Co oznacza Sumienia Więźniowie czy warto użytkowane poprzez organizacje chroniące praw człowieka we współcz. świecie wobec tych wszystkich osób, które cierpią.
 • DEFICYT BUDŻETOWY opinie forum wyższe od dochodów. W budżecie państwa znaczy niedostateczną liczba przychodów w relacji do kosztów przewidzianych w ustawie.
 • Co oznacza Obrony Do Prawo najlepszy zasad wymiaru sprawiedliwości umożliwiająca oskarżonemu prawo osobistego uczestniczenia w rozprawie, wykazania swej niewinności i.
 • SAINTE-LAGUE METODA porównaj proporcjonalnych metod ( prawo wyborcze) przeliczania głosów na mandaty w parlamencie. Bazuje ona na tym, Iż liczbę istotnych.
 • Co oznacza Irlandia wyniki Eire), kraj na wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70 284 km2. Ludność - 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje w obszarze stolicy.
 • PRAWO DO ŻYCIA zastosowanie człowieka, jest nadrzędnym prawem istoty ludzkiej, jego przestrzeganie jest pierwszym i fundamentalnym warunkiem wszelkich innych.
 • Co oznacza Kasty ranking społ., oparte na dziedzicznej przynależności członków, zajmujące ściśle określoną, rel. i prawnie usankcjonowaną, pozycję w.
 • NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE co lepsze powiązane kapitałowo ze Skarbem Państwa, byłymi przedsiębiorstwami państwowymi i milionami polskich obywateli, którzy poprzez.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

 • Definicja Wieś Liniowa co znaczy wieś linijna.
 • WŁADZA WYKONAWCZA krzyżówka organy władzy państwowej.
 • Definicja Kukurydziany Pas (Corn Belt) co to jest kukurydzy w Stanach Zjednoczonych występujący na Nizinie Centralnej, w szczególności w rozwidleniu rzek Missouri i Missisipi na.
 • PALESTYŃCZYCY słownik z terytorium Palestyny wskutek decyzji o utworzeniu tam (bez ich zgody) państwa Izrael. Konsolidacja i wzrost poczucia odrębności.
 • Definicja Religii Geografia czym jest się rozmieszczeniem → religii, badaniem związków religii ze środowiskiem geograficznym i jej wpływu na działalność społeczno.
 • SINTOIZM (SHINTŌ) co oznacza Japonii (sien -tao z chińskiego droga duchów, droga bogów, po japońsku kami -no mici). S. ukształtował się na bazie szablonowych.
 • Definicja Politeistyczna Religia tłumaczenie wiarę w wielu bogów, tworząca niekiedy całe panteony bóstw posiadających określone atrybuty i zakres kompetencji, np. → hinduizm.
 • PROM przykłady do regularnego, częstego przewozu osób i towarów drogą morską albo rzeczną. P. zapewnia stałe połączenie komunikacyjne pomiędzy.
 • Definicja Chamici definicja biblijnego Chama – syna Noego, użytkowana do lat 60. XX w. na ustalenie ludów zamieszkujących rdzennie tereny płn. i płn.-wsch.
 • BEMBA encyklopedia Bantu.