prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Lassalle Ferdynand Co to jest ruchu robotniczym; współpracował z K. Marksem. Zwolennik zjednoczenia Niemiec pod hegemonią Prus, rzecznik legalnych metod,
  • Co oznacza dumping Co to jest nie w państwie producenta albo poniżej wydatków produkcji, tak by mogły one efektywnie konkurować z podobnymi produktami w danym,
  • Co oznacza kapitulacja Co to jest umowy międzynar. pomiędzy stronami konfliktu. Jedna ze stron uznaje się za pokonaną i przyjmuje warunki swego poddania się. K,
  • Co oznacza OPZZ Co to jest zobacz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.