prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

 • Co to jest Ciepło Definicja ciepło energia cieplna w wodzie gorącej, parze albo w innych nośnikach,
 • Co to jest Biobójczy Produkt Definicja zawierający przynajmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone użytkownikowi, przydzielony do niszczenia,
 • Co to jest Jądrowy Materiał Definicja specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
 • Co to jest Wójt Definicja wójt także burmistrz albo prezydent miasta.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

 • Co oznacza Anarchizm Co to jest opozycja kapitalizmu i zasad marksistowsko-leninowskiej ideologii. Artystami a. byli: J.Proudhon, M. Bakunin i P.Kropotkin,
 • Co oznacza Starosta Co to jest obszarze powiatu władzę adm., skarbową i policyjną; 2. w momencie międzywojennym i w latach 1944-50 organ adm. ogólnej,
 • Co oznacza Irlandia Co to jest nazwie. Pow. 70 284 km2. Ludność - 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje w obszarze stolicy - Dublina. Cudzoziemcy, raczej z państw,
 • Co oznacza Precedens Co to jest jako uzasadnienie do podjęcia odpowiedniej decyzji. W prawie p. to orzeczenie parlamentu (p. konstytucyjny) albo sądu (p. sądowy.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.

 • Definicja Centralizacja Co to znaczy przedsiębiorstwem bądź → organizacją w rękach wąskiej ekipy najwyższego kierownictwa firmy (→ decentralizacja,
 • Definicja Hthünena J Teoria Co to znaczy pierwszą w historii próbę wyjaśnienia rozmieszczenia różnych działalności produkcji rolnej wokół jednego rynku zbytu jakim jest,
 • Definicja Rumuni Co to znaczy się językiem rumuńskim. Poza Rumunią większe skupiska R. występują w Mołdawii, na Ukrainie (Bukowina), na Węgrzech i w Serbii,
 • Definicja Kulturowy Krajobraz Co to znaczy przykład wylesienie, zastąpienie naturalnej formacji roślinnej polami uprawnymi, uregulowanie biegu rzek i budowę sztucznych.