prawo miejsce pracy co to znaczy

Definicje prawne, słownik prawa

Pojęcia i zasady w prawie. Definicje z prawa. Wszystkie zasady i reguły prawne. Orzeczenia sądowe.

Definicje dla obywatela

Pojęcia i terminy dla obywatela kraju. Te reguły życia w społeczeństwie znać musi każdy obywatel. Zasady życia w kraju, informacje dla obywatela.

  • Co oznacza Ameryka Łacińska Co to jest i Środk., na pd. od rzeki Rio Grande del Norte. Łączy je hist. i kulturowe powiązanie z państwami Płw. Iberyjskiego, wspólnota,
  • Co oznacza przestępstwo Co to jest kary. Pol. kodeks postępowania karnego dzieli p. na: zbrodnie i występki (kryterium wysokości kary); p. umyślne - gdy sprawca,
  • Co oznacza redukcja kupna Co to jest zobacz tabela giełdowa,
  • Co oznacza prawo poboru akcji Co to jest firmy, nowych akcji. Przeważnie p.p.a. ujmowane jest proporcjonalnie - posiadając jedną akcję starą można wykupić konkretną.

Słownik geografia i ekonomia

Wszystkie pojęcia, miejsca, tereny szczegółowo opisane. Geografia dla każdego z opisem. Lista miejsc, zabytków, definicje pojęć geograficznych.