pierwotne wtórne roszczenia co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Pierwotne i wtórne roszczenia

Definicja z ang. Primary and secondary claims, z niem. Primäre und sekundäre Ansprüche.

Definicja PIERWOTNE I WTÓRNE ROSZCZENIA: Hierarchia uprawnień do dochodów znaczy lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być zarobkami, ale mogą to być także aktywa w formie ziemi albo dobra odziedziczone. Pierwotne roszczenia to te, które przysługują osobie jako wytwór jej własnej pracy. Wtórne roszczenia to dochody uzyskane dzięki transferom, na przykład w formie subsydiów, albo dzięki rodzinom jako wsparcie, lub także dotacje albo prezenty. Wtórne roszczenia są skutkiem transferu pierwotnych roszczeń. Transfery mogą być dokonywane oficjalnie w razie programów narodowych, albo oficjalnie i nieformalnie w razie społeczeństw o małej skali. Roszczenia wtórne są nadzwyczajnie wrażliwe na wszelakie zmiany własnościowe w razie wkładów kapitałowych i aktywów

Czym jest Pierwotne i wtórne roszczenia znaczenie w Znaczenie prawo P .

Co znaczy Niedoskonałość Rynku:
Porównanie niekorzystne efekty działania rynku ujawniające się w formie efektów zewnętrznych, czego powodem jest fakt, że rynek produkuje socjalne koszta i zyski; albo brak rynku zbytu na poszczególne wyroby i pierwotne i wtórne roszczenia co znaczy.
Krzyżówka Sektor Reprodukcyjny:
Dlaczego działalności, zarówno materialna jak i socjalna, która zajmuje się procesem opieki nad obecną i przyszłą siłą produkcyjną, w tym także zapewnienie domu, jedzenia i ubrań. Socjalna reprodukcja znaczy pierwotne i wtórne roszczenia krzyżówka.
Co to jest Sektor Finansowy:
Jak lepiej zestaw instytucji, instrumentów i regulacji prawnych, które umożliwiają zawieranie transakcji poprzez zaciąganie i regulowanie długów, a więc poszerzanie możliwości kredytowych. Mechanizm finansowy pierwotne i wtórne roszczenia co to jest.
Słownik Podatek Od Pracy Reprodukcyjnej:
Kiedy kobietę celem wypełniania poprzez nią obowiązków wobec rodziny, zanim będzie ona mogła pokazać się na rynku pracy. Ten wymóg funkcjonuje precyzyjnie w taki sam sposób jak podatek, gdyż redukuje pierwotne i wtórne roszczenia słownik.
  • Dodano:
  • Autor: