pierwotne wtórne roszczenia co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Pierwotne i wtórne roszczenia

Definicja z ang. Primary and secondary claims, z niem. Primäre und sekundäre Ansprüche.

Co to jest: Hierarchia uprawnień do dochodów znaczy lub bezpośrednie prawo lub uprawnienia kupione przez socjalne albo prawne związki. Zarówno pierwotne jak i wtórne roszczenia mogą być zarobkami, ale mogą to być także aktywa w formie ziemi albo dobra odziedziczone. Pierwotne roszczenia to te, które przysługują osobie jako wytwór jej własnej pracy. Wtórne roszczenia to dochody uzyskane dzięki transferom, na przykład w formie subsydiów, albo dzięki rodzinom jako wsparcie, lub także dotacje albo prezenty. Wtórne roszczenia są skutkiem transferu pierwotnych roszczeń. Transfery mogą być dokonywane oficjalnie w razie programów narodowych, albo oficjalnie i nieformalnie w razie społeczeństw o małej skali. Roszczenia wtórne są nadzwyczajnie wrażliwe na wszelakie zmiany własnościowe w razie wkładów kapitałowych i aktywów

Czym jest Pierwotne i wtórne roszczenia znaczenie w Znaczenie prawo P .