reglamentacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reglamentacja

Definicja Reglamentacja: wyłączenie niektórych towarów ze swobodnego obiegu towarowego. Zakup, sprzedaż, zamiana, używanie, produkcja, przeróbu i tak dalej wiąże się
z uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia (na przykład koncesji). R. dóbr przydzielonych do konsumpcji przeważnie kojarzy się z systemem kartkowym obowiązującym w Polsce w latach 80., który obejmował artykuły żywnościowe i wyroby przemysłowe pierwszej potrzeby. Mechanizm r. może istnieć jednocześnie z systemem, gdzie na identyczne wyroby obowiązują ceny rynkowe, na przykład w Związku Radzieckim, alkohol można było kupić na kartki albo nie, a cena reglamentacyjna była wiele niższa od ceny rynkowej

Czym jest reglamentacja znaczenie w Słownik R .