sposób należy rozmieszczać co to znaczy

Czy przydatne?

W jaki sposób należy rozmieszczać w obiekcie gaśnice?

Definicja z ang. How should deploy fire extinguishers in the building?, z niem. Wie sollten Feuerlöscher im Gebäude einsetzen?.

Co to jest: Przy rozmieszczaniu gaśnic w budynku należy użytkować następujące zasady. Gaśnice powinny być rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, na przykład przy wejściach do budynków, na korytarzach, klatkach schodowych, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz i tym podobne Gaśnice należy rozmieszczać w miejscach nienarażających ich na uszkodzenie mechaniczne i działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione). W obiektach wielokondygnacyjnych – jeżeli pozwalają na to warunki techniczne – gaśnice należy umieszczać w takich samych miejscach na każdej kondygnacji. Miejsce, gdzie znajdują się gaśnice (i inny sprzęt wykorzystywany do walki z ogniem), powinno być oznakowane odpowiednio z obowią- zującą Polską Normą PN-92-N -011256/01 pt. „Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej”. Ponadto do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości przynajmniej 1 metra, a odległość dojścia do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów

Czym jest W jaki sposób należy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .