systemy sygnalizacji co to znaczy

Czy przydatne?

Co to są systemy sygnalizacji pożarowej?

Definicja z ang. What are the fire alarm systems?, z niem. Was sind die Brandmeldeanlagen?.

Co to jest: Systemami sygnalizacji pożarowej tytułujemy zespół urządzeń wykorzystywanych do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Fundamentem działania mechanizmu są rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tak zwany czujki pożarowe, a więc urządzenia reagujące na obecność dymu, przyrost temp. albo pojawienie się płomieni w nadzorowanym obszarze. Sygnał z czujki przekazywany jest w dalszym ciągu do centralki, która alarmuje sygnałem pracownika ochrony. W nowszych, bardziej rozbudowanych systemach, centralka identyfikuje wzbudzoną czujkę z numerem konkretnego pomieszczenia (albo jego części), drukuje informację o alarmie na papierowej taśmie albo nawet rysuje rzut kondygnacji obiektu z zaznaczonym alarmowanym pomieszczeniem. Uzupełnieniem czujek są rozmieszczane na drogach komunikacji ogólnej przyciski pożarowe (ręczne ostrzegacze pożarowe zwane w skrócie ROP). Mechanizmy sygnalizacji pożarowej mogą także automatycznie na przykład drogą radiową powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej (w tym przypadku sposób połączenia sygnalizacji należy uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem PSP) albo sterować innymi urządzeniami, na przykład drzwiami pożarowymi, instalacją oddymiającą, dźwiękowym systemem ostrzegawczym itp

Czym jest Co to są systemy sygnalizacji znaczenie w Definicje w miejscu pracy .