przenośne urządzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Czy przenośne urządzenia ogrzewcze, takie jak: piecyki elektryczne, termodmuchawy, gazowe ogrzewacze katalityczne itp. są bezpieczne pod względem pożarowym?

Definicja z ang. Is portable Heating systems, such as electric heaters, heat gun, gas catalytic heaters, etc. Are safe in terms of fire?, z niem. Ist tragbar Heizsysteme, wie elektrische Heizungen, Heißluftpistole, katalytische Heizgeräte Gas, etc. sind sicher in Bezug auf Feuer?.

Co to jest: Są kompletnie bezpieczne, pod warunkiem Iż użytkowane są odpowiednio z zaleceniami producenta i z zachowaniem fundamentalnych zasad bezpieczeństwa, takich jak: ich pełna sprawność, zgodne wskaźniki i stan techniczny zasilających je instalacji, instalacji wentylacyjnej i zachowania niezbędnej odległości od materiałów palnych. Dodatkowym zalecanym środkiem ostrożności jest eksploatowanie ich wyłącznie pod stałym nadzorem osób dorosłych. 

Czym jest Czy przenośne urządzenia znaczenie w Definicje w miejscu pracy .