zasada optymalności pareto co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Zasada optymalności wg Pareto

Definicja z ang. The principle of optimality by Pareto, z niem. Das Prinzip der Optimalität von Pareto.

Definicja ZASADA OPTYMALNOŚCI WG PARETO: W ekonomii dobrobytu znaczy sytuacje równowagi, polegającej na tym, ze nikt nie może dostać więcej dóbr bez konieczności ich odebrania komuś innemu. Należy podkreślić, ze taki podział nie komentuje sprawiedliwości podziału zysków. Zasada optymalności wg Pareto jest skrajnie niesprawiedliwa, jak także czysto egalitarna jeżeli chodzi o podział dochodów. Termin ten jest użyteczny dla definicji poprawy. Zasada poprawy wg Pareto znaczy zmianę poziomu dobrobytu na korzyść danej osoby albo ekipy socjalnej, pod warunkiem, Iż nie odbywa się to kosztem żadnej innej osoby i zasada ta może mieć miejsce nawet wówczas, gdy przewarzająca część populacji nie ma zysków

Czym jest Zasada optymalności wg Pareto znaczenie w Znaczenie prawo Z .