dwuczynnikowa teoria herzberga co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Herzberga Teoria Dwuczynnikowa

Definicja z ang. Two-factor theory, z niem. Zwei-Faktor-Theorie.

Co to znaczy: Jedna z klasycznych teorii motywacji. Herzberg zgrupował impulsy brane dotąd pod uwagę w innych teoriach motywacji i podzielił je na:
• impulsy higieny – warunki pracy, wynagrodzenie, relacje w środowisku pracy, stałość pracy,
zgodne działania administracyjne pracodawcy i
• impulsy motywujące – osiągnięcia, uznanie za osiągnięcia pokazywane poprzez przełożonych, odpowiedzialność, robota sama w sobie, sposobność awansu i rozwoju.
Zaspokojenie czynników higieny przyczynia się - zdaniem Herzberga - jedynie do utrzymania efektywności pracy i braku niezadowolenia. Koncentrując się na tych czynnikach, zatrudniający nie zmotywuje pracowników do wzmożonej pracy i lepszych efektów. Może to osiągnąć jedynie przez odwołanie się do czynników motywujących, które zwiększają zadowolenie z pracy i zaangażowanie. Teoria ta nazywana jest również teorią czynników motywacyjnych i higieny

Czym jest Dwuczynnikowa teoria herzberga znaczenie w Słownik pracy D .