konwent sprawie przyszłości co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Konwent w sprawie przyszłości Europy

Definicja z ang. The Convention on the Future of Europe, z niem. Der Konvent über die Zukunft Europas.

Co to jest: Decyzja o powołaniu Konwentu w kwestii przyszłości Europy została formalnie ogłoszona w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 roku. Jak stanowi Deklaracja z Laeken w kwestii przyszłości UE, zadaniem Konwentu „jest rozważenie najważniejszych aspektów przyszłego rozwoju Unii i identyfikacja rozmaitych możliwych odpowiedzi.” Porada Europejska na Przewodniczącego Konwentu wyznaczyła V. Giscarda d'Estaing, z kolei na Wiceprzewodniczących G. Amato i J. L. Dehaene. Poza przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi, Konwent składał się będzie z: 15 przedstawicieli Głów Krajów i Rządów krajów członkowskich (jeden z każdego państwa), 30 członków parlamentów narodowych (dwóch z każdego państwa), 16 członków Parlamentu Europejskiego dwóch przedstawicieli Komisji Państwa kandydujące do członkostwa będą w pełni zaangażowane w prace Konwentu. Będą reprezentowane w ten sam sposób, co obecne państwa członkowskie (jeden przedstawiciel rządu i dwóch członków parlamentu narodowego) i będą w stanie uczestniczyć w pracach Konwentu, nie będąc chociaż w stanie zapobiec konsensusowi, jaki może się wyłonić między krajami członkowskimi. Członkowie Konwentu mogą być zastępowani jedynie poprzez członków-zastępców w trakcie swojej nieobecności. Członkowie-zastępcy będą wyznaczeni w ten sam sposób, co pełni członkowie. Konwent przygotuje dokument końcowy, zawierający rezultaty debat narodowych na temat przyszłości Unii. Dokument końcowy poddany zostanie dyskusji w trakcie Konferencji Międzyrządowej, która ma się odbyć w 2003 roku. ie ostateczne decyzje

Czym jest Konwent w sprawie przyszłości znaczenie w Znaczenie prawo K .