oświetlenie bezpieczeństwa co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacji?

Definicja z ang. What is security lighting and evacuation?, z niem. Was ist Sicherheitsbeleuchtung und Evakuierungs?.

Co to jest: Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacji jest rodzajem oświetlenia awaryjnego załączającego się samoczynnie w razie zaniku napięcia w elektrycznej sieci zasilającej. Oświetlenie to należy użytkować w budynkach, gdzie nagły nawet krótkotrwały zanik oświetlenia podstawowego może wywołać zagrożenie życia albo zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska albo znaczące utraty materialne. Czas działania oświetlenia bezpieczeństwa powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę. • Oświetlenie ewakuacyjne należy użytkować: • w pomieszczeniach: – widowni kin, teatrów i filharmonii i innych sal widowiskowych, – audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych i sal sportowych przydzielonych dla powyżej 200 osób, – wystawowych w muzeach, – o pow. powyżej 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, – o pow. powyżej 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, • na drogach ewakuacyjnych: – z pomieszczeń wymienionych ponad, – oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, – w szpitalach i innych budynkach przydzielonych w pierwszej kolejności do pobytu ludzi o ograniczonej umiejętności poruszania się, – w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. W przeciwieństwie od oświetlenia bezpieczeństwa, oświetlenie ewakuacyjne powinno działać poprzez przynajmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Szczegółowe wskaźniki oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacji ustala Polska Norma PN-IEC 60364-5-56:1999 pt.: „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”

Czym jest Co to jest oświetlenie znaczenie w Definicje w miejscu pracy .