transakcyjne koszty co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Koszty transakcyjne

Definicja z ang. Transaction costs, z niem. Transaktionskosten.

Definicja KOSZTY TRANSAKCYJNE: Wydatki obsługi działania mechanizmu ekonomicznego albo zamiany ekonomicznej wewnątrz danego mechanizmu, w tym wydatki niezbędne do podpisywania zawierania i wypełniania kontraktów. Zawierają się tu wydatki uzyskania informacji, negocjacji, pozyskiwania zaufania, i tak dalej Istnieje ogólna tendencja do minimalizacji wspomnianych wydatków. Powstaje wielka liczba instytucji, zarówno związanych z systemem prawnym jak i finansowych, pracujących nad tym, aby ruchy wydatków transakcyjnych były jak najniższe. Wewnątrz instytucji, bezwzględnie na to, czy będą to spółki czy gospodarstwa domowe, istniejące zrozumienie i związki osobiste eliminują potrzebę szerokich negocjacji kontraktów, gdy w grę wchodzi zamiana pracy czy towarów. Dlatego także instytucje te uznawane są za najlepiej redukujące wydatki transakcyjne

Czym jest Koszty transakcyjne znaczenie w Znaczenie prawo K .