samorząd zawodowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zawodowy Samorząd

Definicja Samorząd Zawodowy: organizacyjna forma zrzeszania się obywateli oparta na wspólnocie zawod., powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. S.z. zajmuje się również prowadzeniem doskonalenia zawod. i obejmuje ochroną społeczną swoich członków. Sposobność tworzenia s.z. przewiduje Konstytucja RP, odpowiednio z którą jego zadaniem jest reprezentowanie osób wykonujących zawody wymagające szczególnego zaufania społ. i sprawowanie pieczy nad stosownym ich wykonywaniem. S.z. jest organizacją przymusową tzn., Iż warunkiem wykonywania danego zawodu jest przynależność do określonego samorządu. W Polsce istnieje 10 s.z. - prawniczych ( adwokatów, komorników, notariuszy, radców prawnych), medycznych (lekarzy, lekarzy wetery-
narii, pielęgniarek i położnych), aptekarzy, biegłych rewidentów i rzeczników patentowych. Każdy s.z. ma określoną strukturę organizacyjną, jego organy powoływane są w drodze powszechnych wyborów członków danego samorządu

Czym jest samorząd zawodowy znaczenie w Słownik S .