statystyka co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Statystyka

Definicja z ang. Statistics, z niem. Statistik.

Definicja STATYSTYKA: Zbiór metod wykorzystywanych zbieraniu, prezentacji, opisowi i analizie danych celem wyciagnięcia wiarygodnych wniosków. Dane te to surowy materiał ekonomii empirycznej. Istnieje deficyt danych, które umożliwiają badanie tych przedmiotów, które odnoszą się odrębnie do kobiet i do mężczyzn albo badania kategorii związanych z tożsamością płci w gospodarce. Problem ten zilustrować można kilkoma przykładami. Wybrane dane w raportach krajowych nie są dostępne w formie podkreślającej różnice płci, dlatego także jest rzeczą niemożliwą monitorowanie zmian w okresie. Wybrane kategorie wprowadzają z góry podział na pełnione role ekonomiczne. Tu odpowiednikiem być może termin "głowa rodziny", który bardzo regularnie nie bierze pod uwagę tych gospodarstw domowych, gdzie kobiety odgrywają rolę dominującą. Niedocenianie pracy nieopłacanej odnosi się zwykle do kobiet, nie zaś do czynności realizowanych poprzez mężczyzn. Wprowadzona poprzez ONZ w roku 1975 Dekada Na Rzecz Kobiet miała wielki wpływ na poprawę metod użytkowanych w statystyce. Od tego czasu nastąpił gwałtowny postęp w dziedzinie wspomnianych metod, dzięki czemu badany jest, np., poziom dostępu kobiet do nauki, czy udział kobiet na rynku pracy w skali globu

Czym jest Statystyka znaczenie w Znaczenie prawo S .