podaży reakcja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Reakcja podaży

Definicja z ang. Reaction supply, z niem. Reaktionsversorgung.

Co to jest: Przyrost produkcji będący skutkiem zmiany bod¼ców rynkowych (cenowych i pozacenowych), regularnie omawiany przez wzgląd na liberalizacją rynku zachodząca w konsekwencji reform strukturalnych (szczególnie w sektorze rolnictwa). Dowody wykazują, że kobiety i mężczy¼ni pracujący w rolnictwie reagują odmiennie na zmiany bod¼ców cenowych. Systemy niezwiązane z cenami (na przykład obciążenie obowiązkami domowymi) zmniejszają reakcję kobiet relatywnie w relacji do reakcji mężczyzn. Podział pracy pod katem płci może przynieść konsekwencje w formie zmiany w dziedzinie prac realizowanych poprzez kobiety w gospodarstwie rolnym, albo jeżeli kobieta gotowa jest wykonywać ciężkie prace, część jej obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego może zostać przejęta poprzez mężczyznę albo innych członków rodziny

Czym jest Reakcja podaży znaczenie w Znaczenie prawo R .