jakie najczęściej spotykane co to znaczy

Czy przydatne?

Jakie są najczęściej spotykane przyczyny pożarów?

Definicja z ang. What are the most common causes of fires?, z niem. Was sind die häufigsten Ursachen für Brände?.

Co to jest: Przeważnie spotykanymi powodami pożarów jest ludzka nieostrożność, nierzadko granicząca z bezmyślnością. Objawia się ona drastycznym lekceważeniem fundamentalnych zasad bezpieczeństwa i świadomym łamaniem regulaminów przeciwpożarowych. Szczególnie powszechne jest nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwe zabezpieczenie prac określanych jako niebezpieczne pożarowo i lekceważenie zagrożeń związanych z używaniem cieczy palnych. Drugą pod względem częstotliwości powodem występowania pożarów są wady i niepoprawna eksploatacja urządzeń elektrycznych, objawiająca się nadmiernym obciążaniem obwodów zasilających, eksploatowaniem urządzeń niesprawnych technicznie, w szczególności z uszkodzonymi kablami i wtykami zasilającymi i używanie elektrycznych, przenośnych urządzeń grzewczych w sposób niezgodny z przeznaczeniem i ustalonymi poprzez producenta zasadami użytkowania. 

Czym jest Jakie są najczęściej znaczenie w Definicje w miejscu pracy .