obciążenie ogniowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest obciążenie ogniowe?

Definicja z ang. What is the fire load?, z niem. Wie ist die Brandlast?.

Co to jest: Obciążenie ogniowe (Q) to jest ustalona w megadżulach (MJ) średnia wartość cieplna wszystkich materiałów palnych zebranych na 1 metrze kwadratowym budynku albo wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych. Zasady, wg których oblicza się wartość obciążenia ogniowego, ustala Polska Norma PN-70/B-02852 pt.: „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru”. Jednostką obciążenia ogniowego jest 1 MJ/m2

Czym jest Co to jest obciążenie ogniowe znaczenie w Definicje w miejscu pracy .