osoby zajmujące konserwacją co to znaczy

Czy przydatne?

Czy osoby zajmujące się konserwacją sprzętu przeciwpożarowego powinny posiadać specjalne uprawnienia?

Definicja z ang. Are the people involved in the maintenance of fire-fighting equipment should have special rights?, z niem. Sind die Menschen in der Wartung von Feuerlöscheinrichtungen beteiligt sind, sollten Sonderrechte haben?.

Co to jest: Wprawdzie nie ma regulaminów, które stanowiłyby o tym, Iż osoby wykonujące konserwację gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych powinny mieć specjalne uprawnienia (wyjątkiem są konserwatorzy przeciwpożarowych czujek izotopowych), w dobrze jednak pojętym interesie właściciela obiektu czynności te powinno powierzać się spółkom mającym autoryzację producenta. Właściwa konserwacja, a tym bardziej remont sprzętu, wymaga posiadania specjalistycznego oprzyrządowania, dostępu do oryginalnych, nowych części zamiennych i właściwych, wykorzystywanych do napełnienia gaśnic środków chemicznych. Powierzanie zatem konserwacji gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych przypadkowym spółkom albo osobom wywołać może szybką zamianę tych elementów w bezużyteczne atrapy, co automatycznie skutkuje naruszenie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002r. nr 147, poz. 1229 ze zm.). Istotne! Każdy przegląd, konserwacja, naprawa albo remont sprzętu przeciwpożarowego powinien być potwierdzony odpowiednim, podpisanym czytelnie poprzez konserwatora protokołem. To samo dotyczy gaśnic i hydrantów przeciwpożarowych, nie mniej jednak sama gaśnica albo hydrant powinny dostać indywidualną cechę aktualizacji – tak zwany kontrolkę (przeważnie to jest nalepka z nazwą spółki, nazwiskiem i podpisem konserwatora i datą wykonania i datą ważności przeglądu)

Czym jest Czy osoby zajmujące się znaczenie w Definicje w miejscu pracy .