przeciwpożarowa instalacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest przeciwpożarowa instalacja wodociągowa?

Definicja z ang. What is Fire plumbing?, z niem. Was ist Brand Sanitär?.

Co to jest: Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa stanowi wydzieloną gałąź instalacji wodociągowej w budynkach, charakteryzującą się wyznacznikami ustalonymi w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138). Celem instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnątrz budynku punktów poboru zwanych wewnętrznymi hydrantami pożarowymi. Instalacja powinna mieć zapewnione minimum 2-godzinne zasilanie i zapewniać w w najwyższym stopniu niekorzystnie z racji na wysokość i opory hydrauliczne położonym punkcie poboru wody min. ciśnienie 0,2 MPa przy minimalnej wydajności 2,5 dm3/s dla hydrantów i zaworów o średnicy zasilania 52 mm i 1 dm3/s dla hydrantów o średnicy zasilania 25 mm

Czym jest Co to jest przeciwpożarowa znaczenie w Definicje w miejscu pracy .