sposób którędy należy co to znaczy

Czy przydatne?

W jaki sposób i którędy należy opuszczać zagrożony budynek?

Definicja z ang. How and which way should leave the building in danger?, z niem. Wie und in welche Richtung der Gebäude in Gefahr verlassen sollte?.

Co to jest: W niebezpieczeństwie budynek albo jego strefę pożarową należy opuszczać korzystając z przedtem określonych, wytyczonych i adekwatnie oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi są normalnie korytarze i klatki schodowe wykorzystywane na co dzień do normalnej komunikacji pieszej. Do celów ewakuacji nie wolno użytkować dźwigów, wind, osobowych i towarowych (niezależnie od szczególnych dźwigów pożarowych), przejść technologicznych, kanałów i pomostów instalacyjnych i innych podobnych urządzeń. Jeśli drogi ewakuacyjne przedzielone są automatycznie zamykającymi się drzwiami pożarowymi albo oddzieleniami przeciwdymowymi, należy zwracać uwagę, by nie zostały one w trwały sposób zablokowane, np. porzuconymi obiektami albo ruchomymi elementami wyposażenia obiektu

Czym jest W jaki sposób i którędy znaczenie w Definicje w miejscu pracy .