należy zrobić przypadku co to znaczy

Czy przydatne?

Co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia?

Definicja z ang. What should you do if you see a fire or other situation which could in their consequences pose a risk to people or property?, z niem. Was sollten Sie tun, wenn Sie ein Feuer oder andere Situation, die konnten in ihren Folgen eine Gefahr für Menschen oder Sachen darstellen sehen?.

Co to jest: W razie zauważenia pożaru, jego objawów albo stwierdzenia innej, zagrażającej bezpieczeństwu sytuacji należy niezwłocznie powiadomić o zagrożeniu ludzi mogących znaleźć się w jego strefie i powiadomić o tym jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo policję. O zdarzeniu należy także powiadomić właściciela albo administratora obiektu albo terenu, na którym to zjawisko ma miejsce. W razie gdy przewidywany postęp wydarzeń może wywołać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, należy zarządzić ich ewakuację z zagrożonego obszaru. Działania te należy podjąć jeszcze przed przybyciem straży pożarnej i innych zawodowych służb ratowniczych

Czym jest Co należy zrobić w przypadku znaczenie w Definicje w miejscu pracy .