należy zrobić przypadku co to znaczy

Czy przydatne?

Co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia?

Definicja z ang. What should you do if you see a fire or other situation which could in their consequences pose a risk to people or property?, z niem. Was sollten Sie tun, wenn Sie ein Feuer oder andere Situation, die konnten in ihren Folgen eine Gefahr für Menschen oder Sachen darstellen sehen?.

Co to jest CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU LUB INNEJ SYTUACJI MOGĄCEJ W SWYCH SKUTKACH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE DLA LUDZI LUB MIENIA?: W razie zauważenia pożaru, jego objawów albo stwierdzenia innej, zagrażającej bezpieczeństwu sytuacji należy niezwłocznie powiadomić o zagrożeniu ludzi mogących znaleźć się w jego strefie i powiadomić o tym jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo policję. O zdarzeniu należy także powiadomić właściciela albo administratora obiektu albo terenu, na którym to zjawisko ma miejsce. W razie gdy przewidywany postęp wydarzeń może wywołać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, należy zarządzić ich ewakuację z zagrożonego obszaru. Działania te należy podjąć jeszcze przed przybyciem straży pożarnej i innych zawodowych służb ratowniczych

Czym jest Co należy zrobić w przypadku znaczenie w Definicje w miejscu pracy .

Co znaczy W Jaki Sposób I Którędy Należy Opuszczać Zagrożony Budynek?:
Porównanie niebezpieczeństwie budynek albo jego strefę pożarową należy opuszczać korzystając z przedtem określonych, wytyczonych i adekwatnie oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi są normalnie korytarze co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia? co znaczy.
Krzyżówka Dlaczego Ewakuacja Ludzi Z Obiektów Zaczęła Być Od Pewnego Czasu Traktowana Jako Priorytetowe Zadanie Ratownicze?:
Dlaczego kilkunastu lat diametralnie zmieniło się wyposażenie naszych wnętrz. Powszechne jeszcze dopiero co naturalne surowce, z których konstruowano meble, wykonywano boazerie czy szyto zasłony, zostały dziś co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia? krzyżówka.
Co to jest Czy Istnieją Szczególne Przepisy Odnośnie Do Posługiwania Się Urządzeniami Zasilanymi Gazem Płynnym Z Butli?:
Jak lepiej tak faktycznie jest mieszaniną dwóch odrębnych gazów (propanu i butanu), stał się w ostatnich latach nadzwyczajnie popularnym źródłem energii cieplnej, stosowany także jest jako paliwo do napędzania co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia? co to jest.
Słownik Co To Jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy?:
Kiedy ostrzegawczy to jest wzbudzane sygnałem z mechanizmu sygnalizacji pożarowej automatyczne urządzenie umożliwiające bez udziału człowieka rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych co należy zrobić w przypadku zauważenia pożaru lub innej sytuacji mogącej w swych skutkach spowodować zagrożenie dla ludzi lub mienia? słownik.
  • Dodano:
  • Autor: