jakie najważniejsze akty co to znaczy

Czy przydatne?

Jakie są najważniejsze akty wykonawcze do ustaw  regulujących zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Definicja z ang. What are the key regulations under the laws regulating the issue of security and fire safety?, z niem. Was sind die wichtigsten Vorschriften gemäß den Gesetzen zur Regelung der Frage der Sicherheit und Brandschutz?.

Co to jest: Nie można dokonać w sposób jednoznaczny podziału regulaminów wykonawczych na ważniejsze i mniej istotne, bo część z nich odnosi się jedynie do ściśle ustalonych branż, zakładów albo obiektów. Niemniej jednak fundamentalnymi aktami wykonawczymi są: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 121, poz. 1138), rozporządzenie Porady Ministrów z 4 lipca 1992 r. w kwestii zakresu i trybu korzystania z praw poprzez prowadzącego działaniem ratowniczym (DzU nr 54, poz. 259) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w kwestii przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (DzU nr 121, poz. 1139)

Czym jest Jakie są najważniejsze akty znaczenie w Definicje w miejscu pracy .