kiedy zarządzamy ewakuację co to znaczy

Czy przydatne?

Kiedy zarządzamy ewakuację obiektu i w jaki sposób powinna ona przebiegać?

Definicja z ang. When managing the evacuation of the object and how should it proceed?, z niem. Bei der Verwaltung der Evakuierung des Objekts und wie sollte es weitergehen?.

Co to jest: Ewakuację zarządzamy zawsze, gdy istnieje choćby najmniejsze ryzyko zagrożenia życia albo zdrowia przebywających w obiekcie osób. Ewakuacja powinna przebiegać w sposób sprawny, z zachowaniem całkowitej ciszy i powagi. W wypadku zagrożenia ogniem, dymem, substancją toksyczną, możliwością zawalenia budynku albo wybuchu gazu z rozszczelnionej instalacji gazowej i prawdopodobieństwem działań terrorystycznych, nie należy tracić czasu na wyłączanie komputerów, zamykanie okien, pakowanie akt itp. czynności. Wychodząc z pomieszczenia należy pamiętać o precyzyjnym zamknięciu drzwi. Pozwoli to na uniknięcie przeciągów mogących wywołać szybsze zadymienie albo wypełnienie niebezpiecznymi substancjami przebiegających wewnątrz budynku dróg ewakuacyjnych. 

Czym jest Kiedy zarządzamy ewakuację znaczenie w Definicje w miejscu pracy .