stałe urządzenia gaśnicze co to znaczy

Czy przydatne?

Co to są stałe urządzenia gaśnicze?

Definicja z ang. What are constant firefighting?, z niem. Was sind konstante Brandbekämpfung?.

Co to jest CO TO SĄ STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE?: Poprzez definicja stałe urządzenia gaśnicze kojarzymy instalacje i inne zamontowane na stałe w obiekcie urządzenia, które w razie stworzenia pożaru są w stanie natychmiast podać na jego ognisko środek gaśniczy. Stałymi urządzeniami gaśniczymi są: wodne albo pianowe instalacje tryskaczowe i instalacje wypełniające chronioną strefę dwutlenkiem węgla, gazem obojętnym, takim jak: azot czy argon albo gazowym środkiem o właściwościach antykatalitycznych (inhibicyjnych). Stałe urządzenia gaśnicze mogą być uruchamiane samoczynnie w konsekwencji wzrostu temp., automatycznie poprzez bodziec z instalacji wykrywającej pożar albo ręcznie, na przykład poprzez otwarcie zaworów

Czym jest Co to są stałe urządzenia znaczenie w Definicje w miejscu pracy .