akcesyjny traktat co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Traktat akcesyjny

Definicja z ang. The Treaty of Accession, z niem. Der Beitrittsvertrag.

Definicja TRAKTAT AKCESYJNY: Jest umową międzynarodową zawartą pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajem kandydującym, której obiektem jest członkostwo państwie kandydującego w UE. Traktat złożona jest z następujących części: Traktatu w kwestii przystąpienia, Aktu dotyczącego warunków przystąpienia i dopasowania do traktatów (zawierającego wynegocjowane okresy przejściowe i derogacje), Protokołów dodatkowych, Aktu końcowego (dokumentu stwierdzającego, Iż Traktat, Akt Akcesji, Protokoły i Wspólne Deklaracje zostały przyjęte w ramach Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej Krajów Członkowskich i Kandydujących), Wspólnych Deklaracji. Traktat w kwestii przystąpienia i Akt w odniesieniu warunków przystąpienia stanowią łącznie Traktat o przystąpieniu w szerokim znaczeniu, który należy do wspólnotowego prawa pierwotnego. Z kolei Akt końcowy nie jest częścią składową Traktatu o przystąpieniu z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Traktat Akcesyjny podlega ratyfikacji odpowiednio z uregulowaniami przyjętymi w danym państwie. Odpowiednio z Konstytucją RP po podpisaniu Traktatu może się odbyć ogólnokrajowe referendum zezwalające na jego ratyfikację

Czym jest Traktat akcesyjny znaczenie w Znaczenie prawo T .