zewnętrzne efekty co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Efekty zewnętrzne

Definicja z ang. Externalities, z niem. Externalitäten.

Definicja EFEKTY ZEWNĘTRZNE: Korzyść albo wydatek dla społeczeństwa płynący z działalności osoby prywatnej; sukces trzeciej strony. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne albo niekorzystne. Np., socjalne efekty zewnętrzne wynikające z inwestycji w edukację kobiet są pozytywne i znaczne. Dowody w wielu państwach ukazują, że lepsze wykształcenie kobiet przynosi takie konsekwencje jak lepsze zdrowie kobiet i ich dzieci i mniejszy wzrost naturalny. Z drugiej strony pomniejszenie kosztów sektora publicznego na przykład obcinając opłaty na opiekę zdrowotna i podwyższając koszty za usługi medyczne może wywołać przyrost wska¼ników umieralności niemowląt i dzieci

Czym jest Efekty zewnętrzne znaczenie w Znaczenie prawo E .

Co znaczy Konwent W Sprawie Przyszłości Europy:
Porównanie Konwentu w kwestii przyszłości Europy została formalnie ogłoszona w trakcie spotkania Porady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 roku. Jak stanowi Deklaracja z Laeken w kwestii przyszłości UE efekty zewnętrzne co znaczy.
Krzyżówka Teoria Krańcowej Produktywności:
Dlaczego celem jest tłumaczenie zysków płynących dla poszczególnych czynników używanych w procesie produkcji. Ta teoria jest bardzo odpowiednia w razie prowadzenia badań nad społeczno-kulturową tożsamością efekty zewnętrzne krzyżówka.
Co to jest Uprawnienia:
Jak lepiej prawem własności albo prawami kupionymi z tytułu leasingu a aktywami albo strumieniem dochodu. Na rynku własności prywatnej uprawnienia mogą być oparte na zasadzie dziedziczenia albo transferów, albo efekty zewnętrzne co to jest.
Słownik Gospodarstwo Domowe:
Kiedy jednostka ekonomiczna, ustalana jako jedna albo więcej osób dobrowolnie żyjących wspólnie, spożywających wspólnie posiłki, i czerpiących zyski z faktu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego efekty zewnętrzne słownik.
  • Dodano:
  • Autor: