zewnętrzne efekty co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Efekty zewnętrzne

Definicja z ang. Externalities, z niem. Externalitäten.

Co to jest: Korzyść albo wydatek dla społeczeństwa płynący z działalności osoby prywatnej; sukces trzeciej strony. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne albo niekorzystne. Np., socjalne efekty zewnętrzne wynikające z inwestycji w edukację kobiet są pozytywne i znaczne. Dowody w wielu państwach ukazują, że lepsze wykształcenie kobiet przynosi takie konsekwencje jak lepsze zdrowie kobiet i ich dzieci i mniejszy wzrost naturalny. Z drugiej strony pomniejszenie kosztów sektora publicznego na przykład obcinając opłaty na opiekę zdrowotna i podwyższając koszty za usługi medyczne może wywołać przyrost wska¼ników umieralności niemowląt i dzieci

Czym jest Efekty zewnętrzne znaczenie w Znaczenie prawo E .