globalizacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Globalizacja

Definicja z ang. Globalization, z niem. Globalisierung.

Definicja GLOBALIZACJA: Rosnąca integracja produkcji światowej, handlu, komunikacji i finansów. Globalizacja to nie tylko ekspansja na następne światowe rynki zbytu, to także postęp telekomunikacji i technologii informatycznych, jak także reforma mechanizmu finansowego, dzięki której obcy inwestorzy lokują pieniądze w innych państwach, szczególnie w sferze usług, tym metodą intensyfikując penetrację rynków krajowych i międzynarodowych. Te zmiany, o których mowa, nie pozostają bez wpływu na sytuację kobiet na rynku pracy. Każde badanie zmian jakie zachodzą w wysokości zarobków kobiet, musi aktualnie brać pod uwagę wymiar międzynarodowy. W serii artykułów omawiających wpływ globalizacji Guy Standing omawia sporo aspektów globalizacji, które mają wpływ na warunki pracy, a co za tym idzie, daleko idące skutki dla podziału pracy na kobiecą i męską. Omawia on, np., przyrost handlu, technologiczną rewolucję, która wpłynęła na mechanizmy kierowania, i wykrystalizowanie się globalnej strategii ekonomicznej pod hasłami "dostosowania strukturalnego", czy "terapii szokowej", co natomiast wywołało radykalną zmianę układu sił na rynku, tworząc osłonowe regulacje na rynku pracy

Czym jest Globalizacja znaczenie w Znaczenie prawo G .