człowieka rozwoju idea co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Idea rozwoju człowieka

Definicja z ang. The idea of ​​human development, z niem. Die Idee der menschlichen Entwicklung.

Definicja IDEA ROZWOJU CZŁOWIEKA: Definicja mówiące o tym, Iż przyrost musi być odpowiedni do potrzeb ludzkich. To podejście, gdzie widać wpływ prac Amartya Sen, zdobywcy Nagroda Nobla w zakresie ekonomii w roku 1998, zostało rozwinięte poprzez United Nations Development Report (UNDP), i przedstawiane jest w dorocznej publikacji pt. "Human Development Report", po raz pierwszy opublikowanym w roku 1990. Indeks wspomnianego Raportu zawiera ranking krajów pod kątem rozwoju socjoekonomicznego, z punktu widzenia przeciętnej długości życia, poziomu wiedzy i standardu życia. W tym przypadku dobrobyt mierzony jest bezpośrednio, nie zaś w oparciu wyłącznie o dochody, które są przecież tylko jednym z wielu czynników składających się na dobrobyt. Dlatego także oferuje raczej ranking krajów, podkreślając możliwości niektórych krajów biednych osiągnięcia znacząco wyższego niż przeciętny poziom rozwoju, wykazując jednocześnie, że sporo krajów mogłoby osiągać o sporo lepsze wyniki

Czym jest Idea rozwoju człowieka znaczenie w Znaczenie prawo I .