screening prawa przegląd co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Przegląd prawa (screening)

Definicja z ang. Screening (screening), z niem. Screening (Screening).

Definicja PRZEGLĄD PRAWA (SCREENING): To jest mechanizm przeglądu polskiego prawodawstwa pod kątem jego zgodności z majątkiem prawnym Wspólnot. Przegląd prawa dzieje się wg podziału dorobku prawnego Wspólnot na obszary negocjacyjne. Przegląd prawa bazuje na powstaniu listy rozbieżności pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem narodowym państwa kandydującego. Przegląd prawa poprzedzany spotkaniem uzgodnieniowym dzieje się w dwóch etapach: sesja wielostronna i sesja dwustronna. Rezultatem przeglądu prawa jest powstanie listy wszystkich unijnych aktów prawnych i zakwalifikowanie ich jako niestwarzające problemów (kategoria 1), stwarzające problemy techniczne (kategpria 2) i wymagające negocjacji (kategoria 3). Z drugiej strony z przeglądu prawa wynika także ocena stopnia dostosowania polskiego prawa do prawa UE - następuje to przy udziale tabeli korespondencyjnych (tables of correspondence), które opisują polski akt albo akty prawne będące przykładem danego aktu unijnego. Przegląd prawa dzieje się w 30 obszarach negocjacyjnych

Czym jest Przegląd prawa (screening znaczenie w Znaczenie prawo P .