europejska komja co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Europejska

Definicja z ang. European Commission, z niem. Europäische Kommission.

Co to jest: Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE. Przewodniczący i członkowie Komisji wyznaczani są poprzez państwa członkowskie po zaaprobowaniu ich kandydatur poprzez Parlament Europejski. W skład Komisji wchodzi 20 komisarzy. Aktualnie stanowisko przewodniczącego Komisji sprawuje Romano Prodi. Komisja odgrywa istotną rolę w systemie instytucji UE: posiada inicjatywę legislacyjną, i przedstawia projekty rozwiązań legislacyjnych Parlamentowi i Radzie; jako organizacja pełniąca funkcje wykonawcze, Komisja jest odpowiedzialna za realizację legislacji europejskiej (instrukcji, rozporządzeń, decyzji), budżetu i innych programów przyjętych poprzez Parlament i Radę; Komisja jako strażnik postanowień traktatowych, wraz z Trybunałem Sprawiedliwości zapewnia, aby prawo wspólnotowe było adekwatnie użytkowane; Komisja reprezentuje Unię na forum międzynarodowym i negocjuje umowy międzynarodowe, w pierwszej kolejności te dotyczące handlu i współpracy pomiędzy krajami. Komisję powołuje się na pięcioletnią kadencję (podobnie jak Parlament Europejski). Spotkania Komisji odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, w celu przyjęcia propozycji, sfinalizowania oficjalnych stanowisk i podjęcia wszelkich innych niezbędnych decyzji

Czym jest Komisja Europejska znaczenie w Znaczenie prawo K .