mikroekonomia makroekonomia co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Makroekonomia i Mikroekonomia

Definicja z ang. Macroeconomics and Microeconomics, z niem. Makroökonomie und Mikroökonomie.

Definicja MAKROEKONOMIA I MIKROEKONOMIA: Podział teorii ekonomicznych, w zależności od pola zainteresowań i narzędzi stosowanych do prowadzenia badań. Makroekonomia zajmuje się funkcjonowaniem gospodarki jako całości zaś mikroekonomia bada zachowania poszczególnych jednostek ekonomicznych i branż. Tradycyjny podział zainteresowań na makroekonomię i mikroekonomię miał wpływ na badania z punktu widzenia stosunku między płciami. Mikroekonomia bada jakie poziomy cen motywują jednostki ekonomiczne do działania, na przykład wpływ poziomu plac na sile robocza, wpływ stop zwrotu na zachowanie funduszy inwestycyjnych. Powiązane to jest z fundamentalnymi pojęciami popytu i podaży. Makroekonomia uznaje ceny za stale, koncentruje się na zagregowanych efektach działań fundamentalnych jednostek ekonomicznych: poziom przychodów i kosztów w gospodarce, poziom zatrudnienia, zagregowane inwestycje, poziom konsumpcji, podaż pieniądza, etc

Czym jest Makroekonomia i Mikroekonomia znaczenie w Znaczenie prawo M .