europejskiej unii rada co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Rada Unii Europejskiej

Definicja z ang. The Council of the European Union, z niem. Der Rat der Europäischen Union.

Co to jest: Porada UE (dawniej Porada Ministrów UE) jest głównym organem decydującym UE reprezentującym interesy narodowe krajów członkowskich. Jej kompetencje są określone w Traktatach: Porada UE ma kompetencje ustawodawcze (we współdziałaniu z Parlamentem Europejskim opierając się na propozycji Komisji Europejskiej uchwala decyzje, dyrektywy, rozporządzenia i zalecenia stanowiące trzon dorobku prawnego Wspólnot); Porada koordynuje politykę ekonomiczną krajów członkowskich; Wspólnie z Parlamentem sprawuje funkcję kontrolną, szczególnie odnosząc się do budżetu UE. W Radzie zasiadają ministrowie krajów członkowskich odpowiedzialni za konkretny zakres działania, stąd Porada obraduje w 16 różnych składach. Członkowie Porady są politycznie odpowiedzialni wobec swoich narodowych parlamentów. Robota Porady jest przygotowywana poprzez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER), składający się z reprezentantów krajów członkowskich w randze ambasadorów. Komitet spotyka się co tydzień. Komitet jest pomostem łączącym administrację krajów członkowskich z administracją UE

Czym jest Rada Unii Europejskiej znaczenie w Znaczenie prawo R .