kopenhaskie kryteria co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria kopenhaskie

Definicja z ang. The Copenhagen criteria, z niem. Die Kopenhagener Kriterien.

Co to jest: To są kryteria, których spełnienie umożliwia państwu europejskiemu ubieganie się o członkostwo w UE. Szczyt Porady Europejskiej w Kopenhadze, który miał miejsce 21-22 czerwca 1993 roku, określił następujące kryteria: osiągnięcie poprzez państwo kandydujący stabilności instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka i poszanowanie i ochronę mniejszości; funkcjonowanie gospodarki rynkowej, istnienie potencjału mogącego sprostać konkurencji i siłom rynkowym Unii; umiejętność do przyjęcia dorobku prawnego Wspólnot i wypełniania celów Unii Politycznej, Gospodarczej i Walutowej

Czym jest Kryteria kopenhaskie znaczenie w Znaczenie prawo K .