communautaire acqu co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Acquis communautaire

Definicja z ang. Acquis communautaire, z niem. Acquis communautaire.

Co to jest: To jest majątek prawny Wspólnot Europejskich składający się z:prawa pierwotnego, a więc traktatowego (Traktat Paryski 1951, Traktaty Rzymskie 1957, Jednolity Akt Europejski 1986, Traktat o UE 1991, Traktat Amsterdamski 1997, traktaty akcesyjne) orazprawa wtórnego stanowionego poprzez zgodne instytucje UE. Prawo wtórne tworzą rozporządzenia, dyrektywy, decyzje mające charakter wiążący i zalecenia i opinie nie mające charakteru wiążącego, jak i inne akty organów UE o różnym charakterze, a takżeorzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Prawo traktatowe ma charakter prawa międzynarodowego publicznego i wszelakie inne akty prawa wspólnotowego muszą być z nim właściwe, w przeciwnym razie prawo wtórne jest nieważne. W skład dorobku prawnego Wspólnot wchodzą również umowy międzynarodowe zawierane między krajami członkowskimi UE a innymi podmiotami prawa międzynarodowego

Czym jest Acquis communautaire znaczenie w Znaczenie prawo A .