dyrekcja generalna spraw co to znaczy

Czy przydatne?

Co to jest Dyrekcja Generalna do spraw rozszerzenia

Definicja z ang. The Directorate-General for Enlargement, z niem. Die Generaldirektion für Erweiterung.

Co to jest: To jest jedna z komórek organizacyjnych Komisji Europejskiej powstała wskutek reformy strukturalnej tej instytucji, przeprowadzonej poprzez przewodniczącego Komisji Romano Prodiego. Dyrekcja ta zajmuje się sprawami rozszerzenia UE o państwa Europy ¦rodkowej i Wschodniej, Cypr, Maltę i Turcję. W skład Dyrekcji Generalnej wchodzą adekwatnie pogrupowane zespoły zajmujące się negocjacjami z poszczególnymi krajami negocjującymi członkostwo. Na czele zespołów stoją wysocy rangą urzędnicy - negocjatorzy Komisji Europejskiej z poszczególnymi krajami kandydującymi do Unii. Pracami całej Dyrekcji kieruje Dyrektor Generalny, którym aktualnie jesy Eneko Landaburu. Dyrekcja Generalna podlega Komisarzowi ds. Rozszerzenia, którym aktualnie jest Guenter Verheugen

Czym jest Dyrekcja Generalna do spraw znaczenie w Znaczenie prawo D .